Skoči na vsebino

SPLETNI PREGLEDOVALNIKI PODATKOV O KULTURNI DEDIŠČINI

 

 

 

 

.

 

Register nepremične kulturne dediščine (http://rkd.situla.org)

 

Spletni pregledovalnik omogoča enostavno iskanje in pregledovanje opisnih podatkov registra nepremične kulturne dediščine. Namenjen je najširši strokovni in splošni javnosti.

 

 

Interaktivna karta registra kulturne dediščine (https://gisportal.gov.si/rkd)

 

Interaktivna karta omogoča javno pregledovanje osnovnih opisnih in geo-lokacijskih podatkov registra nepremične kulturne dediščine. Namenjena je najširši strokovni in laični javnosti, informiranju, predstavljanju, vzgoji in izobraževanju ter raziskovanju dediščine. Osnovno pregledovanje je nadgrajeno z možnostjo pregledovanja geo-lociranega franciscejskega katastra in časovnice, dodane so tudi povezave do izbranih digitalnih dokumentov, ki jih hrani INDOK center, in povezava na sistem www.eheritage.si.

 

 

 

 

Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRD (https://gisportal.gov.si/evrd)

 

V sistemu eVrd so zbrani podatki o pravnih režimih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo je sistem vzpostavilo v letu 2009 zato, da lahko pripravljavci prostorskih aktov in drugi uporabniki na enem mestu dobijo pregled vseh pravnih režimov, ki v Republiki Sloveniji veljajo za območja kulturne dediščine, kot to izhaja iz različnih pravnih podlag.  Uporabnik podatke lahko pregleduje na karti režimov, kjer so podatki interaktivno povezani s priročnikom pravnih režimov varstva in veljavnimi akti o razglasitvah za kulturni spomenik.

 

Podatki v sistemu eVRD so povzeti po podatkih registra nepremične kulturne dediščine. Vsebujejo samo tista območja, ki jih dejansko varujemo v naravi, dodana so tudi vplivna območja, ki niso sestavni del registra.