Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSREDOVANJE PODATKOV UPORABNIKOM

 

Ministrstvo za kulturo v skladu s smernicami zagotavljanja odprtosti podatkov in nudi spletne servise in spletno mesto za prevzem podatkov.

 

Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVRD)

 

Prevzem podatkov eVRD v aktivni obliki (Shapefile; shp format) je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI): https://podatki.gov.si/dataset/varstveni-rezimi-kulturne-dediscine-evrd

 

Podatki eVRD so na voljo tudi preko spletnih servisov.

 

Star državni koordinatni sistem D48 (EPSG 3912)

Nov državni koordinatni sistem D96 (EPSG 3794):

Metapodatkovni opis zbirke v skladu z direktivo INSPIRE:   http://prostor4.gov.si/imps/srv/slv/catalog.search#/metadata/3873f3c0-03d9-4410-b730-4f72bd7c9bff

 

 

Register kulturne dediščine (RKD)

 

Podatke sestavljata sloja Registra nepremične kulturne dediščine (RNPD) in Registra nesnovne kulturne dediščine (RNSD).

Register kulturne dediščine je uradna strokovna evidenca kulturne dediščine in poleg enot dediščine, ki jih varujemo v naravi, vključuje tudi dediščino, ki jo varujemo zgolj dokumentarno  (tj. enote dediščine, ki danes ne obstajajo več, vendar hranimo informacijo o njihovem obstoju zaradi zgodovinskega vpogleda).

 

Dostop do podatkov RKD v starem državnem koordinatnem sistemu D48 (EPSG 3912)je na voljo preko spletnih servisov:

Poleg dostopa do podatkov preko spletnih servisov Ministrstvo za kulturo omogoča prevzem izbora enot iz Registra nepremične kulturne dediščine. Izbor vsebuje enote nepremične kulturne dediščine, ki so bile izbrane z namenom proste objave na spletu. Izbor, izdelan leta 2012, je bil dopolnjen v sklopu priprav na izvedbo hackathona »Kulturna pustolovščina na dlani« v letu 2018. Izbor enot dediščine, ki so dostopne, urejene in turistično zanimive, je lahko v pomoč pri razvoju turističnih in izobraževalnih vsebin. Izbor odraža stanje registra septembra 2018 in vsebuje le točkovni sloj.

 

Prevzem podatkov izbora RKD v shapefile (shp) formatu je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI): https://podatki.gov.si/dataset/izbor-iz-registra-nepremicne-kulturne-dediscine 

 

 

Datoteka