Skoči na vsebino

VSEBINA IN PROGRAM USPOSABLJANJA

Program usposabljanja za člane sveta javnih zavodov zajema naslednje teme:

  • upravljanje javnega zavoda na področju kulture ter pristojnosti in odgovornosti sveta zavoda,
  • zakonodaja na področju delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah,
  • financiranje delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah,
  • druge teme, ki neposredno vplivajo na delovanje javnih zavodov na področju kulture.

 

 

Gradiva za usposabljanje