Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VLOGA

Postopek za vpis v razvid samozaposlenih vodi pristojno ministrstvo in se začne na zahtevo stranke na predpisanem obrazcu, ki mu je potrebno predložiti vsa potrebna dokazila.

 

Vloga za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi

 

 

Priloge:
1. dokazilo o strokovni izobrazbi, ki je pridobljena v tujini,
2. življenjepis, bibliografija (po možnosti izpis iz COBISS) oziroma po letih ločen seznam del ali umetniških dosežkov ter kritike oziroma objave v strokovni literaturi v zadnjem petletnem obdobju (če obstajajo),
3. obrazec prijave poslovnih subjektov v poslovni register Slovenije (PRS-1).

 

Priloge, ki jih pridobi ministrstvo od pristojnega organa samo (vlagatelj jih lahko priloži tudi sam):
1. dokazilo o strokovni izobrazbi, ki je pridobljena v Republiki Sloveniji,
2. potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji (zadostuje fotokopija osebnega dokumenta),
3. potrdilo o državljanstvu (zadostuje fotokopija osebnega dokumenta),
4. veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji (za tujca).

 

Obrazec PRS-1*
* Na obrazcu PRS-1 je treba izpolniti le točko 2 in 3 – ime in priimek ter naslov stalnega oz. začasnega prebivališča vlagatelja (kljub temu, da na obrazcu piše ime firme), točko 5 – davčna številka ter na drugi strani spodaj – Prijavo izpolnil: (ime in priimek, podpis ...) in točko 8 – podatki o ustanovitelju ter tako izpolnjen obrazec priložiti k vlogi za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi.

 

Soglasje za pošiljanje mesečnih novic za samozaposlene v kulturi

 

Način oddaje vloge:
Vlogo lahko oddate po pošti ali v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 

Postopek:
O zahtevi za vpis v razvid odloči minister po posvetovanju s strokovno komisijo iz 20. člena ZUJIK s področja delovanja kandidata.

 

Strokovne komisije:

 

Strokovna komisija za obravnavo vlog samozaposlenih v kulturi in priznanje pravic
Simona Vidmar, članica       
Denis Valič, predsednik            
Benjamin Virc, član         
Mika Cimolini, članica             
Staša Mihelčič, članica         
Irena Porekar Kacafura, članica

Renata Zamida, članica


Strokovne komisije

 

 

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi v času uradnih ur ministrstva:

 

Špela Fortuna      
(Metelkova 4, 1000 Ljubljana)    
T: (01) 400 79 10     
E: spela.fortuna(at)gov.si    

 

in

 

Bojana Kosmač
(Metelkova 4, 1000 Ljubljana)
T: (01) 400 79 05
E: bojana.kosmac(at)gov.si