Skoči na vsebino

POJEM – POGOJI – POKLICI

Pojem:
V razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu se lahko vpiše posameznik, ki samostojno z osebnim delom opravlja umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost.

 

Splošni pogoji:
- samostojno opravljanje specializiranega poklica na področjih iz 4. člena ZUJIK in ni uživalec pokojnine, in
- ustrezna strokovna izobrazba oziroma usposobljenost za opravljanje te dejavnosti, ki je izkazana z dosedanjim delom.

 

Posebni pogojiza tiste, ki se v razvid vpisujejo prvič po končanem študiju:
Kdor prvič po končanem študiju zaprosi za vpis v razvid, se namesto po splošnih pogojih lahko vpiše pod naslednjimi pogoji:
- da njegovi študijski dosežki obetajo pomembno delovanje na področju kulture ali ko gre za deficitarni poklic, in
- da od zaključka študija oziroma strokovnega izpita, če je ta predpisan, nista minili več kakor dve leti.

 

Usposobljenost za opravljanje dejavnosti na področju kulture:
Posameznikova usposobljenost za opravljanje dejavnosti na področju kulture se presoja na podlagi predloženega življenjepisa, bibliografije (po možnosti izpis iz COBISS) oziroma seznama del ali umetniških dosežkov, kritik in objav v strokovni literaturi, iz katerih sta razvidna tudi obseg in kakovost njegovega dela v zadnjem triletnem obdobju.

 

Študijski dosežki:

Za študijske dosežke, ki obetajo pomembno delovanje na področju kulture, se štejejo dela in dosežki študentov v času študija, za katere so prejeli univerzitetno študentsko nagrado ali študentsko nagrado drugega visokošolskega zavoda na področju umetnosti in kulture ali drugi pomembni dosežki v času študija na področju umetnosti in kulture, ki se presojajo na podlagi življenjepisa, bibliografije oziroma seznama del ali umetniških dosežkov v času študija.

 

Poklici:
Specializirani poklici in specializirani deficitarni poklici so določeni v prilogah I in II Uredbe.

Seznam specializiranih poklicev v kulturi

Seznam specializiranih deficitarnih poklicev v kulturi