Skoči na vsebino

2015

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016

Urad Vlade RS za komuniciranje je v Uradnem listu, ki je izšel v petek, 18. decembra 2015 objavil javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016.

 

Urad s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:

 • A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
  Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni mladim in bodo prispevali k ustvarjanju in širjenju ozračja strpnosti ter k spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.
 • B: Boj proti sivi ekonomiji
  Urad želi podpreti projekte, ki bodo mlade ozaveščali in informirali o posledicah sive ekonomije za širšo družbo in posameznika ter o pomembnosti aktivne vloge državljanov pri zmanjševanje obsega sive ekonomije.
 • C. Boj proti trgovini z ljudmi
  Urad želi podpreti projekte, ki bodo o nevarnostih trgovine z ljudmi ozaveščali otroke,  mladostnike, tuje delavce, begunce in migrante ter potrošnike izdelkov in uporabnike storitev žrtev trgovine z ljudmi.

Za sofinanciranje projektov bo Urad namenil 85.000 EUR (za sklopa A 35.000 EUR, za sklop B 30.000 EUR, za sklop C pa 20.000 EUR).

 

Rok za oddajo vlog je 18. januar 2016.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani:

http://www.ukom.gov.si/si/komuniciranje_eu_vsebin/sodelovanje_z_nvo/.

 

Obzorje 2020 - razpis za virtualne muzeje in družbene platforme o evropski kulturni dediščini, spominu, identiteti in kulturni interakciji

V okviru programa Obzorje 2020 je objavljen razpis za virtualne muzeje in družbene platforme o evropski kulturni dediščini, spominu, identiteti in kulturni interakciji, ki je odprt do 4. februarja 2016  (Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, identity and cultural interaction). Za podporo in svetovanje pri prijavah na razpise v okviru programa Obzorje 2020 ter za promocijo programa na nacionalni ravni skrbi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Obzorje 2020 (Horizon 2020)  je okvirni program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020. V prihodnjih dveh letih bo za raziskave na področju kulture na voljo 67 milijonov evrov, in sicer v okviru instrumenta za mala in srednja podjetja (MSP) ter stebra "družbeni izzivi" (societal challenges – SC), pod delovnimi programi "podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovine" (SC5) ter "Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče in inovativne družbe, ki kritično razmišljajo" (SC6).

 

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Evropske komisije, kjer lahko tudi iščete razpise na področju kulture v okviru programa Obzorje 2020.

Razpis za vzpostavitev tematskih poti podvodne kulturne dediščine

Razpis za vzpostavitev tematskih poti podvodne kulturne dediščine v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

 

Cilj ukrepa je spodbuditi turistične tematske poti, povezane s podvodno kulturno dediščino in varovanjem le-te z namenom spodbujanja konkurenčnosti obalnega in pomorskega turizma ter ustvarjanja raznolike turistične ponudbe. Rok za oddajo vlog: 15. 3. 2016 do 16. ure.

 

Vse podrobnosti so na voljo na spletni strani v povezavi.

Razpis štipendij Indijskega sveta za kulturno sodelovanje (ICCR) v študijskem letu 2016/17

Indijski svet za kulturno sodelovanje (ICCR) v študijskem letu 2016/17 razpisuje tri (3) štipendije za slovenske študente, in sicer:

 • eno (1) štipendijo v okviru Splošne kulturne štipendijska shema (GCSS) in
 • dve (2) štipendiji v okviru Programa za kulturno izmenjavo (CEP).

Prijavni obrazec, splošne pogoje in pogoje financiranja štipendij  najdete na spletni strani Veleposlaništva Indije v Ljubljani, kjer je tudi podana celovita informacija.

Pogoj je tudi dobro znanje angleščine. Kandidati bodo predvidoma svojo raven angleščine dokazovali z opravljanjem testa na Veleposlaništvu Indije v Ljubljani.
Rok za prijavo je 31. 12. 2015.

Dan za podjetne ob 10. obletnici državnega poslovnega portala e-Vem

Ob 10. obletnici delovanja e-Vem, državnega poslovnega portala za podjetja in podjetnike Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT, GZS, OZS, AJPES, FURS, ZRSZ in ZZZS, upravnimi enotami in drugimi točkami Vem v prvem tednu novembra na določenih točkah Vem v desetih večjih mestih po Sloveniji pripravlja posebne dneve za podjetne.

 

Dogodki so namenjeni vsem, ki jih podjetništvo zanima, potencialnim in obstoječim podjetnikom, mladim, ki se izobražujejo na tem področju, oziroma vsem, ki razmišljajo o vstopu v podjetništvo. Obiskovalci dogodka se bodo na “svoji” točki Vem v okviru vsebinskih predstavitev lahko seznanili z vsemi možnostmi, ki jih država nudi za lažji začetek poslovanja. Predstavljene bodo poslovne priložnosti, ki so na voljo v dotični regiji, kakor tudi primeri dobrih poslovnih praks. Poleg predavanj bodo obiskovalcem na voljo tudi osebna svetovanja o začetku ali zaključku poslovanja, davkih, zaposlovanju, pripravah poslovnega načrta in drugih aktualnih poslovnih vprašanjih.

 

Dogodki se bodo zvrstili od 2. do 6. novembra 2015 v popoldanskem času (od 13. do 17. ure) v 10 večjih mestih po Sloveniji. Vstop na dogodek je prost.

 

Vse zainteresirane vabimo, da se čimprej prijavijo na svetovanja in predavanja, saj je število mest omejeno.

 

Več o samem dogodku in prijavi na brezplačno osebno svetovanje lahko preberete na spletni strani: http://www.evem.gov.si/10let.

 

Odprte prijave za Mednarodni festival antične grške drame na Cipru

Mednarodni gledališki inštitut iz Cipra, kulturne službe ciprskega Ministrstva za šolstvo in kulturo ter ciprska turistična organizacija najavljata "Mednarodni festival antične grške drame 2016", ki bo potekal prihodnje leto julija na Cipru.
 
Mednarodni festival antične grške drame zaznamujejo mednarodna udeležba in izbrane predstave, ki so predstavljene na odprtih amfiteatrih, kot je starodavni odeon Paphos, starodavno gledališče Curium v Limassolu in Makarios III ali gledališča "Skali" v Nikoziji. Festival predstavlja antične grške drame, ki izražajo poseben značaj antične drame in temeljijo na izvirnem besedilu tragedov in komedijantov iz grške antike.
 
Vse prijave gledaliških skupin ali posameznikov, ki ne prebivajo v Cipru ali Grčiji, je treba predložiti na obrazcu, ki je na voljo www.greekdramafest.com.
Z vložitvijo prijave prijavitelj sprejema vse pogoje organizatorja.
 
Rok za oddajo prijav je 26. 10. 2015.

Za datum oddaje prijave po pošti se šteje poštni žig. Prijavo je treba poslati na naslov Cyprus Centre of the International Theatre Institute, 38 Regaena Street, Nicosia 1010, Cyprus. Na kuverti mora biti jasno označeno “2016 International Festival of Ancient Greek Drama”.

 

Več informacij je na voljo na spletni strani festivala www.greekdramafest.com ali po telefonu +357 2267 4920 (od ponedeljka do petka od 10. do 17. ure CET) oziroma po elektronski pošti ccoiti(at)cytanet.com.cy.

 

Brezplačno izobraževanje na področju menedžmenta v kulturi v Washingtonu

Inštitut DeVOS pri Univerzi v Marylandu razpisuje brezplačno izobraževanje na področju menedžmenta v kulturi, ki bo potekalo poleti 2016 v Washingtonu. Kandidati morajo imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v administraciji na področju kulture oz. umetnosti. Zasedati morajo vodilni položaj v kulturni ustanovi, inštitutu oz. zavodu (vodja oddelka ipd.) ter izkazati odlično znanje angleškega jezika.

 

Več informacij

 

Rok za prijavo: 15. 12. 2015

 

Razpis za štipendije iz skladov Kerže

Objavljen je razpis za štipendije iz skladov Kerže namenjene slovenskim študentom glasbe (instrumentaliste idr.). Sredstva iz skladov, ki jih je ustanovila slovenska družina Kerže, so namenjena za kritje stroškov šolanja na Akademiji za glasbo Thornton na Univerzi Južna Kalifornija v Los Angelesu.

Razpis je dostopen na povezavah:

USC:  http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/stipendije-iz-skladov-kerze-na-akademiji-za-glasbo-thornton-na-univerzi-juzna-kalifornija-v-los-a/
oz. http://washington.embassy.si/index.php?id=814&tx_ttnews%5Btt_news%5D=25325&cHash=57b23e77bfe9a32cf32678f8f2599595

 

Rok za prijavo je 1. 12. 2015.

 

Rožančeva nagrada za najboljšo esejistično zbirko Andreju Capudru

Ministrstvo za kulturo čestita Andreju Capudru, letošnjemu prejemniku Rožančeve nagrade za najboljšo esejistično zbirko.

Dr. Andrej Capuder je nagrado prejel za Povest o knjigah, v kateri piše o knjigah, ki so se ga dotaknile v različnih obdobjih njegovega življenja in pripomogle k njegovemu miselnemu in čustvenemu razvoju.

Rožančevo nagrado so prvič podelili leta 1993, ko sta jo podeljevala časopis Dnevnik in založba Mihelač, pet let kasneje pa jo je prevzel Sklad Marjana Rožanca.

 

 

Nagrada društva likovnih kritikov za življenjsko delo Aleksandru Bassinu

Ministrstvo za kulturo čestita letošnjim prejemnikom nagrad in priznanj kritiško pero, ki jih najbolj prepoznavnim avtorjem besedil o vizualni umetnosti od lanskega leta podeljuje Slovensko društvo likovnih umetnikov. S tem skuša društvo zapolniti prostor, v katerem deluje slovenska novejša kritika za umetnost.

 

Nagrado za življenjsko delo je letos prejel likovni kritik in kurator Aleksander Bassin. Nagrado za mladega kritika je prejel Dejan Prša, nagrado za likovno kritiko in kuratorstvo pa Milena Koren Božiček.

 

Priznani umetnostni zgodovinar, kritik in kustos Aleksander Bassin je zaslužen za lansko odmevno predstavitev slovenske sodobne umetnosti v tujini. Zasnoval je razstavo Magija umetnosti - Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013, ki so jo najprej predstavili v Vili Manin v Codroipu v Vidmu, zatem pa je gostovala v dunajskem Künstlerhausu in v Gliptoteki v Zagrebu. Med drugim je bil sekretar na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, direktor Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine in direktor Mestne galerije v Ljubljani. Bil je tudi sekretar jugoslovanske sekcije AICA, član mednarodnega administrativnega sveta AICA v Parizu, prvi predsednik Društva slovenskih likovnih kritikov ter član številnih domačih likovnih odborov, svetov, komisij in društev. Bil je tudi pobudnik in organizator številnih tematskih, samostojnih, retrospektivnih in spominskih razstav ter komisar na številnih velikih tujih razstavah. Redno sodeluje v strokovnih žirijah, posebno pozornost posveča sodelovanju z mlajšimi likovnimi ustvarjalci in povezavam s tujino, so zapisali v obrazložitvi nagrade. S sodobno likovno kritiko se ukvarja že od leta 1959.

 

Dejan Prša (1980) je iz umetnostne zgodovine diplomiral leta 2007 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, za diplomsko delo Ikonografija konjenika v slovenski umetnosti novega veka pa prejel študentsko Prešernovo nagrado. Od leta 2009 objavlja prispevke o slovenski umetnosti 20. stoletja od v reviji SDLK Forum. Sodeluje pri razstavah Likovni kritiki izbirajo v Cankarjevem domu in pri tematskih razstavah SDLK v Galeriji Velenje. Leta 2014 je izdal knjižico o slikarju Marku Šuštaršiču v seriji Umetnost na Slovenskem. Posveča se raziskovanju slovenske likovne umetnosti 20. stoletja ter refleksiji oblikovanja umetnostnozgodovinskih in likovno-kritiških besedil.

 

Nagrajenka za likovno kritiko in kuratorstvo Milena Koren Božiček je po besedah žirije ob strokovnem delu v Galeriji Velenje posebno pozornost namenila zbiranju del sodobnih likovnih umetnikov. V galeriji je bila najprej zaposlena kot kustosinja, med letoma 1986 in 2008 pa jo je tudi vodila. Leta 2004 je magistrirala na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Pripravila je več sto samostojnih razstav, ki jih je pospremila tudi z likovnimi kritikami. Med večje razstavne projekte med drugim sodijo razstave Cirila Cesarja, Mire Pregelj, Alojza Zavolovška in Ivana Napotnika.

 

Vabilo na strokovni posvet Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi želimo uživati kulturne dobrine

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) organizira strokovni posvet Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi želimo uživati kulturne dobrine, ki bo v torek, 15. septembra 2015 od 9.30 do 14. ure v Slovenskem gledališkem inštitutu, Mestni trg 17, Ljubljana (dvorana v 1. nadstropju).

Glavni namen strokovnega posveta, ki ga SLOGI in ZDGNS organizirata v okviru ESS projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in je analiza stanja dostopnosti uprizoritvene umetnosti osebam z okvaro sluha, tako z vidika »uživalcev« kot ustvarjalcev. Udeleženci bodo iskali odgovore na vprašanja, kako dostopne so gledališke predstave gluhim in naglušnim obiskovalcem ter koliko posluha imajo kulturne ustanove in ustvarjalci za potrebe gluhih. Predstavljena bodo teoretska izhodišča, pravice in potrebe gluhih in naglušnih ter primeri dobrih praks. Poleg tega se bomo dotaknili tudi kulture gluhih in predstavili njihovo gledališko dejavnost nekoč in danes.

Udeležba na simpoziju je brezplačna, rok za prijave je 11. september do 12. ure na naslov: sandra.jenko(at)slogi.si.
 
Več o strokovnem simpoziju

Javni natečaj »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«

SPIRIT Slovenija, javna agencija je objavila javni natečaj za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« (Slovenian Best Coworking Space Award 2015).

Več o natečaju in pogojih sodelovanja najdete na spletni strani http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=31041.

Rok za prijavo na javni natečaj je odprt do vključno 3. 8. 2015 do 24. ure.

 

Program umetniških rezidenc v Moskvi

Mreža galerij mesta Moskve je objavila razpis za prijave na program umetniških rezidenc. Gre za mrežo 18 galerij v Moskvi in okolici, program rezidenc pa bo zaenkrat potekal na dveh lokacijah: Skolkovo in  Varšavka. Gre za obliko programa, kjer umetniki ustvarjajo, razstavljajo in hkrati bivajo v kompleksih blizu galerij, kjer je zraven vsa potrebna infrastruktura. Program ponuja enotedenske, enomesečne ali 3-6 mesečne programe. Več informacij o samem programu in prijavni obrazec se nahajajo v prilogah.

 

Informacije o programu

Prijavni obrazec

 

Rok za prijave je 30. 9. 2015.

Javni razpis Evropske komisije za pripravo pilotnega projekta o množičnem financiranju (crowdfunding) - EAC/03/2015

Evropska komisija je objavila javni razpis za pripravo pilotnega projekta "Crowdfunding for the cultural and creative sectors: kick-starting the cultural economy" ("Množično financiranje kulturnih in kreativnih sektorjev: oživitev kulturnega gospodarstva").

 

Cilj pilotnega projekta je identificirati, analizirati in objaviti najboljše prakse v evropskem "crowdfunding" trgu v odnosu do kulturnih in kreativnih sektorjev (CCS), ki vključuje arhitekturo, arhive, knjižnice in muzeje, umetniške obrti, avdiovizualna dela (vključno s filmom, televizijo, video igrami in multimedio), snovno in nesnovno kulturno dediščino, oblikovanje, festivale, glasbo, literaturo, uprizoritvene umetnosti, založništvo, radio in vizualne umetnosti.

Projekt naj bi zagotovil pregled različnih modelov množičnega financiranja, ki trenutno delujejo v Evropi in ki se lahko uporabijo za financiranje projektov na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Namen študije, ki je glavni element pilotnega projekta, je zbiranje in analiziranje podatkov, ki bodo Evropski komisiji osnova pri izvajanju njenih političnih ciljev glede dostopa do alternativnih virov financiranja za mala in srednje velika podjetja v kulturnih in kreativnih sektorjih in za zagotavljanje študij primerov dobrih praks.

 

Več o razpisu: http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0315_en.htm

 

Rok za prijavo: 24. 8. 2015.

Javni razpis Evropske komisije za pripravo študije o razvoju občinstva - Kako postaviti občinstvo v središče kulturnih organizacij

Cilj študije je zagotovitiuspešnepristopein metodena področjurazvojaobčinstva, ki se razširjajomed evropskimikulturnimiorganizacijami. Tise bodo uporabljali tudikot podlaga zaizbirna merilav prihodnjihrazpisih programaUstvarjalna Evropa.

Študija naj bi tudi pomagala opremiti kulturnevoditeljez uporabnimi informacijami o tem, kako narediti njihove dogodke prepričljive tako za interno občinstvo (upravo, komunikacijske in umetniškeoddelke,svetovalne odborein druge struktureodločanja) kot za eksterno(javne organe, pokrovitelje, prijateljskesheme, sponzorje itd).

 

Več o razpisu: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2015-eac-08_en.htm

 

Rok za prijavo: 21. 8. 2015.

Javni razpis Evropske komisije za izbor strokovnjakov, ki bodo sodelovali v Evropski ekspertni mreži za področje kulture in avdiovizualnih zadev

Evropska komisija namerava vzpostavitimrežo strokovnjakovza kulturo inavdiovizualne zadeve (EENCA), ki bo zagotavljala visoko kakovostnosvetovanje inanalize zaizboljšanje razumevanja, s kakšnimi izzivi se soočajo kultura terkulturni in ustvarjalnisektorji, hkrati pa bo v podporo nadaljnjemu razvojukulturnih inavdiovizualnih politikin bo spodbujalasprejemanje odločitev, ki temeljijo na trdnihraziskavznanja inanalizah.

 

Več o razpisu: http://ec.europa.eu/culture/calls/general/tender-5314_en.htm

Rok za prijavo: 14. 7. 2015.

Javni razpis Evropske komisije za pripravo posodobljene študije o ekonomiji kulture – kreativne vrednostne verige

Evropska komisija je objavila javni razpis za pripravo posodobljene študije o ekonomiji kulture - kreativne vrednostne verige (An updated study on the economy of culture - Creative Value Chains - EAC/04/2015).

 

Študija bo analiziralavrednostne verigev kulturnihinustvarjalnih sektorjih, ki jih zajema program Ustvarjalna Evropa. 

Študija bi morala predlagatimetodologijoinopravitianalizoustvarjalnihvrednostnih verigzavsakega odrazličnih kulturnihin ustvarjalnihpodsektorjev, zlasti za:glasbo,film, televizijo, video igre, radio, vizualneumetnosti, uprizoritvene umetnosti,knjige inzaložništvo, design, dediščinoinarhitekturo, kot tudi za multi-medio, umetniške obrtiinarhive.

Več o razpisu na: http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0415_en.htm

 

Rok za prijavo: 7. 9. 2015.

Razpis Jadransko-Jonske pobude za usposabljanje na področju start-up podjetij na področju kulture

Projekt je namenjen spodbujanju ustanavljanja novih podjetij na področju kulture v Jadransko-Jonski regiji. Petindvajset mladih iz regije bo izbranih, da se udeležijo šolanja, kjer bodo predstavili svojo poslovno idejo za start-up podjetje na področju kulture, strokovnjaki iz podjetniškega sveta pa jim bodo idejo pomagali uresničiti. Sprejeti udeleženci bodo prejeli štipendijo, ki bo pokrila stroške usposabljanja ter bivanja in prehrane.

 

Razpis je odprt od 15. junija do 20. julija 2015, kandidati se lahko nanj prijavijo neposredno preko spletne strani: www.ecapital.it.

 

Več informacij je na voljo na spletni povezavi: http://startupschool.ecapital.it/.

Razpis Asia Europe Fundation za ASEF Creative Networks in Creative Encounters

Na ASEF culture360 je odprt letošnji razpis za ASEF Creative Networks in Creative Encounters.

 

V ASEF Creative Networks se lahko prijavijo skupni predlogi iz azijskih in evropskih kulturnih mrež za dejavnosti, kot so krepitev zmogljivosti delavnic, kartiranje dobrih praks, širitev azijskih ali evropskih mrež v druge regije in podobno.

 

V sodelovanju z Arts Network Asia (ANA) in s podporo Trans Europe Halles (TEH) je odprt 5. razpis za zbiranje predlogov za Creative Encounters. Skozi Kreativna srečanja želijo ASEF, ANA in TEH dejavno spodbujati povezave med kulturama s podporo umetniških sodelovanj, izmenjav in dialogov. Njihov cilj je okrepiti izmenjavo Azija-Evropa s ciljem poglobiti medsebojno razumevanje med kulturnimi skupnostmi v obeh regijah, krepiti mobilnost umetnikov in strokovnjakov na področju kulture in spodbujati kreativno sodelovanje.

 

Rok za oddajo prijav na oba razpisa je 15. avgust 2015.

Poziv umetnikom za sodelovanje pri projektu Urban Heat v organizaciji mreže Festivals in Transition (FIT) network

S projektom Urban Heat želijo organizatorji podpreti 22 umetnikov, ki delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti, gledališča, plesa, interdisciplinarnih praks, nastajajoče umetnosti in instalacij in ki so pripravljeni preizkušati vlogo umetnikov v sodobnih mestih oziroma preizkušati, kako lahko umetnost prispeva k spremembam in trajnostnemu razvoju mest.

 

Več informacij na spletni povezavi:  http://www.theatrefit.org/urbanheat.php.

 

Prijave zbirajo neposredno organizatorji na e-naslovu: urban.heat(at)liftfestival.com.

Rok za prijave: 22. 6. 2015.

 

Skladatelj Darijan Božič prejel nagrado Marijana Kozine

Ministrstvo za kulturo čestita skladatelju Darijanu Božiču, letošnjemu prejemniku nagrade Marijana Kozine. Nagrado, ki jo podeljuje Društvo slovenskih skladateljev, je prejel za zaokrožen skladateljski opus.

 

Darijan Božič je bil violist v orkestrih ljubljanske Opere in Slovenske filharmonije, kasneje dirigent ter direktor in umetniški vodja ljubljanske Opere in umetniški vodja filharmonije. Kot pedagog je deloval na Pedagoški akademiji v Ljubljani.

 

Velja tudi za enega najizrazitejših slovenskih predstavnikov dramske glasbe v drugi polovici 20. stoletja. Pisal je orkestralno, vokalno-instrumentalno, komorno in solistično glasbo ter scenska dela.

 

Društvo slovenskih skladateljev podeljuje Kozinovo nagrado, najvišje strokovno priznanje, od leta 1994, in sicer enkrat letno. Nagrada se slovesno podeljuje 4. junija, na obletnico rojstva skladatelja Marjana Kozine.

Odziv deležnikov na poziv za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije

Obveščamo vas, da je bil odziv deležnikov na poziv za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije, ki ga je Služba Vlade RS za razvoj in izvajanje evropske kohezijske politike (SVRK) objavila na svoji domači strani konec aprila 2015, izjemen.  Odzvalo se je 170 skupin deležnikov, med njimi tudi deležniki s področja kulture. 

SVRK obvešča, da bo vsebina prejetih pobud v tem in naslednjem tednu podrobneje pregledana. Na tej osnovi pa bodo nosilci najperspektivnejših pobud tudi povabljeni, da svoje predloge predstavijo na investicijski konferenci 15. in 16. junija 2015 v Kinu Šiška. Konferenca bo tako priložnost za izmenjavo mnenj, ugotovitev sinergij med različnimi pobudami, predvsem pa krepitev partnerstev na osredotočenih prednostnih področjih. Na konferenci bo Vlada RS predstavila sveženj ukrepov in predlog pristopa k strateškemu povezovanju, ki bodo podprla prednostna področja.

 

Več o programu in prijavi na konferenco:

http://www.svrk.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6015/.

 

 

JAK vabi na 5. mednarodni prevajalski seminar

Javna agencija za knjigo Republike Slovenija vabi na 5. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki bo od 18. do 23. avgusta 2015 v Novem mestu.

 

Prevajalski seminar je sestavljen iz dveh delov. Na vsakodnevni dopoldanski prevajalski delavnici se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic ukvarjali z izbranim odlomkom. Cilj tovrstnega dela je poglabljanje poznavanja avtorjevega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki pripeljejo do objave knjižnega prevoda obravnavanega dela.

 

Ciljna skupina mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti so profesionalni književni prevajalci iz vsega sveta, ki se ukvarjajo s prevajanjem slovenske književnosti.

 

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave vabila na spletni strani JAK in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je ponedeljek, 8. junij 2015.

 

Več o seminarju si lahko preberete na spodnji povezavi:

http://www.jakrs.si/mednarodna-dejavnost/prevajalski-seminar/2015/

Občine, ki so lani največ namenile za delovanje splošnih knjižnic

»Temeljno poslanstvo splošnih knjižnic je postati središča za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij ter še povečati svojo aktivno vlogo pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture, demokratičnega mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane družbe.« (NPK 2014–2017, str. 88)

 

V Unescovem Manifestu o javnih knjižnicah je zapisano, da splošne knjižnice predstavljajo vrata, skozi katera lokalne skupnosti dostopajo do znanja ter zagotavljajo »osnovno podstavo učenja od mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja odločitev in kulturnega razvoja posameznika in socialnih skupin«. Unescov Manifest je dostopnost javnih knjižnic povezal s prizadevanji za izboljševanje izobrazbene strukture po vsem svetu ter s prizadevanji za širjenje demokracije, katere pogoj je emancipiran in izobražen državljan. »Svoboda, blaginja ter razvoj družbe in posameznika so temeljne vrednote človeka. Doseči jih je mogoče samo tedaj, ko je dobro obveščeni državljan sposoben, da sam uresničuje svoje demokratične pravice in se aktivno vključuje v družbo. Konstruktivno sodelovanje v le-tej in razvoj demokracije sta odvisna od ustrezne izobrazbe in od prostega ter neomejenega dostopa do znanja, duhovnih dobrin, kulture in informacij.«

 

Ustanovitelji in financerji splošnih knjižnic se tudi v Sloveniji zavedajo velikega pomena za boljšo bralno pismenost državljanov. Tako so leta 2014 v največji meri podprli delovanje splošnih knjižnic in jim namenili največ sredstev za izvajanje knjižnične javne službe v spodaj navedenih občinah:

 • Za knjižnično dejavnost (brez investicij) so med vsemi slovenskimi občinami knjižnično javno službo najbolje financirali v naslednjih občinah (v evrih na prebivalca): Ravne na Koroškem (33,48), Tolmin (33,02), Bovec (32,44), Cerknica (31,15), Nova Gorica (30,66), Kostanjevica na Krki (29,66), Medvode (29,02), Mozirje (28,16), Kobarid (27,33) in Ljubljana (27,01).
 • Za nakup knjižničnega gradiva pa so največ sredstev namenile občine (v evrih na prebivalca): Bistrica ob Sotli (6,30), Bovec (5,76), Kranjska Gora (5,27), Kungota (5,22), Trzin (5,11), Tolmin (5,11), Medvode (5,05), Selnica ob Dravi (4,42), Žirovnica (4,33) in Lovrenc na Pohorju (4,06).

Dejanske koristi, ki izhajajo iz dejavnosti knjižnic, niso vidne neposredno, predvsem pa niso vidne takoj. Rezultati uporabe knjižnice in njenih storitev se pokažejo šele čez čas kot izboljšana bralna kultura in informacijska pismenost, večje splošno znanje in razgledanost, duhovna širina, boljše poznavanje literature in tudi drugih umetnosti, vsestranskost itd. Pokažejo se kot elementi, ki omogočajo razvoj.

 

Valvasorjeve nagrade

Ob počastitvi mednarodnega muzejskega dneva, ki ga vsako leto 18. maja praznujejo muzeji po svetu, je Slovensko muzejsko društvo tudi letos namenilo Valvasorjeva odličja za izjemne prispevke k razvoju muzejske dejavnosti na Slovenskem. Podelitev najvišjih stanovskih nagrad in priznanj za posebne dosežke v muzejstvu  je bila v petek, 15. maja 2015 v Baročni dvorani Radovljiške graščine.

 

Nagrado za življenjsko delo je prejela dr. Anja Dular, vodja knjižnice Narodnega muzeja Slovenije.

 

Nagrade za posebne dosežke so prejeli:

 • avtorska skupina Metka Fujs, Jelka Pšajd in Irena Šavel iz Pomurskega muzeja Murska Sobota, nagrada za stalno razstavo Radgonski mostovi v Starem špitalu v Gornji Radgoni,
 • mag. Polona Sketelj iz Slovenskega etnografskega muzeja za razstavo Vrata in
 • Drago Oman iz Pokrajinskega muzeja Maribor, za pedagoški projekt Velike stvaritve malih mojstrov – Naj živi mir.

Častna Valvasorjeva priznanja so prejeli:

 • Društvo žena Prvačina za posebne zasluge pri ohranjanju, predstavljanju in populariziranju muzejstva in varstvu kulturne dediščine aleksandrink,
 • Nikolaj Szepessy, dr. med. za ohranjanje premične kulturne dediščine na območju Občine Beltinci in za donacijo lekarniško-zdravstvene zbirke Pomurskemu muzeju,
 • Nicolas Alan Dominko za donacijo fotografij in predmetov iz foto ateljeja Bavec posavskemu muzeju Brežice ter
 • Alenka in Filip Pakiž za izjemne zasluge pri preučevanju, ohranjanju in promociji oblačilne kulture na ribniškem območju in širše ter za donacijo Muzeju Ribnica.

Valvasorjev nagelj je za promocijo slovenske kulturne dediščine doma in na tujem prejela Polona Senčar.

 

Več o nagrajencih

 

Ministrstvo RS za kulturo čestita vsem nagrajencem.

Javni razpis Evropske komisije (iz programa COSME)

Objavljen je javni razpis Evropske komisije (iz programa COSME) na temo designa v malih in srednjih podjetjih (prejemniki so MSP-ji) z naslovom "Design-besed consumer goods":

 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods

 

Razpis je odprt do 23. 7. 2015, razspisnih sredstev: 11,2 milijona evrov. Predvidoma bo podprtih 12–14 projektov (800.000–1 milijon evrov za projekt), sofinanciranje je 50-odstotno.

 

Upravičenci so predvsem mala in srednja podjetja (sami ali v konzorcijih z inštitucijami znanja/podpornimi organizacijami ipd., pri čemer je MSP vodilni partner).

56. mednarodni umetnostni bienale (Beneški bienale)

56. mednarodni umetnostni bienale (Beneški bienale) z naslovom Vse prihodnosti sveta/All World¨s Futures se bo za javnost odprla v soboto, 9. maja. Predstavitev sodobne likovne umetnosti, na kateri sodeluje 89 držav iz vsega sveta, si bo mogoče ogledati do 22. novembra 2015.

 

Slovenijo v prostorih Arzenala v Benetkah zastopa projekt Zaklop/Nasilna nuja za utelešeno prisotnost upanja avtorja Jaše Mrevljeta Pollaka in organizatorja Umetnostne galerije Maribor. Nacionalno razstavo je v četrtek, 7. 5. 2015, ob 12.30 odprla ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Mednarodna poletna šola muzeologije v Piranu

V organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Inštituta za dediščino Sredozemlja in Foruma slovanskih kultur bo od 25. do 30. maja 2015 v  Piranu potekala Mednarodna poletna šola muzeologije. Pokroviteljljica je Slovenska nacionalna komisija UNESCO. Udeležba je brezplačna. Prijave naslovite na: zrinka.mileusnic(at)zrs.upr.si. Dodatne informacije: Ivana Pintarič,  tel: 05 61 77 090.

 

Program mednarodne poletne šole muzeologije (v angleščini).

Strategija pametne specializacije

Obveščamo vas, da je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na svoji spletni strani objavila odprti poziv deležnikom za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije (SPS).

 

Z namenom nadaljnje konkretizacije SPS se je z odprtim pozivom začel drugi krog procesa podjetniškega odkrivanja. Poziv primarno ni usmerjen v preverjanje utemeljenosti predlaganih področij uporabe, to je bilo že ugotovljeno na podlagi dosedanjega procesa, pač pa v identifikacijo tehnoloških področij in produktnih smeri v okviru vsake od domen.

 

Poziv je odprt za vse akterje razvoja, ne glede na to ali so sodelovali v dosedanjih procesih podjetniškega odkrivanja oziroma priprave SPS ali ne, ob pogoju, da pobudo pošlje skupina najmanj dveh ali več partnerjev. Rok za oddajo prispevkov s terena je 25. maj 2015 do 10. ure na elektronski naslov s3.svrk(at)gov.si .

Več o objavi poziva:
http://www.svrk.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6002

POJASNILO O JEZIKOVNIH PRAVICAH POTROŠNIKOV IN DELAVCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

V zadnjem času je bilo Ministrstvo za kulturo seznanjeno z nekaterimi odstopanji od uresničevanja pravno zagotovljenih pravic potrošnikov in delavcev v Republiki Sloveniji. Ker je raven zaščite pravic v veliki meri odvisna tudi od informiranosti in (samo)zavesti udeleženih v javnem sporazumevanju, podajamo na tem mestu nekaj pojasnil, s katerimi želimo prispevati k višji stopnji zavedanja in spoštovanja jezikovnih pravic in dolžnosti.

 

Zakon o javni rabi slovenščine opredeljuje slovenščino kot uradni jezik Republike Slovenije. Na območjih občin, v katerih živita italijanska in madžarska narodna skupnost, se javna raba italijanščine in madžarščine kot uradnih jezikov zagotavlja na način, kot ta zakon ureja javno rabo slovenščine in v skladu z določbami posameznih področnih zakonov.

 

15. člen Zakona o javni rabi slovenščine jasno določa, da morajo ponudniki potrošniku pri označevanju in predstavljanju izdelkov in storitev potrebne informacije glede značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in namembnosti izdelka ali storitve posredovati v slovenščini oziroma v potrošniku na območju Republike Slovenije zlahka razumljivem jeziku. Namesto besednega sporočanja so dopustni tudi splošno razumljivi simboli in slike. Poudarjamo, da je morebitne izjeme, ki jih predpostavlja navedba o "zlahka razumljivem jeziku", treba z vidika varstva pravic slovenskih potrošnikov razlagati zelo restriktivno. Nadalje v tretjem odstavku istega člena piše, da morajo biti ta besedila napisana vidno, čitljivo, za uporabnika razumljivo in v knjižnojezikovnem standardu. Potrošnikom, ki pri nakupu blaga ali storitev naletijo na kršitev jezikovnih pravic v zvezi s 15. členom Zakona o javni rabi slovenščine, svetujemo, da zadevo prijavijo Tržnemu inšpektoratu RS.

 

16. člen Zakona o javni rabi slovenščine ureja akte in notranje poslovanje podjetij. Kršenje jezikovnih pravic zaposlenih znotraj podjetja razumemo kot eno bolj problematičnih negativnih sporazumevalnih praks. Namreč, delavec je v odnosu do delodajalca v odvisnem položaju in je z namenom, da bi ohranil pogoje za delo ali celo samo zaposlitev, prisiljen sprejeti kršitev svojih jezikovnih pravic kot neproblematično dejstvo. Toda zakon v 16. členu jasno določa, da morajo vsi splošni akti pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost, biti v slovenščini. Ravno tako mora v slovenščini potekati tudi notranje poslovanje teh oseb, ki se nanaša na urejanje pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja, na dajanje navodil in obveščanje delavcev ali delavk ter varstvo pri delu. Za spremljanje in sankcioniranje kršitev delovnopravne zakonodaje na področju jezika sta pristojna Inšpektorat RS za kulturo in medije ter Inšpektorat RS za delo. Kršitev lahko prijavi kdorkoli.

Javni poziv k prijavi na intenzivni tečaj baskovščine

Javni poziv za književne prevajalce k prijavi na intenzivni tečaj baskovščine, ki bo potekal v Baskiji. Rok za prijave: 14. maj 2015

 

Podrobnosti so dostopne v spodnji povezavi:

http://www.etxepare.eus/en/call-to-select-international-translators-to-study-basque-language-in-the--basque-country

 

in v priponkah:

Javni razpis ISCP za v celoti financiran rezidenčni program v New Yorku

Mednarodna organizacija "International Studio & Curatorial Program (ISCP)" objavlja javni razpis za v celoti financiran rezidenčni program v New Yorku za umetnike, ki se ukvarjajo s temami ekologije ali urbanih študij. Rok za prijave: 15. maj 2015.

 

Več informacij ter ustrezne usmeritve za prijavo najdete na povezavi: http://www.iscp-nyc.org/apply/open-calls.html

 

ISCP sicer ponuja tudi druge možnosti sodelovanja, več na: http://www.iscp-nyc.org/about/profile.html

Mednarodni festival tradicionalne glasbe "Sharq taronalari" v mestu Smarkand v Uzbekistanu

Med 25. in 30. avgustom 2015 bo v mestu Samarkand, Uzbekistan, potekal Mednarodni festival tradicionalne glasbe "Sharq taronalari", ki ga organizira Ministrstvo za kulturo in šport Uzbekistana, v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Uzbekistana,  mestno občino Samarkand, RTV Uzbekistana, Glasbeno zvezo "Uzbeknano" ter Zvezo skladateljev Uzbekistana.

 

Glavni cilji festivala so promocija, ohranjanje in razvoj najboljših dosežkov tradicionalne glasbe, izobraževanje mlade generacije v duhu nadaljevanja nacionalne tradicije in krepitev mednarodnega kulturnega sodelovanja. Program festivala "Sharq taronalari" vključuje tekmovanje izvajalcev tradicionalne glasbe iz različnih držav, kot tudi številne konference z muzikologi, skladatelji in izvajalci. Bogat program festivala "Sharq taronalari", ki predstavlja raznolikost tradicionalnih svetovnih glasbenih kultur, postaja vse bolj pomemben dogodek ne samo v Uzbekistanu in regiji Srednje Azije, temveč tudi za vse sodelujoče države po vsem svetu.

 

Več o festivalu je mogoče izvedeti na: http://en.sharqtaronalari.uz/

 

Vse stroške nastanitve glasbenih skupin v Samarkandu krijejo organizatorji. Vsi zainteresirani naj na naslov info(at)sharqtaronalari.uz posredujejo prijavnico (v Word obliki), video in avdio posnetek svojega nastopa, informacijo o glasbeni skupini ter fotografijo glasbene skupine.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah

Ministrstvo za kulturo objavlja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. S predlogom zakona se odpravljajo določena neskladja z evropsko Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah, na katera je v okviru predsodnega postopka (EU Pilot) opozorila Evropska komisija.

 

Pomembnejše vsebinske spremembe, ki jih določa predlog zakona, se dotikajo področij zaščite otrok in mladoletnikov v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, pravice do kratkega poročanja v televizijskih programih in pravice javnosti do spremljanja pomembnejših dogodkov. Z namenom zagotovitve večje jasnosti in določnosti predpisa pa predlog zakona vsebuje tudi nekatere nomotehnične in redakcijske popravke.

 

Zainteresirana javnost lahko svoje odzive, pripombe in predloge pošlje do nedelje, 24. maja 2015, na naslov: gp.mk(at)gov.si."

Kulturna razsežnost nove evropske sosedske politike - pobuda "Več Evrope"

Predstavnike civilne družbe pozivamo, da sodelujejo v posvetovanju o prihodnosti odnosov EU s sosednjimi državami. Del posvetovanja je tudi kulturna razsežnost evropske sosedske politike (ESP), ki lahko prispeva k socialni koheziji, gospodarskemu razvoju in krepitvi civilne družbe. Cilj je do konca junija izvesti kar najširše posvetovanje s partnerji v sosednjih državah in z zainteresiranimi stranmi po vsej EU. Temu posvetovanju bo jeseni sledilo sporočilo, v katerem bo Komisija navedla predloge za prihodnjo usmeritev ESP. Več informacij

 

Pobuda "Več Evrope – kultura v zunanjih odnosih" je za potrebe javnega posveta o ESP objavila razpis za eksperte za kulturno razsežnost evropske sosedske politike. Izbrani eksperti bodo proti plačilu aktivno sodelovali v razmisleku pobude "Več Evrope" o kulturni razsežnosti evropske sosedske politike ter pri oblikovanju njenega stališča v zvezi z zgoraj navedenim posvetom. Rok za prijave je 29. april 2015. Več informacij

KONFERENCA KAPITALIZACIJA REZULTATOV PROJEKTOV S PODROČJA PROMOCIJE IN VARSTVA KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE

V okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007–2013 bo 16. aprila 2015 v Tržiču konferenca Kapitalizacija rezultatov projektov s področja promocije in varstva kulturne in naravne dediščine.

 

Glavne teme konference:

 • predstavitev sinergij med projekti s področja promocije in varstva kulturne in naravne dediščine;
 • predstavitev posameznih projektov s področja kulturne dediščine;
 • tematska omizja:
  - medkulturnost, večjezičnost in izobraževanje mladih; 
  - katalogizacija in nove tehnologije kot orodja za valorizacijo kulturne dediščine; 
  - spodbujanje in varovanje naravnih in kulturnih vrednot kraškega in gorskega območja.

Prijave sprejema projekt JULIUS na elektronski naslov do 14. 4. 2015:
europa(at)comune.monfalcone.go.it.

 

Vabilo na konferenco

MUZEJ SOLINARSTVA - SPOROČILO ZA JAVNOST

Direktorat za dediščino na Ministrstvu za kulturo je pozval pristojni direktorat na Ministrstvu za okolje in prostor, da nemudoma poravna svoje obveznosti do Muzeja solinarstva, saj glede na pomen te kulturne dediščine za kulturo in turizem ne more in ne sme zapreti svojih vrat.

 

Ministrstvo za kulturo je v okviru svojih obveznosti do Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran redno poravnalo vse stroške, ki se nanašajo na delovanje Muzeja solinarstva. Gre za kritje stroškov zaposlenega kustosa ter splošne materialne in osnovne programske stroške, ki so potrebni za obratovanje muzeja ter izvajanje osnovne muzejske javne službe, s čimer je zagotovljena dostopnost do kulturnih dobrin. Želeli bi, da tako odgovorno do kulturne dediščine ravnajo tudi drugi odgovorni za financiranje.

 

Takoj, ko bodo vse obveznosti pokrite tudi s strani Ministrstva za okolje in prostor in z njihove strani zagotovljena finančna sredstva za tekoče delovanje, bo muzej ponovno normalno deloval, kot to izhaja iz sprejetega načrta upravljanja, s čimer je omogočeno nemoteno delovanje Muzeja solinarstva ter s tem izvajanje njegovih javnih služb.

 

Prepričani smo, da se bo v dobro naše kulturne dediščine zadeva v čim krajšem času rešila.

RAZPIS UNESCOVEGA MEDNARODNEGA SKLADA ZA PROMOCIJO KULTURE

Odprt je razpis Unescovega Mednarodnega sklada za promocijo kulture, na katerega se lahko prijavijo posamezniki, zlasti umetniki in ustvarjalci, javne institucije, odgovorne za promocijo kulture in umetniškega ustvarjanja, ter nevladne organizacije, ki s svojimi aktivnostmi prispevajo k promociji kulture in umetniškega ustvarjanja.
 
Upravičene aktivnosti vključujejo:
 
(a) produkcijo kulturnih in umetniških del;
(b) organizacjio kulturnih in umetniških dogodkov na nacionalni, regionalni in/ali mednarodni ravni, ki prispevajo k vzpostavitvi kulture ter razvojnih strategij in programov.

Rok za oddajo vlog na razpis je 29. maj 2015 do 12. ure.
 
Priporočamo, da prijavljitelji pred začetkom prijave preberejo pogosto zastavljena vprašanja: https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support/faqs
 
Elektronski prijavni obrazec je dostopen na: https://en.unesco.org/ifpc/applicationform/register
 
Vprašanja lahko zastavite pisno na elektronski naslov: infoifpc(at)unesco.org

KC Tobačna 001 objavila javni poziv za rezidenčne izmenjave v letu 2015

KC Tobačna 001 je objavila javni poziv za rezidenčne izmenjave v Izraelskem centru za digitalno umetnost v Holonu (Izrael) in Centru za sodobno umetnost Stacion v Prištini (Kosovo).

 

Tudi v letošnjem letu bo KC Tobačna 001 v sodelovanju s partnerji dvema slovenskima umetnikoma/-cama omogočila bivanje in ustvarjanje v zgoraj omenjenih rezidenčnih centrih. Rezidenčna centra v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane umetnikoma/-cama omogočata kritje potnih stroškov (povratna karta), stanovanje in stroške bivanja ter studio, umetnik/-ca pa ob koncu rezidenčnega bivanja pripravi razstavni projekt.


Več informacij o javnem pozivu je dostopnih na spletni strani KC Tobačna 001.

 

Rok za prijave: 10. april 2015. Predlagatelji bodo o izboru obveščeni najkasneje do 30. aprila 2015.

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov alenka.trebusak(at)mgml.si  ali pokličete na telefonsko številko 070 550 065.

UNESCOV POZIV ZA PRIJAVO STROKOVNJAKOV

UNESCO poziva strokovnjake z najmanj 10-letnimi izkušnjami na področju kulturnih in kreativnih industrij k prijavi v programe, projekte in delavnice v državah v razvoju.

 

Prioritetna področja ekspertize so kulturna statistika in indikatorji, digitalizacija, medijska raznolikost, položaj umetnikov in svoboda umetniškega izražanja, preferenčna obravnava in mobilnost. Prijava je odprta za državne uradnike, vladne strokovnjake, kulturne delavce, menedžerje kulturnih institucij ali združenj, raziskovalce, akademike in neodvisne eksperte. Rok za oddajo prijav: 20. marec 2015

 

Več informacij: https://en.unesco.org/creativity/capacity-building/call-experts

Vabilo na mednarodno tekmovanje v opernem petju "Concorso lirico internazionale Jole de Maria"

Mednarodno tekmovanje v opernem petju Concorso lirico internazionale Jole de Maria se bo med 24. in 27. junijem 2015 v Monterotondu blizu Rima odvijalo že tretje leto zapovrstjo. 

 

Prosimo, da se zainteresirani posamezniki neposredno povežete z organizatorjem. Zadnji dan za prijave je 18. junij 2015.

 

Kontakt:
Dr. Eleonora Vicario
Responsabile organizzativo
Associazione culturale Arcipelago
via I Maggio, 35
00013 Fonte Nuova (Roma) ITALIA
www.assoarcipelago.info

 

Več o tekmovanju (v angleškem jeziku): www.concorsoliricojoledemaria.eu in predstavitev (v angleškem jeziku).

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 – POZIV K PRIJAVI

Festival svetlobe Amsterdam vabi umetnike, oblikovalce, inženirje in arhitekte, da prijavijo predloge za svetlobne umetnine, ki bodo prikazane na festivalu Amsterdam Light Festival 2015–2016. Četrti festival svetlobe  bo potekal v mestnem središču Amsterdama med 26. novembrom 2015 in 31. januarjem 2016. Rok za prijavo predlogov je 25. marec 2015. Več informacij

MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ IN SREČANJE OTROK "RADOST EVROPE" V BEOGRADU

Radost Evrope je manifestacija otroške ustvarjalnosti, katere začetki segajo v leto 1969. Beograd bo tako od 2. do 5. oktobra letos že 46. gostil plesne, pevske in igralske skupine otrok iz vse Evrope, dogajanje pa bo popestril 17. mednarodni likovni natečaj na temo Slovar prijateljstva.

 

Rok za prijavo plesnih, pevskih, glasbenih in igralskih skupin je 10. maj 2015, rok za prijavo del na likovni natečaj pa 1. julij 2015.

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI - VABILO K SODELOVANJU

Ministrstvo za kulturo se je v preteklem letu in pol aktivno vključevalo v proces oblikovanja vsebin 12 regionalnih razvojnih programov, ki je v zaključni fazi.

Kljub temu se lahko zainteresirana javnost do potrditve posameznega regionalnega razvojnega programa še vključi v proces oblikovanja vsebin preko pripravljalcev regionalnih razvojnih programov (regionalnih razvojnih agencij posameznih regij) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V nadaljevanju je seznam kontaktnih oseb na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer je mogoče pridobiti podrobnejše informacije o posameznem regionalnem razvojnem programu in njegovi vsebini: seznam (v obliki .doc) in seznam (v obliki .pdf).

  

Več informacij o regionalnem razvoju najdete tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Indijski svet za kulturno sodelovanje razpisuje štipendiji

Indijski svet za kulturno sodelovanje (ICCR) v okviru programa za kulturno izmenjavo v študijskem letu 2015/16 za slovenske študente razpisuje dve štipendiji.

 

Obvestilo o razpisu štipendij je objavljeno na spletni strani Veleposlaništva Indije v Ljubljani: http://www.indianembassy.si/slo/

Verbalna nota Veleposlaništva Indije v Ljubljani

Rok za prijavo na razpis je 9. 3. 2015.

NAJAVA - JAVNI POZIV ZA DODELITEV KULTURNIH ŽEPNIN

V petek 27. 2. 2015 bo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen Javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v letu 2015 z oznako JPP-KŽP-2015, ki bo odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2015. Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge obravnavala po vrstnem redu njihovega prispetja.

 

Kulturna žepnina je namenjena ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture in zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi, izboljšanju pogojev delovanja in zviševanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, širitvi in večanju dostopnosti kulturnih dobrin, vzpostavitvi kakovostne in raznovrstne kulturne in umetniške produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.

 

Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore pri pripravi in/ali izvedbi kulturnih projektov samozaposlenih v kulturi. Kulturna žepnina je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu.

 

Zainteresirane osebe se bodo z dnem in uro objave v Uradnem listu Republike Slovenije lahko seznanile z dokumentacijo poziva na spletnih straneh Ministrstva za kulturo www.mk.gov.si. oziroma osebno v času uradnih ur na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).

18. mednarodni natečaj otroške in mladinske umetnosti "Always green, always blue"

Center in galerija za otroško kreativno umetnost iz Toruńa na Poljskem, ki je organizator 18. mednarodnega natečaja otroške in mladinske umetnosti z naslovom "Always green, always blue", vabi šole in mladinske umetnostne institucije iz Slovenije k sodelovanju na natečaju. Rok za posredovanje izdelkov je 30. april 2015.

 

Podrobnejše informacije o sodelovanju na natečaju (v angleškem jeziku).

Razstava v avli Ministrstva za kulturo - Z glavo skozi zid

Pri tokratni razstavi z naslovom Z glavo skozi zid bodo predstavljene zidne poslikave umetnice Tine Drčar in proces njihovega nastajanja v neposredni soseščini Ministrstva za kulturo. Umetnica že vrsto let prispeva monumentalne zidne slike, ki krasijo stavbe, strehe in pročelja Avtonomnega kulturnega centra (AKC) Metelkova mesto. Leta 2004 je diplomirala na Visoki šoli za risanje in slikanje z delom Grafiti in grafitno slikarstvo pri profesorjih Marku Butini in Tanji Mastnak. Delo, ki je pomenilo začetek raziskovanja zidnega slikarstva,  je poslikava atrijskega prostora nekdanje Male šole z naslovom Akvarij, ki je nastala v času, ko sta z Binetom Skrtom delovala kot tandem. Ta poslikava je tudi njuno diplomsko delo. Mural Mrtvaški ples na stavbi Garaže je prvo delo tandema, zaradi katerega je skupnost AKC Metelkova mesto umetnikoma dodelila ateljejski prostor.

 

Tina že od začetka sodeluje pri projektu Urbani likovni projekti (od leta 2004 program KUD Mreže), kjer gre za umetniške posege na stavbah in javnih površinah AKC Metelkova mesto. V tem sklopu so nastale njene javne poslikave, Vitraž na stavbi Hlev (tandem Tina in Bine),  zidna slika Apokalipsa na stavbi Garaže (tandem Tina in Bine), Deka iz Šutke, Paviljon, Zmajeva roža, Raketa in GLOBINA 14 na stavbi Pešci. Pri vseh javnih intervencijah zaznavamo, da je umetnica razvila izjemen čut za povezovanje v timsko delo z različnimi umetniki in rokodelci, ki jih vključuje v svoje projekte.

 

Tina Drčar likovno interpretacijo prenaša tudi v druge medije; od klasično slikarskih del do izdelave estetsko uporabnih predmetov (pručke, namizna svetilka iz recikliranega materiala v sklopu projekta Svetlobna gverila) ter izdelave unikatnih plakatov za Defonijo. Vodi tudi otroške delavnice.

 

Umetničino likovno raziskovanje črpa iz bogate zgodovinske zakladnice umetnosti grafitov, street arta, klasičnega in stenskega slikarstva. Za njena dela so značilna ploskovitost, poudarjanje kontur ter barvitost, kar lahko asociira na naivno umetnost. Pri njenih podobah se prepletajo družbeno-kritične teme ter impulzi notranje spremljave stanj in racionalnih zaznav prostora in časa. Njene podobe izhajajo iz grotesknega gledališča, ki jih iz resničnega življenja umetnica prenaša v svoj likovni svet.

 

Razstava bo na ogled od 10. februarja do 17. maja 2015.

 

 

Grško ministrstvo za kulturo, izobraževanje in religiozne zadeve razpisuje štipendiji

Ministrstvo za kulturo, izobraževanje in religiozne zadeve Grčije je na podlagi bilateralnega Programa sodelovanja na področju izobraževanja, kulture in znanosti odobrilo dve štipendiji za interesente v Sloveniji za leto 2015, in sicer:

 •  eno štipendijo za podiplomski študij ali raziskave za obdobje 10 mesecev in
 •  eno štipendijo za poletni seminar grškega jezika.

Več informacij je objavljenih na spleni strani Ministrstvo za kulturo, izobraževanje in religiozne zadeve Grčije: http://www.minedu.gov.gr/english-main/153-scholarships.html

Firenška resolucija o rabi jezika na univerzi

Firenška resolucija o rabi jezika pri univerzitetnem poučevanju in raziskovanju je bila sprejeta na generalni skupščini mednarodne konference Efnila, Evropske zveze državnih jezikovnih ustanov, ki je potekala od 26. do 28. septembra 2014 na Accademii della Crusca v Sestu Fiorentinu pri Firencah.

Tema srečanja je bila raba jezika pri univerzitetnem poučevanju in raziskovanju. V resoluciji so na kratko zapisani ugotovitve in poudarki oziroma priporočljive smernice za delovanje posameznikov in institucij na tem zelo pomembnem jezikovnopolitičnem področju.

Besedilo Firenške resolucije v slovenščini in angleščini.

ŠTIPENDIJA ZA REZIDENČNO BIVANJE PISATELJEV – "Graški mestni pisar"

Štajersko društvo za posredovanje kulture (Steirische Verein Kulturvermittlung) v sodelovanju z Uradom za kulturo deželne prestolnice Gradec razpisuje štipendijo za rezidenčno bivanje pisateljev in pisateljic po ideji in tradiciji srednjeveških mestnih pisarjev, ki so na sestankih mestnega sveta pisali zapisnik. To tradicijo so sedaj obudili in na novo definirali. Vabljeni pisatelji in pisateljice tako dobijo možnost, da lahko v miru literarno ustvarjajo brez finančnih pritiskov in se vživijo v kulturno sceno in utrip mesta.

Štipendija se razpisuje za eno leto (oktober 2015–avgust 2016) in vključuje brezplačno bivanje v Gradcu ter mesečno plačilo. Od kandidatov in kandidatk se pričakuje, da se bodo ukvarjali tudi z graško literarno sceno. Osnovno poznavanje nemškega jezika je prednost!

Prošnje: do 31. marca 2015 (poštni žig).

Več informacij: Urad za kulturo mesta Gradec; osnovne informacije v nemščini in angleščini.

KULTURNI BAZAR

Vabimo k prijavi na Kulturni bazar, ki bo 18.marca v Cankarjevem domu Ljubljana. Namenjen je predvsem strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, kulturi, okolju, kmetijstvu in prehrani, zdravstvu in sociali ter študentom. Udeležba na Kulturnem bazarju je za vse obiskovalce brezplačna. Več informacij v vabilu in programu. Rok za prijave: 4. 3. 2015

 

Vabilo in program Kulturnega bazarja za otroke, mladino in odrasle - vse, ki jih zanima kultura.

 

Na razstavnih prostorih v treh preddverjih Cankarjevega doma se bo ta dan predstavilo skoraj tristo kulturnih ustanov (vsa slovenska gledališča, vsi muzeji in galerije, knjižnice, filmske in glasbene ustanove …) iz vse Slovenije, kulturnovzgojno ponudbo pa bodo prikazala tudi partnerska ministrstva, UNESCO in CMEPIUS.

 

Na razstavnih prostorih bo ves dan potekal bogat program, primeren za vse generacije: delavnice, koncerti, neformalna srečanja in pogovori z znanimi ustvarjalci (igralci, glasbeniki …). Vstop na razstavne prostore bo ves dan prost za vse obiskovalce, predhodna prijava ni potrebna.

 

Na dogodkih v dvoranah je udeležba prav tako brezplačna, vendar si je treba tudi za individualni obisk predhodno zagotoviti prostor z e-prijavo, ki bo mogoča od 1. do 15. marca 2015 na spletnih straneh Kulturnega bazarja.

POMOČ PRI PRIJAVI NA RAZPIS

Pristojna svetovalka Ministrstva za kulturo bo izvedla delavnico za pomoč pri prijavi na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2015 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.
Delavnica bo v ponedeljek, 26. januarja 2015, ob 11. uri na sedežu Zveze Romov za Dolenjsko, Cesarjeva 20 a, Novo mesto.

DOHODKOVNI CENZUS SAMOZAPOSLENIH ZA 2015

Samozaposleni v kulturi, upravičenci do plačila prispevkov za socialno varnost, lahko v letu 2015 pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna uveljavljajo, če njihov povprečni dohodek zadnjih treh let ne presega zneska 20.163,87 EUR bruto.

 

Vabilo k sodelovanju v Galeriji talentov – projekt medkulturnega dialoga, Češka republika

Projekt Galerija talentov poteka na Češkem v sodelovanju z organizacijo Unicef in podpira otroke pri njihovem umetniškem izražanju. Dela otrok so bila doslej predstavljena v različnih galerijah, na odprtih prostorih, trgih ter v češkem parlamentu. Več informacij o projektu je mogoče dobiti na spletni strani www.galerietalentu.cz.

 

Trenutno potekajo trije programi, ki zajemajo mednarodno dimenzijo, in sicer narodni običaji, olimpijada in paraolimpijada ter živali skozi oči otrok. Kontaktni podatki za nadaljnje sodelovanje v Galeriji talentov (v ang. jeziku).