Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODSTRANITEV SPOMENIKA ALI REGISTRIRANE DEDIŠČINE

Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev spomenika ali registrirane nepremične dediščine

 

Eden od mogočih posegov v kulturno dediščino je tudi njeno uničenje oziroma odstranitev.
Zakon o varstvu kulturne dediščine (drugi odstavek 31. člena ZVKD-1) natančno definira, kdaj je mogoče dovoliti odstranitev spomenika ali registrirane dediščine, ki ni arheološka ostalina.

 

Za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline glej:  Arheološke raziskave

 

Za odstranitev spomenika ali registrirane dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev, ki ga izda minister.

 

Izjemoma je spomenik ali registrirano dediščino dovoljeno odstraniti ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

  • če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki je ni mogoče odpraviti z običajnim sredstvi, ali če dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje in 
  • če raziskavo in odstranitev nadzoruje Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in
  • če je bil spomenik pred tem ponujen v prodajo po ceni, ki upošteva njegovo stanje (ne velja za registrirano kulturno dediščino).

Soglasje ministra za odstranitev kulturnega spomenika je treba pridobiti vedno, za odstranitev registrirane dediščine pa le, če prostorski akt določa obveznost pridobitve kulturnovarstvenega soglasja za posege v to dediščino (po 28. in 30. členu ZVKD-1).

 

Zakon pri odstranitvi spomenika navaja tudi možnost naložitve izravnalnega ukrepa. Stranka, kateri je dovoljena odstranitev, mora v primeru določitve izravnalnega ukrepa bodisi povrniti državi škodo za uničenje spomenika bodisi zagotoviti ohranitev ali oživitev drugega spomenika primerljivega kulturnega pomena.

 

 

Informacije
 
Vlogo lahko oddate po pošti ali v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi med uradnimi urami ministrstva.
 
Kontaktna oseba:
mag. Mateja Bavdaž
tel.: (01) 400 79 59
e-pošta: mateja.bavdaz(at)gov.si

 

 

Dokumenti, ki urejajo to področje
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)

 


Obrazci
Vloga za kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine