Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O ENOTNI CENI KNJIGE – VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Državni zbor je 30. januarja 2014 sprejel Zakon o enotni ceni knjige. Zakon je začel veljati 26. februarja 2014. Določa, da so založniki in knjigotržci dolžni svoje poslovanje uskladiti z določbami zakona v roku šestih mesecev od dneva njegove uveljavitve ter da se določbe zakona se ne uporabljajo za knjige, izdane pred potekom tega roka. V pomoč uskladitvi poslovanja založnikom in knjigotržcem zato ministrstvo na tem mestu objavlja spodnje odgovore na prejeta vprašanja.

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI
 
1. Pri uveljavljanju količinskega ali gotovinskega popusta na celoten nakup – ali nas zakon omejuje in je potrebno iz obračuna za popust npr. 8 različnih artiklov izvzeti "novo" knjigo?
Da.
 
2. Ali se sme dati količinski popust pri prodaji npr. 20 izvodov (kar se v praksi dogaja in je seveda iz količine razvidno, da ne gre pri nakupu samo za lastno potrebo, pač pa za skupna darila, obletnice, slovesnosti …)?
Ne.

 

3. Na osnovi katerega kriterija se obravnava določenega kupca – ali gre za nakup za lastne potrebe ali ne?
Na osnovi  njegove registrirane dejavnosti. Ali je registriran za nadaljnjo prodajo.

 

4. Katere podatke oz. na kakšen način se posredujejo podatki na JAK (spletni vnos, pisni obrazec …)?
V spletni obrazec bo treba vpisati COBISS ID številko, v primeru, da je v katalogu več knjig z identično COBISS ID številko, pa je treba vpisati tudi ISBN številko publikacije. V drugi fazi program sam pridobi podatke o publikaciji iz baze NUK. Založnik mora vpisati samo ceno in dan začetka prodaje knjige.

 

5. Kako bo posamezen knjigarnar vedel, kdaj je začetni dan prodaje določene knjige in do kdaj velja 6-mesečno obdobje (v praksi lahko traja tudi več tednov, da posamezna knjigarna prejme določeno novo knjigo)? Ali se od knjigarnarjev pričakuje, da se za vsako novo knjigo pred prodajo še pogleda na portal JAK-a in preveri podatek o prvem dnevu nakupa?

Da. Vsi založniki ob prijavi enotne cene knjige dobijo tudi potrdilo o prijavi knjige in ga lahko posredujejo knjigotržcem.

 

6. Kako v praksi za pultom spremljati in kako evidentirati naslove, ki spadajo v 6-mesečno obdobje in naslove, za katere se že dovoli prodaja s popustom?
S spremljanjem portala JAK.

 

7. Založba ima knjižni klub, kjer članstvo ni pogojeno z nakupnimi zahtevami. Člani so v klub včlanjeni predvsem zaradi dolgoročne obljube založbe, da dobijo pri vsakem nakupu 5 % popust. Ali so take izjeme možne, saj v nasprotnem primeru knjižni klub izgubi svojo osnovno privlačnost, kar za založbo pomeni izgubo lojalnih strank in izpad prihodkov.
Ne. (Prvih 6 mesecev te izjeme ni.)

 

8. Ali je možen generalen popust na nakup, npr. bon za 10 EUR popusta pri nakupu nad 50 EUR, kjer stranka ni omejena pri izbiri in v košarico doda tudi kakšno knjigo, ki je mlajša od šestih mesecev.
Če ni omejena pri izbiri je to možno, če seveda inšpektor ne bi ocenil, da gre za zlorabo ali obid zakona.

 

9. Ali se darilni bon (fizični ali spletni) razume kot plačilno sredstvo ali kot popust? Ali je po zakonu možno, da stranka kupi samo eno določeno knjigo - novost - z darilnim bonom? Ali je razlika, če ta darilni bon stranka od založbe kupi ali dobi od založbe zastonj?
Bon ni uradno plačilno sredstvo. Če ni omejena pri izbiri, je to možno, če seveda inšpektor ne bi ocenil, da gre za zlorabo ali obid zakona.

 

10. Kdo kazensko odgovarja (10. člen) v primeru, da posrednik (npr. distributer ali avtor, ki ima knjige v komisijski prodaji) prodaja knjige po znižani ceni (na predstavitvah, v trgovskih centrih in drugih prodajnih mestih). V takem primeru založba nima pogodbe s končnim prodajnim mestom in nima vpliva na oblikovanje cen, je pa v primeru komisijske prodaje še vedno lastnik teh knjig. Ali je treba v pogodbo o komisijski prodaji med založbo in posrednikom vnesti ustrezno klavzulo?
Da.

 

11. Ali avtor (iz 7. člena) lahko z avtorskim popustom kupi tudi nove knjige založbe, katerih sam ni avtor?
Ne.

 

12. Ali v času trajanja knjižnega sejma (6. člen) lahko cene novih knjig založba uskladi tudi npr. v svoji spletni knjigarni, saj je smiselno, da je cena določene knjige usklajena, ker je tudi račun končnemu kupcu v obeh primerih izdan iz istega podjetja, v enakem obdobju. Poleg tega spletni kanali služijo za promocijo fizičnega sejma, trženjsko smiselne pa so povezave tudi na spletno knjigarno.
Ne.

 

13. Ali končnemu kupcu lahko prodajalec ponudi količinski popust pri nakupu nove knjige, npr. pri nakupu 20 izvodov?
Prvih 6 mesecev ne.

 

14. Ali pod definicijo končnega kupca spada tudi npr. podjetje ali občina, ki kupi večjo količino novih knjig za novoletno obdarovanje? Nakup namreč opravijo za lastne potrebe, ne za nadaljnjo prodajo.
Da.

 

15. Ali šole in vrtci spadajo pod izvajalce knjižničnih dejavnosti, za katere zakon ne velja? Tudi če šola kupi za druge potrebe kot za v knjižnico?
Da, če izvajajo knjižnično dejavnost. Če pa kupujejo za druge potrebe, te izjeme ni.

 

16. Ali smemo končnim kupcem podarjati nove knjige v npr. nagradni igri.
Ne.

 

17. Zanima nas, kaj točno pomeni, da se zakon ne uporablja pri prodaji založnikom za interno rabo. Npr. pri nas imajo sodelavci uredniškega odbora, ki pa niso redno zaposleni, popust pri nakupu vseh izdelkov založbe. Ali to lahko štejemo kot interno rabo?
Da.

 

18. Kako se določi dan začetka prodaje knjige? Določi to založnik po lastni presoji, je to definirano s prevzemom knjig iz tiskarne ali morda kako drugače?
Po lastni presoji, vendar morajo javiti JAK.

 

19. Če se JAK cena sporoči en dan pred začetkom prodaje, ali bodo podatki na JAK dostopni že naslednji dan? Jim bomo to sporočali na posebnem obrazcu, vnašali podatke na kakšen portal ali zgolj poslali elektronsko sporočilo …?
Sistem je zasnovan tako, da zahteva ročno potrditev vnosa, kar pomeni, da bodo podatki javno dostopni najkasneje nekaj dni po vnosu. ZECK določa, da so podatki o knjigi javno dostopni z dnem začetka prodaje knjige. V spletni obrazec bo potrebno vpisati COBISS ID številko in v določenih primerih tudi ISBN številko publikacije.

 

20. Po zakonu ECK velja prvih šest mesecev. Ali je po izteku tega roka lahko cena na različnih prodajnih mestih različna in ali bo o spremembi cene treba obveščati JAK (v zakonu nisem našla informacije, kako ravnati po izteku 6-mesečnega roka?
Po izteku 6 mesecev je to v prosti presoji.

 

21. Zakon o ECK ne omenja knjižnih klubov. Ali kak drug dokument definira poslovanje knjižnih klubov? Ali se morda s kakšnim dokumentom le-ti ukinjajo?
Knjižni klub ni izjema. Po  6 mesecih pa zakon prepušča prosto presojo.

 

22. V zvezi z uresničevanjem določil Zakona o enotni ceni knjige, nas zanima, kako bo potekalo vpisovanje začetka prodaje knjige na JAK-u. Predvsem bi radi vedeli, ali bo to splošno dostopna baza podatkov, kar bi bilo smiselno. Namreč, ko bomo knjigarnarji iskali podatek, kako dolgo je v prodaji določena knjiga, in ali se ji lahko dodeli določen popust, bo to težaven posel, če podatki ne bodo takoj dosegljivi.
Baza bo javno dostopna.

 

23. Zakon ne govori o knjižnih klubih, čeprav smo v razpravah govorili tudi o tem. Člani našega knjižnega kluba nimajo obveznosti nakupa.
Knjižni klub ni izjema.  Po  6 mesecih pa zakon prepušča prosto presojo.

 

24. Kako je s ponatisi? Menimo, da to ni nova izdaja, torej zanjo ne velja ZECK, vendar bi radi vedeli, kakšno je stališče Ministrstva za kulturo.
Če je isti ISBN, to ni nova izdaja.

 

25. Ali je osnovnošolskim in srednješolskim knjižnicam dovoljeno dati popust?
Da, če izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo.

 

26. Kako je s poškodovanimi knjigami? Dosedanja praksa pri nas je, da imajo poškodovane knjige 40 % popust.
Po 6 mesecih jih lahko prodajajo po znižanih cenah.

 

27. Na kakšen način se posredujejo podatki (kot piše v ZECK-u; 5. člen 2. odstavek) na JAK (spletni vnos, pisni obrazec …)?
Prek spletnega vnosa.

 

28. Uveljavljanje količinskega in/ali gotovinskega popusta na celoten nakup, vmes pa je ena nova knjiga?
Da. Nova knjiga se izvzame v prvih 6 mesecih.

 

29. Kako naj knjigarne vedo, do kdaj za katero knjigo velja ZECK?
Z vpogledom v portal JAK.

 

30. Bodo (bomo) založniki na dobavnice pisali datume, ali naj knjigarnarji ob prevzemu za vsako knjigo preverjajo na JAK; oziroma preverijo šele ko se izstavlja račun in stranka želi količinski popust?
Knjigarnarji ob prevzemu preverijo na JAK.

 

31. Ali  prav razumem, da  prijave o ceni knjige ni treba pošiljati za knjige, ki so in bodo izšle v letošnjem letu do 26. 8. 2014.
Da.

 

32. Ker trenutno še ne vemo, komu natančno pošiljati prijavo, ali bo JAK založbam poslal kakšno obvestilo in obliko poročanja?
JAK bo na spletni strani objavila navodila za vnos podatkov. Vsi založniki bodo o zakonu obveščeni tudi preko Narodne in univerzitetne knjižnice, ki jih bo o uveljavitvi zakona obvestila ob izdaji kataložnega zapisa o publikaciji.

 

33. Mislim, da bi prijava morala vsebovati poleg že predpisanih elementov  tudi  ISBN ali ean kodo.
ISBN in ean JAK od NUK pridobi po uradni dolžnosti.

 

34. Ali za knjige, ki bodo izšle do 26. 8. 2014 lahko  ponujamo končnim kupcem na naši spletni  trgovini običajni 10 % popust?
Da.

 

35. Ali omejitev popusta na spletni trgovini velja le za obdobje 6 mesecev  za naslove, ki bodo izšli po 26. avgustu?
Da.

 

36. Ali se dostava knjig v knjigarne v komisijsko prodajo že šteje kot začetek prodaje z ozirom na to, da za ustanove, kot so šole in knjižnice, zakon ne velja? Obvestilo o prodaji komisije dobimo založniki konec meseca. Za nove naslove je fiksna prodaja prej izjema kot pravilo.
Za začetek prodaje se šteje prvi dan možnega nakupa za lastno uporabo.

 

37. Ali knjigarne lahko vključijo v svoje akcije (poletno branje, Čebelica ipd.), kjer navadno ponujajo knjige z določenim popustom tudi knjige, ki jim še ni potekel 6 mesečni rok fiksne cene?
Ne.

 

38. Kje bodo knjigarne lahko dobile informacijo, do kdaj velja 6-mesečni rok fiksne cene?
Na JAK.

 

39. Ali velja prepoved omogočanja popustov v prvih 6 mesecih po izdaji tudi za člane društev, če je izdajatelj knjige zveza društev?
Zakon naj se uporablja pri prodaji založnikom za interno rabo.

 

40. Ali se zakon poleg knjig velja tudi za druge tiskovine, konkretno zemljevide?
Zemljevidi so izvzeti, zakon velja samo za knjige.

 

41. Letos smo izdali nov interaktivni komplet Biologija 8. Najdete ga tudi na tem (delovnem) naslovu http://www.irokusplus.si/. Komplet bo vseboval dva tiskana zvezka za aktivno učenje in kodo za dostop do interaktivnih gradiv na spletu. Ker gre deloma za spletno publikacijo, je po tolmačenju zakona to spletna storitev in temu pripada višja davčna stopnja. Po drugi strani pa smo po ZECK definirani kot knjiga, ker je tu definicija precej široka: "...Knjiga je objavljena na fizičnem nosilcu (tiskani ali drugi mediji) oziroma dostopna na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu ..."
Z omenjenim se seveda strinjamo in je tudi cenovna politika postavljena, da sledi tej viziji. Po drugi strani pa se nam zdi kontradiktorno, da za ta učbenik, ki je namenjen otrokom v šolah, plačujemo davek višje stopnje.
ZECK ne ureja davčne politike, določa pa uporabo enotne cene knjige pri vseh publikacijah, ki ustrezajo definiciji 2. člena.

 

42. Končni kupci so fizične in pravne osebe, ki nakup opravljajo za lastne potrebe in ne zaradi nadaljnje prodaje: Problem: B2B poslovanje:
- javna naročila in okvirni sporazumi, sklenjeni s popustom na knjige vnaprej – tudi na nove (kako jih izpolnjevati ali pa je mišljeno, da se pogodbe odpoveduje?)
- pogodbe z dolgoletnimi kupci, posebej takšnimi iz javne uprave: npr. ustavno sodišče, ministrstvo se dogovarjajo za -10 % na  vse nabave (tudi nove knjige).
- Končni kupec – pravna oseba, ki ima svojo knjižnico ali pisarno, v kateri knjigo uporablja več ljudi – tu ne gre za knjižnico v smislu javne službe! Knjižnica v smislu javne službe tudi niso šole in fakultete.
Pogodbe, ki so v nasprotju z zakonom niso veljavne. Če obstajajo, jih je treba aneksirati.

 

43. Strokovna pravna literatura je podvržena zastarevanju. Takoj z dopolnitvijo zakona ali spremembo zakona, knjiga ni več aktualna. 6-mesečni rok za znižanje cene je tako nesprejemljiv.
Cenovna politika mora torej realno določiti ceno že v prvih 6 mesecih.

 

44. Popusti pod posebnimi pogoji: na knjižnih sejmih (Kaj pomeni knjižni sejem? Prodaja na stojnicah na dogodkih – v našem primeru npr. Dnevi pravnikov, Dnevi javne uprave, Odvetniška šola, prodaja na fakultetah ...). Prodaja prek spleta – je običajno cenejša (saj ni posrednika – knjigarne) in del "logističnih prihrankov" se s popustom prenaša na končnega kupca, kar je spodbuda za večjo prodajo knjig.
Definicija knjižnega sejma je podana v 2. členu zakona.

 

45. Količinski popusti – praksa je, da se na večje nakupe ali gotovinsko plačilo odobri popust – zakaj je knjiga tukaj izjema? Sploh kadar se paketno prodajajo novejše in starejše knjige (npr. učbeniki, zakoni) je nerazumljivo, da na ene je popust, na druge pa ne.
Knjiga je izjema, ker ne gre zgolj za gospodarsko dejavnost, pač pa tudi za javni interes. Cenovna politika mora torej realno določiti ceno že v prvih 6 mesecih.

 

46. Izjeme pri prodaji: Kaj je potrjen šolski učbenik? Tudi knjiga, ki se uporablja kot učno gradivo pri posameznem predmetu na univerzitetnem ali visokostrokovnem študiju? Je fakultetni učbenik, ki se hkrati prodaja tudi kot knjiga, lahko uvrščen med potrjene šolske učbenike?
Gre za uvožene knjige v tujem jeziku, pri katerih se zakon tudi uporablja in je enotna cena knjige obvezna. ZECK torej za učbenike ne dopušča izjem.

 

47. Kdo določa kaj je/ni "šolski učbenik"?
Glede na odgovor na vprašanje št. 46. z vidika enotne cene knjige to ni pomembno. Če pa se sprašuje zaradi siceršnjega interesa, se je treba obrniti na ministrstvo za izobraževanje.

 

48. Kako je s šolskimi knjižnicami, knjižnicami v podjetjih?
Če so zasebne knjižnice, ne izvajajo knjižnične dejavnosti kot javne službe. Če pa šolska knjižnica izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo, potem je lahko izvzeta iz zakona.

 

49. Člen 2, Definicija knjige: "knjiga je … Knjiga ima ceno, določeno v skladu s tem zakonom, namenjena je prodaji in je opremljena z oznako ISBN v skladu z zakonom, ki ureja obvezni izvod publikacij". Kako obravnavati knjige, ki po bibliografskih kriterijih in Zakonu o obveznem izvodu publikacij ustrezajo definicije knjige (opremljene so z oznako ISBN itn.), nimajo pa cene, ker gre za npr. zbornike posvetov, konferenc ipd., za interne dokumente, poročila in/oz. evalvacije projektov, pa tudi za publikacije, ki so nastale na projektih in s (so)financiranjem npr. Evropskega socialnega sklada (v teh primerih prodaja niti ni dovoljena)? Sklepamo, da izida knjige ne vpišemo v evidenco, objavljeno na portalu JAK-a, izvedemo pa vse postopke, h katerim smo zavezani z Zakonom o obveznem izvodu publikacij. Sklepamo pravilno?
Da, sklepate pravilno.

 

50. Člen  7, Izjeme, Druga alineja: "avtorjem njihovih knjig za lastno uporabo, založnikom in knjigotržcem za interno rabo in izvajalcem …" Ali se popusti, ki jih založnik oz. knjigotržec ob nakupu ponudi svojim zaposlenim, lahko z gotovostjo prepoznajo v dikciji zakona "založnikom in knjigotržcem za interno rabo"?
V kolikor taka praksa ne bi pripeljala do stanja, ki bi ga pristojni inšpektor ocenil kot zlorabo ali obid zakona.

 

51. Ali moramo izid Velikega komentarja Zakona o gospodarskih družbah prijaviti ob izidu prvega dela ali ob izidu zadnjega dela?
Prvi prodajni dan se določi s prodajnim dnem prve knjige, če jo boste že poslali v knjigarne oz. v prodajo. Če bodo naslednji deli imeli novo ISBN številko, se štejejo za nove knjige in zakon zanje velja.

 

52. Knjigo želimo prodajati v prednaročilu s popustom. Zanima nas, ali lahko kupcu, ki bo plačal celotno prednaročniško ceno po predračunu, pošljemo vsak posamični del ob izidu?
Da. Če so knjige po predračunu plačane pred 1. prodajnim dnem, je to prodaja v prednaročilu in lahko pošiljate posamezne knjige ob izidu.

 

53. Ali prednaročniška cena velja do izida tretjega dela?
Prednaročniška cena velja do 1. prodajnega dne, torej do prvega prodajnega dne 1. knjige. Če imajo naslednje knjige drugačno ISBN številko, se štejejo kot nova izdaja knjige.

 

54. Kako je s popusti za šolske knjižnice?
Šolske knjižnice v javnih šolah izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo in tako izjema, določena v zakonu, velja tudi zanje.
Seznami šol so dostopni prek spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/seznam_os_v_sloveniji/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/seznam_srednjih_sol/

Osnovnošolskim in srednješolskim knjižnicam je torej dovoljeno dati popust, če izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo. Če so knjižnice zasebne, ne izvajajo knjižnične dejavnosti kot javne službe.