Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VLOGA

Postopek za priznanje pravice do plačila prispevkov  vodi pristojno ministrstvo in se začne na zahtevo stranke na predpisanem obrazcu, ki mu je potrebno predložiti vsa potrebna dokazila.

 

 

Obrazci
Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Upravičenec lahko za čas trajanja pravice pooblasti MK, da zanj oddaja elektronski obrazec obračuna prispevkov za socialno varnost in zavarovanje (OPSVZ obrazec) na pristojni davčni organ:

Zunanje pooblastilo in preklic za obračun prispevkov za socialno varnost

Soglasje za pošiljanje mesečnih novic za samozaposlene v kulturi

 

Priloge:

 

 

*1.   dokumentacijo, iz katere je razviden izjemen kulturni prispevek za vsak poklic:
predstavitvena mapa del za zadnjih pet let in izkazane državne nagrade na področju kulture ali nagrade, ki jih podeljujejo primerljiva stanovska društva, primerljive mednarodne nagrade ali priznanja, dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost v domači in mednarodni javnosti ter življenjepis ali
*2.    dokumentacijo, iz katere je razviden prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic:
predstavitvena mapa del ali umetniških dosežkov v kulturi za zadnjih pet let ter dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost v domači in mednarodni javnosti ter življenjepis,
3.    dokumentacijo, iz katere je razvidna zaposlitev v javnih zavodih s področja kulture v primeru uveljavljanja trajne pridobitve pravice do plačila prispevkov na podlagi 5. odstavka 8. člena uredbe,
4.    izjavo, da ne izpolnjuje pogojev za pridobitev starostne pokojnine in pooblastilo za zastopanje v postopku pridobitve podatka na ZPIZ,
5.    izjavo, da je rezident Republike Slovenije za davčne namene in pooblastilo za zastopanje v postopku pridobitve podatka na pristojnem davčnem uradu,
6.    izjave, povezane s pomočjo po pravilu »de minimis«.
7.    izjavo o avtorstvu.

 

* Priporočamo, da vlagatelji dokumentacijo (priloga pod točko 1 oz. 2), iz katere je razviden izjemen kulturni prispevek oziroma prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic (predstavitveno mapo in življenjepis, seznam nagrad, priznanj, dokumentiranih kritik in objav), oddajo na elektronskem mediju (CD, DVD ali USB pomnilnik) v pdf formatu. Posamezna priloga lahko obsega največ 2 MB. Priporočamo največ 10 prilog oziroma, da jih podate v obliki, ki ne bo presegla skupnega obsega 10 MB. Predlagamo, da se dokumentacija, ki je že spletno dostopna, zgolj navede v obliki spletnih povezav.


Priloge, ki jih pridobi ministrstvo od pristojnega organa samo (vlagatelj jih lahko priloži tudi sam):
1.    odločba odločbo o odmeri dohodnine za pretekla tri leta ali
2.    obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto ali
3.    potrdilo pristojnega davčnega organa da ni zavezanec/zavezanka za oddajo napovedi za odmero dohodnine (oziroma izjavo, da ni davčni zavezanec),
4.    potrdilo pristojnega davčnega organa, da je Rezident Republike Slovenije za davčne namene,
5.    podatek o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do pravice do starostne pokojnine s  strani ZPIZ.
 

 

Način oddaje vloge:
Vlogo lahko oddate po pošti ali v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

 

 

Postopek:
O zahtevi za priznanje pravice do plačila prispevkov  odloči minister po posvetovanju s strokovno komisijo iz 20. člena ZUJIK s področja delovanja kandidata in Kulturniško zbornico.

 


Strokovne komisije