Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Ali je javni zavod dolžan kriti potne in ostale stroške članom sveta, ki se bodo udeležili usposabljanja?
Nobeno zakonsko določilo ne obvezuje javnega zavoda, da bi kril potne stroške in morebitne ostale stroške članom svojega sveta. Odločitev, da se krije potne stroške članom sveta javnega zavoda, je v pristojnosti direktorja javnega zavoda, če meni, da so ti stroški del rednega poslovanja javnega zavoda, brez katerega zavod ne more izvajati svojih nalog.

 

Kdo razreši oziroma odpokliče člana sveta javnega zavoda, če ga ni imenoval ustanovitelj?
Člane sveta zavoda razreši tisti, ki jih je imenoval. V večini primerov je to ustanovitelj, zato je odpoklic naveden kot dolžnost ustanovitelja. V primeru, da člana sveta imenuje kdo drug in ne ustanovitelj, jih odpokliče tisti, ki jih je imenoval.

 

Se lahko usposabljanja udeleži tudi vodstvo zavoda, strokovni delavci zavoda, strokovni delavci občinskih služb, …?
Usposabljanje ni obvezno za vodstvo zavoda, strokovne delavce zavoda, strokovne delavce občinskih služb, seveda pa so vsi, ki bi se želeli usposabljati, vabljeni, da se usposabljanja udeležijo (tudi, če niso zakonsko zavezani k temu), če bodo v razpisanem terminu prosta mesta (prednost imajo člani sveta javnih zavodov, ki se skladno z zakonskim določilom morajo udeležiti usposabljanja).

 

Ali je udeležba na usposabljanjih za člane svetov javnih zavodov na področju kulture obvezna tudi za člane svetov javnih agencij in javnih skladov?
Usposabljanje ni obvezno za člane svetov javnih agencij in skladov, so pa vsi, ki bi se želeli usposabljati, vabljeni, da se usposabljanja udeležijo tudi, če niso zakonsko zavezani k temu, če bodo v razpisanih terminih prosta mesta.

 

Ali je udeležba obvezna za vse člane svetov tistih javnih zavodov, ki opravljajo ob kulturni še druge vrste dejavnosti?
Da, kajti člani svetov s svojimi pristojnostmi pokrivajo celoto delovanja zavoda, v vsakem primeru tudi kulturo, razen tega upravljanje takih zavodov praviloma regulirajo določbe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.


Ali se mora udeležiti usposabljanja za člane sveta zavoda tudi predstavnik zainteresirane javnosti?
Da, zakon ne predvideva nobenih izjem, usposabljanja se morajo udeležiti vsi člani, tudi predstavniki zainteresirane javnosti.