Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZVID MUZEJEV

 

Država zagotavlja izvajanje državne javne službe muzejev z ustanavljanjem državnih muzejev ter pooblaščanjem in financiranjem drugih muzejev za izvajanje nalog varstva premične in žive dediščine širšega pomena.  (Zakon o varstvu kulturne dediščine, (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 in 111/2013))  Muzeji, ki opravljajo državno javno službo, morajo biti vpisani v razvid muzejev. Razvid je javna listina, v katero se vpisujejo muzeji, ki izpolnjujejo osnovne prostorske, finančne in kadrovske zaheteve za hranjenje dediščine in njenega varstva.  V razvid  se lahko vpisujejo tudi  muzeji, ki ne  opravljajo državne javne službe muzejev, izpolnjujejo pa  zahteve.

 

Muzej se lahko vpiše v razvid, če  zagotavlja  dostopnost javnosti do zbirk, ima izdelan načrt fizičnega in tehničnega varovanja, škodnega zavarovanja muzejskih zbirk,  izpolnjuje minimalne strokovne, prostorske in tehnične  zahteve, opredeljene v Pravilniku o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 47/12) , ter ima  določen odpiralni čas in vstopnino.   

 

Informacije

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi med uradnimi urami ministrstva.

 

Kontaktna oseba:

Nada Zoran

tel. št.: 01 369 59 43

e-pošta: nada.zoran(at)gov.si 

 

Obrazec

obrazec za vpis v razvid

Razvid muzejev