Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USTANOVE

 

Ministrstvo za kulturo je organ, pristojen za ustanove, ki delujejo na področju kulture in varstva kulturne dediščine ter daje soglasje k aktom o ustanovitvi ustanov in k njihovim spremembam.

 

Ustanova je na določen namen vezano premoženje in je pravna oseba zasebnega prava, ki jo ureja Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95). Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen.

Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba s pravnim poslom med živimi ali za primer smrti (akt o ustanovitvi). Ustanova postane pravna oseba, ko organ, pristojen za ustanove, izda soglasje k aktu o ustanovitve. Po izdaji soglasja se ustanova vpiše v evidenco ustanov, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve RS.

 

Akt o ustanovitvi ustanove kot pravni posel med živimi se sestavi v obliki notarskega zapisa, ki ga mora notar takoj oziroma najkasneje v 15 dneh od njegove sestave predložiti organu, pristojnemu za ustanove. Notarskemu zapisu morajo biti predložena dokazila o dejanskem obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev ustanove, in soglasja članov prve uprave k svojemu imenovanju. Z dnem sestave notarskega zapisa ustanovitelj akta o ustanovitvi ne more več preklicati in ne razpolagati z ustanovitvenim premoženjem (denar, premičnine, nepremičnine in druga premoženjska upravičenja).

 

Akt o ustanovitvi kot pravni posel za primer smrti mora izpolnjevati pogoje obličnosti za eno izmed oporok po zakonu o dedovanju. Sodišče, pred katerim teče zapuščinski postopek, mora tovrsten akt o ustanovitvi takoj vročiti organu, pristojnemu za ustanove.

 

Podrobnejše informacije:

Meta Comino
tel.: (01) 369 58 53
e-pošta: meta.comino(at)gov.si