Skoči na vsebino

POKLICI IN KRITERIJI

 

Izjemen kulturni prispevek

 

Kriterije izjemnega kulturnega prispevka določa Uredba v svoji Prilogi I za vsak posamezen poklic, s katerim se lahko ustvarjalci na področju kulture vpišejo v razvid samozaposlenih.

 

Za izjemen kulturni prispevek šteje delo v zadnjih petih letih, ki je po obsegu in kakovosti v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot izjemno (npr. državna nagrada na področju kulture oziroma nagrada, ki jo podeljujejo primerljiva stanovska društva, primerljiva mednarodna nagrada ali priznanje, dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost v domači in mednarodni javnosti).

 

 

 

Prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic

 

Kriterije prispevka k razvoju deficitarnega poklica določa Uredba v svoji Prilogi II za vsak posamezen deficitarni poklic, s katerim se lahko ustvarjalci na področju kulture vpišejo v razvid samozaposlenih.

 

Za prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic, se šteje predlagateljevo delo v zadnjih petih letih, ki je po obsegu in kakovosti v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot visoko strokovno (npr. dokumentirane kritike ali objave v strokovni literaturi, odmevnost v domači in mednarodni javnosti, življenjepis ali seznam del in umetniških dosežkov).

Za deficitarne poklice se štejejo poklici, ki jih je zaradi kadrovskih potreb v kulturi treba posebej podpirati.