Skoči na vsebino

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

  • Kakšna je višina obveznosti iz naslova mesečnih prispevkov za socialno varnost?

Podatki o zneskih mesečnih zavarovalnih osnov za samozaposlene ter mesečnih prispevkih so objavljeni na spletni strani DURS. Osnova se določa na podlagi doseženega dobička v preteklem letu, in sicer je v letu 2014 najnižja zavarovalna osnova za dobiček, ki je nižji od 9.403,92 evrov, minimalna letna plača za leto 2013, in za mesec avgust 2014 znašajo 316,86 evrov.

  • Kaj zajemajo prispevki za socialno varnost?

Prispevki za socialno varnost zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje ter poškodbe pri delu.

  • Opravljam več specializiranih poklicev v kulturi. S koliko poklici se lahko vpišem v razvid samozaposlenih?

V razvid samozaposlenih se lahko vpišete z vsemi specializiranimi poklici v kulturi, ki jih določa Uredba in jih samostojno opravljate ter z dosedanjim delom izkazujete, da ste zanje usposobljeni.

 

Nekatera vprašanja in odgovore najdete tudi na povezavi e-vem, racunovodja.si