Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIPOMBE

Prosimo, da pripombe vsebujejo naslednje elemente:

-datum;

-ime vlagatelja;

-pripombo oz. predlog.

Ministrstvo za kulturo bo v najkrajšem času objavljalo svoje odgovore oz. komentarje.

 

 

***

17. 6. 2016

DOPOLNITEV BESEDILA

Na podlagi prvih odzivov in zaradi večje jasnosti Ministrstvo za kulturo dopolnjuje besedilo osnutka strategije:


Na strani 10 se v tretjem odstavku za besedo "oseba" in pred besedo "ali" doda naslednje besedilo: "zasebnega prava (z izjemo RTV Slovenija)".
Na strani 24 se pred naslovom "Nadzorni svet" doda še naslednje besedilo: "Člane strokovnega sveta neposredno imenujejo organizacije, ki imajo pravico biti zastopane v strokovnem svetu (vsaka za svojega kandidata), strokovna služba RTV Slovenija pa pred imenovanjem preveri zgolj izpolnjevanje formalnih pogojev za imenovanje. Imenovanje članov torej ni več v pristojnosti Državnega zbora, pač pa v rokah organizacij, ki imajo pravico imenovati svojega člana."

 

 

20. 6. 2016

DODATNO POJASNILO O VLOGI STROKOVNE KOMISIJE

Zaradi različnih tolmačenj v javnosti Ministrstvo za kulturo poudarja, da je strokovna komisija za pripravo strategije napisala zgolj izhodišča za pripravo strategije, tekst osnutka strategije pa je nastal izključno na Ministrstvu za kulturo.

Ministrstvo še enkrat poudarja, da se v današnjem času razmere na medijskem področju izredno hitro spreminjajo in je prav zato vse zainteresirane povabilo k podaji predlogov za izboljšanje besedila. Vse predloge bomo objavili na spletni strani, jih preučili in podali tudi morebiten komentar. Vaše predloge pričakujemo do vključno  15. julija 2016.