Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Splošna navodila

 

 

Komisija obravnava vloge za izdajo priporočila predvidoma dvakrat letno – konec maja in konec novembra. Vlogo oddajte najpozneje do 30. aprila oz. 31. oktobra.

Sodni izvedenci oz. cenilci se imenujejo za naslednja področja:

 1. arhivsko gradivo
 2. starejše arhivsko gradivo
 3. rokopisno in knjižno gradivo
 4. tehniško dediščino
 5. predfilatelistično gradivo
 6. filatelijo
 7. uporabno umetnost (pohištvo, kovino in orožje, keramiko in steklo, tekstil) izvedenec je lahko za eno, več ali vsa področja
 8. arheologijo
 9. numizmatiko
 10. likovno umetnost (do 1918, 20.stol. in sodobno, umetniško fotografijo in avdiovizualne umetnosti) izvedenec je lahko za eno, ali dve področji
 11. etnološko dediščino obrtnih dejavnosti
 12. etnomuzikološko dediščino
 13. etnološko dediščino tujih kultur
 14. ljudsko umetnost

Pogoj za izdajo priporočila:
Univerzitetna izobrazba ustrezne smeri

 • Arhivsko gradivo: zgodovinska smer
 • Rokopisno in knjižno gradivo: humanistične smeri
 • Tehniška dediščina: tehniška ali restavratorska smer.
 • Preedfilatelistično gradivo: zgodovinska, kemijska smer
 • Filatelija: zgodovinska, umetnostno zgodovinska, kemijska, pravna, ekonomska smer
 • Uporabna umetnost: zgodovinska, umetnostno zgodovinska, etnološka, restavratorska, likovna, oblikovalska, tekstilna, lesarska in metalurška smer.
 • Arheologija: arheološka smer
 • Numizmatika: zgodovinska, arheološka, umetnostno zgodovinska smer
 • Likovna umetnost: umetnostno zgodovinska ali likovna smer.
 • Etnološka dediščina: zgodovinska, etnološka, umetnostno zgodovinska smer
 • Etnomuzikologija: muzikološka, etnološka, glasbeno pedagoška, umetnostno zgodovinska, glasbena smer.
 • Etnologija tujih kultur: etnološka, antropološka, ustrezna jezikovna smer
 • Ljudska umetnost: umetnostno zgodovinska, etnološka, kulturno antropološka, likovna smer

Delovne izkušnje
Najmanj 6 let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi kandidat opravljati delo izvedenca. Štejejo delovne izkušnje v stroki, delo z starinami in muzealijami.

 • Arhivska dejavnost: najmanj 6 let delovnih izkušenj v arhivih.
 • Likovna umetnost: delovne izkušnje v muzejsko-galerijski ustanovi ali enakovreden raziskovalni staž s predpisano bibliografijo.
 • Uporabna umetnost: delovne izkušnje v muzejsko-galerijski ustanovi ali enakovreden raziskovalni staž s predpisano bibliografijo.

Obvezne reference
Strokovni izpit s področja arhivske, bibliotekarske, konservaotrske, muzejske ali konservatorske-restavratorske dejavnosti ali

 • Naziv višji arhivist ali višji svetovalec, če je delavec zaposlen v državnem organu, višji bibliotekar, višji kustos, višji konservator, višji konservator-restavrator ali
 • Objavljeni strokovni in znanstveni prispevki ter strokovno delo, ki ustreza kvantitativnim kriterijem po prilogi št. 2 k Pravilniku o pripravništvu, strokovnih izpitih in nazivih za zaposlene v dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine (Uradni list, št. 31/96) v višini 100 točk. Kot bibliografija šteje tudi magisterij ali doktorat, objavljen v zadnjih 5 letih.
  • Potrdila o udeležbi na strokovnih seminarjih.
  • Potrdila o udeležbi na seminarjih za sodne izvedence in sodne cenilce.

Nekatera področja imajo tudi posebne specifike:

 • Arhivsko gradivo: strokovni izpit iz arhivske dejavnosti, dokazilo o znanju nemškega jezika in še enega svetovnega jezika, lahko tudi italijanščine ali madžarščine, potrdila o udeležbi na izobraževanjih s področja arhivistike ali specializaciji.
 • Starejše arhivsko gradivo: strokovni izpit iz arhivske dejavnosti, dokazilo o znanju nemškega in latinskega jezika ter pomožnih zgodovinskih ved: paleografije, diplomatike, kronologije in sfragistike. potrdila o udeležbi na izobraževanjih s področja arhivistike ali specializaciji.
 • Tehniška dediščina: delovne izkušnje iz restavriranja strojev in naprav po načelih stroke in etike.