Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZPISEK IZ REGISTRA NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

 

Izpisek iz registra nepremične kulturne dediščine je uradno potrdilo o vpisu enote v register nepremične kulturne dediščine, ki ga izda Ministrstvo za kulturo.

 

Ministrstvo izda izpisek iz registra za posamezno enoto dediščine vsakomur, ki izkaže svojo identiteto in navede namen uporabe izpiska.

 

Izpisek iz registra vsebuje naslednje podatke:

  • ime oziroma naziv in naslov uporabnika,
  • vrsto uporabnika,
  • namen uporabe izpiska,
  • vse podatke o enoti dediščine, ki so vsebovani v zbirki osnovnih podatkov registra, razen koordinat centroida in meje območja enote dediščine,
  • vse podatke o enoti dediščine, ki so vsebovani v zbirki varstvenih podatkov registra, razen osebnih podatkov o lastnikih in meje območja spomenika,
  • datum izdaje izpiska,
  • podpis odgovorne osebe.

Za informativne, raziskovalne in delovne namene izpiskov ne izdajamo. Za to lahko uporabite spletne pregledovalnike registra nepremične kulturne dediščine.

 

 

Za preveritev statusa stavbne kulturne dediščine za potrebe pridobivanja energetskih izkaznic ni treba pridobiti izpiska iz registra. Zadošča vpogled in izpis iz spletnih pregledovalnikov registra. 

Tolmačenje glede stavbne dediščine in pridobivanja energetskih izkaznic je na naslovu: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/za-drzavljane/.

 

 

 

Informacije

Vlogo lahko oddate po pošti ali v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova ulica 10, Ljubljana) v poslovnem času. Vlogo lahko pošljete tudi po elektronski pošti.

 

Več informacij lahko dobite med uradnimi urami INDOK centra.

 

Izpisek lahko prevzamete osebno v INDOK centru med uradnimi urami ali po pošti s priporočeno pošiljko.

 

Kontakt:

tel. št.: (01) 478 79 41, Magda Miklavčič Pintarič

e-pošta: gp.mk(at)gov.si

  

 

Obrazec

Vloga za izpisek iz registra nepremične kulturne dediščine