Skoči na vsebino

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV LASTNINSKEGA DELEŽA

 

Za pridobitev 20 ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega programa ali v premoženju izdajatelja splošno informativnega tiskanega dnevnika je potrebno predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za kulturo, ki soglasje izda po predhodnem mnenju Agencije za pošto in elektronske komunikacije.

 

 

Več informacij

 

Skender Adem

e-mail: skender.adem(at)gov.si

tel.: (01) 369 59 85

 

 

Vloge

 

Vloga za izdajo soglasja za pridobitev dvajset ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega  programa

 

Vloga za izdajo soglasja za pridobitev dvajset ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika

 

Vloga za izdajo soglasja za pridobitev dvajset ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskega programa