Skoči na vsebino

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

 

Zakoni  

Podzakonski predpisi 

(*) Podzakonski predpis se uporablja do izdaje ustreznih predpisov na podlagi ZVKD-1.

 

Mednarodni predpisi in priporočila 

  • Uredba Sveta (EGS) št. 3911/92 z dne 9. decembra 1992 o izvozu predmetov kulturne dediščine (31992R3911; prevod: Finaliziran)
  • Direktiva sveta 93/7/EGS z dne 15. marca 1993 o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni iz ozemlja države članice (31993L0007; prevod: Finaliziran)
  • Uredba sveta (EGS) št. 752/93 z dne 30. marca 1993 o določbah za izvedbo Uredbe Sveta (EGS) št. 3911/92 o izvozu predmetov kulturne dediščine (31993R0752; prevod: Finaliziran)

Mednarodne konvencije