Skoči na vsebino

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

Strokovni nazivi

 

Z 21. 10. 2016 je začel veljati Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/2016), ki na podlagi javnega pooblastila, danega v 39.b členu Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), postopke imenovanja v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti prenaša na nacionalno knjižnico. 

Kandidati od 1. 1. 2017 dalje vlogo za imenovanje v strokovni naziv podajo pri nacionalni knjižnici.

Vloga in navodila so na voljo na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice.