Skoči na vsebino

ELEKTRONSKE STORITVE

 

 

Spletna aplikacija Ministrstva za kulturo SAMK je namenjena vodenju evidence javnih zavodov, razvida samozaposlenih na področju kulture in razvida muzejev. Omogoča interakcijo med Ministrstvom za kulturo in izvajalci na področju kulture.

 

Evidence so dostopne zunanjim in notranjim uporabnikom. Zunanji uporabniki imajo dostop do svojega subjekta, notranji pa do vseh z omejenimi uporabniškimi pravicami glede na vsebino dela. Samozaposleni dostopajo z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom na naslovu https://www.ekultura.gov.si/samozaposleni/.

 

Sistem ponuja javnim zavodom na področju kulture poleg osnovnih podatkov o javnem zavodu, organizacijskih enotah, dejavnostih, direktorjih, sistemizaciji, svetih zavodov tudi elektronsko pot pošiljanja poslovnih poročil.

 

Razvid samozaposlenih v kulturi omogoča vodenje razvida, spreminjanje stanj, poročanje Davčni upravi Republike Slovenije in generiranje plačilnih odredb za Ministrstvo za finance.

 

Razvid muzejev vsebuje osnovne podatke, podatke o vpisu in območju izvajanja javne službe muzeja.