Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REPUBLIŠKA PRIZNAVALNINA

 

Upokojenemu ustvarjalcu na področju kulture, ki je posebej pomembno prispeval k slovenski kulturi, njegova pokojnina pa ni ustrezna danemu prispevku, lahko minister, pristojen za kulturo, dodeli republiško priznavalnino. Postopek pridobitve republiške priznavalnine vodi Ministrstvo za kulturo, ki vodi tudi razvid prejemnikov republiške priznavalnine. 
 
Pogoje in postopek za dodelitev republiške priznavalnine na področju kulture in vodenje razvida prejemnikov republiške priznavalnine določa Uredba o republiških priznavalninah na področju kulture (v nadaljevanju: Uredba).
 
Dodelitev republiške priznavalnine lahko predlaga upokojeni ustvarjalec na področju kulture, ki je s svojim minulim delom posebno pomembno prispeval k slovenski kulturi in njegovo ustvarjalno oziroma strokovno delo prepoznavno po izjemnem prispevku oziroma po profesionalnosti intelektualnih storitev. Postopek za dodelitev republiške priznavalnine se začne na predlog predlagatelja. Predlagatelj mora vlogi priložiti:

  • dokazila o prejemu pomembnih domačih in tujih priznanj oziroma nagrad za dosežke na kulturnem področju in dokumentirane kritične odmeve strokovne javnosti oziroma enciklopedične zapise oziroma vrednotenja v strokovni literaturi (dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena uredbe); 
  • podatke o višini zadnje izplačane pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in podatke o višini pokojnin v drugih državah oziroma izjavo, da pokojnine v drugih državah ne prejema z izjavo o resničnosti in točnosti podatkov;
  • podatke oziroma listine, iz katerih so razvidni rojstni podatki in podatki o prebivališču (potrdilo o stalnem prebivališču oz. fotokopija osebnega dokumenta).

 

Informacije

 

Vlogo lahko oddate po pošti ali v vložišču  Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 
Republiška priznavalnina je enaka razliki med zneskom 771,62 EUR in višino predlagateljeve  izplačevane pokojnine v Republiki Sloveniji in v drugih državah.

 
Republiška priznavalnina se lahko prizna tudi kot dodatek k družinski pokojnini.

 
O dodelitvi priznavalnine in njeni višini odloči minister z odločbo, po posvetovanju s strokovno komisijo, imenovano na podlagi 20. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

 
Republiško priznavalnino izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 
Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi v času uradnih ur ministrstva
 

Kontaktna oseba:

 

Mojca Jurič
tel.: (01) 369 58 74
e-pošta: mojca.juric(at)gov.si
 

 

 

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Uredba o republiških priznavalninah na področju kulture  

 

 

 

 

Obrazci

 
Za vlogo ni posebej predpisanega obrazca.