Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIVSKA DEJAVNOST

 

 

Zakoni 

 

Podzakonski predpisi 

 

Drugi dokumenti 

  • Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje in Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah. Za objavo pripravila in prevedla Olga Pivk, Arhiv Republike Slovenije,  Ljubljana 1998. (ARS/isadg1.pdf)
  • Kodeks etike, ICA, Bulletin No 47, 1997. Iz angleščine prevedla Marija Vera Erjavec, Arhivi XX, Ljubljana 1997, str. 14 – 16. (ARS/kodeks.pdf)
  • Uredba o upravnem poslovanju

 

Mednarodni predpisi in priporočila 

  • Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2000) 13 z dne 13. 7. 2000 državam  članicam o evropski politiki dostopa do arhivov/ Recommendation No. R (2000) 13 of the Commitee of Ministers to member States on a European policy on acces to archives. (ARS/Svet_Europe-prip1.pdf)

  • Priporočilo Sveta z dne 14. novembra 2005 o prednostnih dejavnostih za večje sodelovanje na področju arhivov v Evropi (2005/835/ES) (32005H0835)

  • Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2002) državam članicam o dostopu do javnih informacij, sprejeto 21. februarja 2002 / Recommendation No. R (2002) of the Commitee of Ministers to member States on access to official information of 21 Februar 2002. (ARS/Svet_Europe-prip2.pdf)

  • Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (32001R1049)