Skoči na vsebino

STROKOVNI IZPITI IN NAZIVI

 

Posamezniki, ki opravljajo strokovno delo v arhivski, konservatorski, konservatorski-restavratorski in muzejski dejavnosti morajo opraviti strokovni izpit, s katerim pridobijo začetni naziv. Če izpolnijo predpisane pogoje, lahko po določenem obdobju napredujejo v višji naziv. Komisije za strokovne izpite in nazive v konservatorski, konservatorski-restavratorski in muzejski dejavnosti ter komisija za podeljevanje naziva svetnik imajo sedež na Ministrstvu za kulturo, komisija za strokovne izpite in nazive v arhivski dejavnosti pa v Arhivu RS. 

 

Informacije

 

Obvestilo o pripravništvu/izpopolnjevanju, prijavo k strokovnemu izpitu ali vlogo za naziv lahko oddate po pošti ali v vložišču  Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi v času uradnih ur ministrstva.

 

Kontaktna oseba:
Nada Zoran
T: (01) 369 59 43
E: nada.zoran(at)gov.si   

 

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 

Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva

Pravilnik o spremembah pravilnika o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva

 

 

Pomembna sprememba!!! S spremembo Pravilnika o strokovnih izpitih mora predstojnik organizacije ali drugega subjekta varstva, v katerem poteka pripravništvo oz. izpopolnjevanje, obvestiti Ministrstvo za kulturo o začetku pripravništva. Podrobnejša pojasnila so objavljena v rubriki pripravništvo. Predstojnik organizacije prijavi pripravništvo/izpopolnjevanje na obrazcu. K izpitu bodo lahko pristopili le tisti pripravniki, za katere bo ministrstvo prejelo obvestilo o pripravništvu.

 

 

PRIPRAVNIŠTVO / IZPOPOLNJEVANJE

Splošne informacije o pripravništvu
Obrazec za obvestilo o pripravništvu

 

 

STROKOVNI IZPITI 

Splošne informacije o strokovnem izpitu

Obrazec za prijavo k strokovnemu izpitu

Splošni del izpita – izpitna vsebina in predpisi

Posebni del izpita za konservatorsko področje
Posebni del izpita za konservatorsko-restavratorsko področje

Posebni del izpita za muzejsko področje

Predstavljanje dediščine javnosti

 


STROKOVNI NAZIVI

103. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), 89. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) in Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva določajo vrste, pogoje za pridobitev in postopek pridobivanja strokovnih nazivov posameznikov, ki opravljajo delo na področju varstva kulturne dediščine in arhivskega gradiva, to je na konservatorskem, konservatorsko-restavratorskem, muzejskem in arhivskem področju.

 

Vloga za pridobitev naziva

Obrazec za vlogo za naziv svetnik

Obrazec za vlogo za strokovni naziv

 

Oddaja vlog: 15. april oziroma 15. oktober

Priznanje naziva: 15. maj oz. 15. november