Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O ELEKTRONSKEM ARHIVU

 

 

SPREJEMNI INFORMACIJSKI PAKET (SIP)

 

SIP predstavlja zaokroženo celoto, v kateri ustvarjalec arhivu izroči arhivsko gradivo v digitalni obliki v skladu z navodili pristojnega arhiva.

 

 

 

UREJEVALNIK SIP

 

S tem programskim orodjem ustvarjalec v dogovoru s pristojnim arhivom zgradi SIP ter preveri tehnično in vsebinsko skladnost gradiva glede na dogovor o načinu izročitve med njim in pristojnim arhivom. Arhiv ob izročitvi preveri uporabnost gradiva pred nadaljnjo obdelavo, tj. izvedbo prenosa v arhivski e-repozitorij. Ustvarjalci lahko zaenkrat s tem orodjem pripravijo in arhivu izročijo:

 

- nestrukturirane zapise — vsebino ene ali več map v datotečnem sistemu,

- podatkovne zbirke v obliki relacijskih baz,

- gradivo iz informacijskih sistemov za upravljanje z dokumenti (ISUD).

 

 

VARNA HRAMBA

 

Arhivski informacijski sistem (AIS) omogoča hrambo digitalnega arhivskega gradiva v obliki arhivskih informacijskih paketov (AIP). Programska oprema za upravljanje e-repozitorija omogoča ohranjanje digitalnega arhivskega gradiva z zagotavljanjem njegove celovitosti, dostopnosti, uporabnosti in avtentičnosti.

 

 

DOSTOPNI INFORMACIJSKI PAKET (DIP)

 

Odgovor na uporabnikovo poizvedbo in naročilo v arhivskem informacijskem sistemu (AIS) predstavlja dostopni informacijski paket (DIP), ki je sestavljen iz vsebine enega ali več AIP. Arhiv uporabniku omogoči dostop do DIP s pomočjo orodja Pregledovalnik DIP. 

 

 

UREJEVALNIK IN PREGLEDOVALNIK DIP

 

Uporabnik s pomočjo iskalnika na spletnih straneh SJAS poišče arhivsko gradivo, do katerega bi želel dostopati, in poda naročilo za njegovo uporabo. Po izvozu gradiva iz e-repozitorija in preverjanju, ali DIP ustreza naročilu in dostopnim pravicam uporabnika, je DIP na voljo za uporabo v čitalnici.