Skoči na vsebino

REGISTER NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

Seznam registriranih enot nesnovne kulturne dediščine


Register nesnovne kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o nesnovni dediščini. Nesnovna dediščina so nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino.

 

Register nesnovne kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je del registra kulturne dediščine (poleg registra nesnovne kulturne dediščine ga sestavljata še register nepremične kulturne dediščine in register premične kulturne dediščine, ki v praksi še ni vzpostavljen).

 

Namen vodenja registra je zagotavljanje informacijske podpore izvajanju varstva dediščine. Register je namenjen tudi predstavljanju, raziskovanju, vzgoji, izobraževanju in razvijanju zavesti javnosti o dediščini.

 

 

Postopek vpisa v register
 
Predlog za vpis v register nesnovne dediščine pripravi koordinator varstva nesnovne dediščine po lastni presoji ali na pobudo koga drugega. Na osnovi predloga koordinatorja Ministrstvo enoto dediščine vpiše v register.

 

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

 

Pravilnik o registru kulturne dediščine