Skoči na vsebino

DOLŽNOSTI JAVNEGA ZAVODA

Javni zavod za člane svojega sveta vodi evidenco o udeležbi članov sveta na usposabljanju.     

 

V primeru, da se član sveta ne udeleži usposabljanja za člane sveta v šestih mesecih od nastopa mandata, mora javni zavod o tem obvesti ustanovitelja.