Skoči na vsebino

PRAVNI REŽIMI VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE

Karta režimov

 

V sistemu pravnih režimov varstva kulturne dediščine eVrd (https://gisportal.gov.si/evrd) so zbrani podatki o pravnih režimih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo je sistem vzpostavilo v letu 2009 zato, da lahko pripravljavci prostorskih aktov in drugi uporabniki na enem mestu dobijo pregled vseh pravnih režimov, ki v Republiki Sloveniji veljajo za območja kulturne dediščine, kot to izhaja iz različnih pravnih podlag. 

 

Uporabnik podatke lahko pregleduje na karti režimov, kjer so podatki interaktivno povezani s priročnikom pravnih režimov varstva in veljavnimi akti o razglasitvah za kulturni spomenik.

 

 

 

Karta režimov

Posredovanje podatkov uporabnikom