Skoči na vsebino

POSREDOVANJE PODATKOV UPORABNIKOM

Ministrstvo za kulturo pri zagotavljanju javne dostopnosti in ponovni uporabi podatkov registra nepremične kulturne dediščine upošteva določila Zakona o varstvu kulturne dediščine in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ministrstvo podatke uporabnikom posreduje za enkratno uporabo za nepridobitne namene, ki ne vključuje objave na spletu. Osnova za pridobitev podatkov je vloga, ki jo uporabnik lahko odda v spletni aplikaciji http://evrd.situla.org/ (meni "Vloga").

Za kakršnokoli drugačno uporabo podatkov se sklepajo posebni dogovori.

Ministrstvo podatke posreduje brezplačno, v zameno pa pričakuje vsaj en izvod končnega izdelka, če bo na osnovi posredovanih podatkov izdelan izdelek, namenjen za širšo distribucijo.

Dodatne informacije

Z vlogo v spletni aplikaciji http://evrd.situla.org/ uporabnik lahko pridobi podatke o pravnih režimih varstva (sloj eVRD) v aktivni digitalni obliki ("shp" datoteka) za enkraten in nepridobiten namen uporabe.

Z eno vlogo uporabnik lahko pridobi podatke za geografski obseg pristojnosti ene območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (izjemoma po predhodnem dogovoru tudi za celotno Slovenijo). Če uporabnik potrebuje podatke za več območnih enot, mora oddati več vlog.

Vlogo preveri administrator sistema in uporabniku odgovori po elektronski pošti. Če je uporaba podatkov odobrena, uporabnik skupaj z odgovorom prejme uporabniško ime in geslo za prevzem podatkov. Uporabnik dobi pravico za enkraten prevzem podatkov (izjemoma tudi večkraten prevzem v omejenem časovnem obdobju).  

Kontakt

tel. št.: (01) 400 79 61, Dušan Miklavčič

e-pošta: rkd(at)gov.si

Dokumenti, ki urejajo to področje

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Pravilnik o registru kulturne dediščine

Povezave

Spletna aplikacija za oddajo vloge in prevzem podatkov (http://evrd.situla.org)

Splošni pogoji uporabe podatkov za enkratno uporabo za nepridobitne namene

Arhiv: Vloga v pisni obliki za enkratno posredovanje podatkov registra (IzjUpo.doc)