Skoči na vsebino

POSTOPKI

 

Ministrstvo za kulturo vodi različne postopke in izvaja upravne storitve na področju kulture.

 

Na tem mestu so zbrani kratki opisi, navodila in obrazci vlog za poslovanje z ministrstvom pri vpisovanju v uradne evidence, pridobivanju mnenj in soglasij ter izvajanju drugih upravnih storitev. S tem želimo zagotoviti večjo dostopnost upravnih storitev, skrajšati čas ter zmanjšati ovire pri komuniciranju in poslovanju z nami.

 

Postopki in storitve so urejeni po delovnih področjih kulture: