Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS V RAZVID SAMOSTOJNIH NOVINARJEV

 

Pravna podlaga za ustanovitev in vodenje razvida samostojnih novinarjev medijev je Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08-ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA, 90/10-odl.US in 87/2011-ZAvMS) in Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige (Uradni list RS, št. 105/01). Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev. Podatki o imenu in priimku samostojnih novinarjev se v razvidu samostojnih novinarjev vodijo  kot javna knjiga in so dostopni na medmrežnih straneh ministrstva, pristojnega za kulturo.

 


Vpis v razvid samostojnih novinarjev

Samostojni novinarji so novinarji, ki svojo dejavnost opravljajo kot samostojen poklic. To pomeni, da niso v delovnem razmerju oz. niso delovnem razmerju za več kot polovični delovni čas oz. ne opravljajo druge samostojne poklicne dejavnosti. Postopke za vpis v razvid samostojnih novinarjev vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.

 
Več informacij glede vpisa v razvid:  

mag. Minka Jerebič
T: (01) 369 5914

E: minka.jerebic@gov.si

 
Vloge

Vlogo za vpis v razvid predlagatelj vloži na obrazcu, ki ga lahko dobi tudi v vložišču Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, Ljubljana; ta vsebuje: prijavo in seznam prilog.

Prijava za vpis v razvid samostojnih novinarjev

Prijava za izbris iz razvida samostojnih novinarjev
 

Pojasnilo za podpis izjave

 

Izjava

 

Pogosta vprašanja in odgovori za samostojne novinarje


Razvid samostojnih novinarjev