Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USPOSABLJANJE ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 68/16; ZUJIK-F) prinaša novosti tudi pri svetih javnih zavodov na področju kulture, saj v 6. členu, ki spreminja 42. člen ZUJIK, določa:
»Član sveta se mora v šestih mesecih od nastopa mandata udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi minister. Če je oseba kasneje ponovno imenovana za člana sveta istega ali drugega javnega zavoda, se šteje, da ima usposabljanje opravljeno. Člana sveta, ki se programa usposabljanja v skladu s tem členom ne udeleži, se razreši oziroma odpokliče. Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco o udeležencih programa. Način vodenja in podatke, ki se vpisujejo v evidenco, podrobneje določi minister. V evidenco se vpisujejo tudi naslednji osebni podatki: ime in priimek, rojstni podatki, prebivališče in elektronski naslov udeleženca programa usposabljanja. Ministrstvo, pristojno za kulturo, lahko osebne podatke obdeluje samo za izvajanje nalog in nadzora v zvezi z usposabljanjem članov svetov ter za statistične namene.«

Na podlagi tega določila je ministrstvo pripravilo nov Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji (Pravilnik), v katerem določa vsebino, obseg in način izvedbe usposabljanja za člane sveta javnih zavodov na področju kulture. Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/17 z dne 27. 1. 2017.

Član sveta se mora torej v šestih mesecih od nastopa mandata udeležiti programa usposabljanja. Če je oseba kasneje ponovno imenovana za člana sveta istega ali drugega javnega zavoda, se šteje, da ima usposabljanje opravljeno.

Za člane sveta, ki so se usposabljanja že udeležili, se šteje, da imajo usposabljanje že opravljeno oz. da so že izpolnili zakonsko obveznost.

Člana sveta, ki se programa usposabljanja ne udeleži, se razreši oziroma odpokliče. Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco o udeležencih programa.

Javni zavodi na področju kulture v RS so vsi pravni subjekti, ki so vpisani v Evidenco javnih zavodov na področju kulture, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS. Član sveta, ki je v dvomih, ali je javni zavod, v katerem je član sveta, javni zavod na področju kulture, naj to preveri v Evidenci.

 

Kontakt:

Ministrstvo za kulturo

E: usposabljanje.mk(at)gov.si

T (med uradnimi urami ministrstva): (01) 369 59 00