Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLETNI PREGLEDOVALNIKI PODATKOV O KULTURNI DEDIŠČINI

 

 

 

 

.

 

Register nepremične kulturne dediščine (http://rkd.situla.org)

 

Spletni pregledovalnik omogoča enostavno iskanje in pregledovanje opisnih podatkov registra nepremične kulturne dediščine. Namenjen je najširši strokovni in splošni javnosti.

 

 

Interaktivna karta registra kulturne dediščine (https://gisportal.gov.si/rkd)

 

Interaktivna karta omogoča javno pregledovanje osnovnih opisnih in geo-lokacijskih podatkov registra nepremične kulturne dediščine. Namenjena je najširši strokovni in laični javnosti, informiranju, predstavljanju, vzgoji in izobraževanju ter raziskovanju dediščine. Osnovno pregledovanje je nadgrajeno z možnostjo pregledovanja geo-lociranega franciscejskega katastra in časovnice, dodane so tudi povezave do izbranih digitalnih dokumentov, ki jih hrani INDOK center, in povezava na sistem www.eheritage.si.

 

 

 

 

Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRD (https://gisportal.gov.si/evrd)

 

V sistemu eVrd so zbrani podatki o pravnih režimih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo je sistem vzpostavilo v letu 2009 zato, da lahko pripravljavci prostorskih aktov in drugi uporabniki na enem mestu dobijo pregled vseh pravnih režimov, ki v Republiki Sloveniji veljajo za območja kulturne dediščine, kot to izhaja iz različnih pravnih podlag.  Uporabnik podatke lahko pregleduje na karti režimov, kjer so podatki interaktivno povezani s priročnikom pravnih režimov varstva in veljavnimi akti o razglasitvah za kulturni spomenik.

 

Podatki v sistemu eVRD so povzeti po podatkih registra nepremične kulturne dediščine. Vsebujejo samo tista območja, ki jih dejansko varujemo v naravi, dodana so tudi vplivna območja, ki niso sestavni del registra.