Skoči na vsebino

PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje ter za starševsko varstvo in za zaposlovanje iz državnega proračuna, lahko zaprosi kdor izpolnjuje naslednje POGOJE:
1.    je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu, pristojnem za kulturo;
2.    njegovo delo v zadnjih petih letih pomeni izjemen kulturni prispevek, ali
3.    njegovo delo v zadnjih petih letih pomeni prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic iz Priloge II Uredbe o samozaposlenih v kulturi.