Skoči na vsebino

VPIS V REGISTER TUJIH DOPISNIKOV IN DOPISNIŠTEV

 

Ministrstvo za kulturo je z uveljavitvijo Zakona o medijih prevzelo opravljanje določenih upravnih nalog v zvezi z akreditacijo tujih dopisništev in dopisnikov.

 

 

Vpis v register tujih dopisnikov in dopisništev
 

Ministrstvo za kulturo na osnovi Zakona o medijih od leta 2001 vodi akreditacijo tujih dopisništev in dopisnikov v Sloveniji.


Tuja tiskovna agencija ali tuji medij po Zakonu o medijih je pravna oseba, ki ima sedež v tujini, njena temeljna dejavnost pa je redno zbiranje in posredovanje oziroma razširjanje informativnih programskih vsebin.


Za tuje dopisnike pa se po tem zakonu štejejo novinarji, fotoreporterji ter radijski, televizijski in filmski snemalci, ki so, ne glede na njihovo državljanstvo, redno zaposleni pri tujem izdajatelju medija ali pri tuji tiskovni agenciji, ali pa imajo s tem izdajateljem oziroma agencijo sklenjeno pogodbo in nameravajo v Republiki Sloveniji svojo dejavnost izvajati najmanj tri (3) mesece.

 

Navodila za vpis tujega dopisnika ali tujega dopisništva v register

Navodila za vpis tujega dopisnika ali tujega dopisništva v register (angleška verzija - English Version)

  

 

Več informacij glede vpisa v register:

 

Več informacij glede vpisa v register:  

mag. Minka Jerebič

T: (01) 369 5914

E: minka.jerebic(at)gov.si

 

 

Dokumenti, ki urejajo to področje

 

Zakon o medijih (ZMed)

 

 

Vloge

 

Predlog za vpis v register vloži uprava tujega medija ali tuje tiskovne agencije pri Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

 

 

Vloga za vpis v register tujih dopisnikov

 
Vloga za vpis v register tujih dopisništev

 

Pogosta vprašanja in odgovori

 

 

Razvid tujih dopisnikov