Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNI PREDPISI S PODROČJA KULTURE

 

 

Zakoni


• Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 /ReNPK14-17/

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/

• Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi /ZSNNPK/

 Zakon o Prešernovi nagradi /ZPreN-1/

• Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD)

Zakon o Slovenski matici (ZSMat)

 


Podzakonski predpisi

 

Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture

• Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov

Pravilnik o merilih za doseganje strokovnega naziva prvak in vrhunski glasbenik

• Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture 
• Pravilnik o strokovnih komisijah

• Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture

• Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture

• Uredba o republiških priznavalninah na področju kulture

• Uredba o samozaposlenih v kulturi 
Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih

 

 

Kolektivna pogodba


• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

 

 

 

Drugi dokumenti

 

• Merila in kriteriji za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev

• Navodilo o določitvi vrednosti deleža družbenega kapitala in določitvi javne in frastrukture na področju kulture

• Navodilo o načinu izvajanja javnih prireditev, na katerih se uporablja tudi tuji jezik  

Smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki