Skoči na vsebino

KRANJSKA GORA

 

GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE - LIZNJEKOVA DOMAČIJA KRANJSKA GORA IN SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ MOJSTRANA

 

*16.00 Slovenski planinski muzej Mojstrana
Aljaž skozi oči Požganca, igrano voden ogled po stalni razstavi Vzpon na goro z gorskim vodnikom in glavnim delovodjem Jakoba Aljaža 

 

*15.00, Liznjekova domačija, Kranjska Gora
SLOVENSKI KOZOLEC včeraj, danes, jutri
Razstava in dogodek ob 20-letnici gibanja za ohranitev kozolca.
Dogodek organiziramo v sodelovanju z gibanjem Kultura-natura.si in Občino Kranjska Gora.    

 

SLOVENSKI KOZOLEC VČERAJ, DANES, JUTRI in RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2016
-    predstavitev celoletnega programa dogodkov ob 20-letnici gibanja / projekta Slovenski kozolec
-    prizadevanja za obnovo kozolcev v občini Kranjska Gora

Gibanje za ohranitev "…spomenika slovenske ljudske arhitekture…" temelji v dokumentarni foto monografiji Slovenski kozolec - The Slovene Hay-rack (Jaka Čop, dr. Tone Cevc, Irena Šumi; Agens Žirovnica, 1993) in razstavi arhitekturnih maket in risb (Boran Hrelja; 1994, doslej 121 postavitev doma in po svetu), formalno pa je bilo ustanovljeno ustanovljeno 14. decembra 1996 v Rutu nad Baško grapo. Povezuje več kot 600 zglednih lastnikov kozolcev po Sloveniji in v zamejstvu, veliko ljubiteljev, strokovnjakov in obrtnikov, spodbudilo je obnovo več kot 200 objektov, …, ter je še vedno živo in aktualno.
Zgodovino gibanja bo predstavil pobudnik / ustanovitelj Slavko Mežek, prizadevanja Občine Kranjska Gora za obnovo in ponovno rabo kozolcev pa župan Janez Hrovat. Druženje bodo obogatili spomini domačinov.

Gibanje za raziskovanje, ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA.si bo na prešerni dan kulture razglasilo tudi začetek razpisa za priznanja Naša Slovenija 2016. Doslej jih je podelilo že šestkrat zapored, med 250 predlogi pa je odbor za podelitev podelil skupno 70 priznanj v štirih kategorijah.
Več o razpisu in dosedanjih prejemnikih iz Slovenije in zamejstva je moč najti na www.kultura-natura.si.
Pokroviteljica in gostiteljica podelitve priznanj Naša Slovenija 2016 ter priložnostnega srečanja pripadnikov gibanja Kulura-natura.si bo Občina Vipava pomladi 2017.

Informacije: Slovenski planinski muzej v Mojstrani, Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana, 04 588 19 99 in 04 503 35 00 (Zdenka Torkar Tahir), Aljaž skozi oči Požganca: 08 380 67 32 Natalija Štular, neli.stular@planinskimuzej.si; info@gmj.si, www.gmj.si, www.planinskimuzej.si