Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVEZNOSTI NA PODLAGI PRAVICE DO PLAČILA PRISPEVKOV IN OPOZORILA

Doplačevanje prispevkov
Ministrstvo za kulturo samozaposlenim s priznano pravico do plačila prispevkov, le-te obračunava od najnižje zavarovalne osnove za samozaposlene v višini 60 % bruto povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
Upravičenci do plačila prispevkov za socialno varnost, katerih dobiček v preteklem letu presega 60 % bruto povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, si morajo prispevke v razliki do zavarovalne osnove, ki je določena glede na njihov dosežen dobiček, doplačevati sami.

 

Znesek plačanih prispevkov za socialno varnost za samozaposlene v kulturi v letu 2018
Skupni znesek plačanih prispevkov iz državnega proračuna za socialno varnost, obračunanih od najnižje zavarovalne osnove za samozaposlene v višini 60 % bruto povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec za samozaposlenega v kulturi v letu 2018, ki ima pravico do plačila prispevkov za polni delovni čas (obdobje 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) je znašal:  4.465,21 EUR. (podatek velja za samozaposlene s pravico za polni delovni čas brez prekinitev v obdobju 1.1.2018-31.12.2018)

 

 

Pooblastilo za oddajo OPSVZ obrazca
Upravičenec lahko za čas trajanja pravice do plačila prispevkov pooblasti ministrstvo, da zanj oddaja elektronski obrazec obračuna prispevkov za socialno varnost in zavarovanje na pristojni davčni organ.

V primeru, da upravičenec zaradi višje zavarovalne osnove doplačuje mesečne prispevke, v primeru, da ministrstvo zaradi preseganja dohodkovnega cenzusa ustavi plačevanje prispevkov ali v primeru mirovanja pravice do plačila prispevkov, oddaja elektronski obrazec obračuna upravičenec sam. Enako velja tudi v primeru, ko upravičenci podatkov, ki vplivajo na oddajo obrazca (bolniška, porodniška, zaposlitev), ministrstvu ne predložijo v rokih, ki jih določa 20. člen Uredbe.

 

Sporočanje sprememb
Upravičenec do plačila prispevkov za socialno varnost mora sporočiti vsako spremembo podatkov, ki vpliva na vpis v razvid in pridobitev oziroma uživanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, na oddajo elektronskega obrazca obračuna in določitev višine plačila prispevkov za socialno varnost v 15 dneh po njenem nastanku.

 

Odjava zavarovanja v primeru izbrisa iz razvida samozaposlenih
V primeru izbrisa iz razvida preneha tudi pravica do plačila prispevkov. Samozaposleni se mora v primeru izbrisa iz razvida po prejemu odločbe odjaviti od zavarovanja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, izpostavi davčnega urada ter AJPES-u.