Skoči na vsebino

STORITVE

Postopki

 

Postopki in storitve po delovnih področjih kulture:

 

USPOSABLJANJE ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV

 

Vloga sveta zavoda je bistvena pri upravljanju javnih zavodov. Zato želi ministrstvo z uvedbo usposabljanja zagotoviti izpopolnjevanje članov sveta, da bodo lahko lažje in še bolj strokovno opravljali naloge, določene z zakonom.

 

 

 

 

 

Podatki

 

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja želi Ministrstvo za kulturo omogočiti javnosti, da pridobi podatke o delovanju ministrstva, gradiva, ki nastajajo pri delu ministrstva, ter podatke iz javnih evidenc v pristojnosti ministrstva.

 

Na tem mestu lahko pridete do podatkov: