Skoči na vsebino

SAMK / RAZVID SAMOZAPOSLENIH V KULTURI

SAMODEJNO OBVEŠČANJE SAMOZAPOSLENIH V KULTURI:


Ministrstvo za kulturo želi upravno poslovanje približati samozaposlenim v kulturi.
Vodenje razvida samozaposlenih v kulturi in uveljavljanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna je Ministrstvo za kulturo podprlo s sistemom SAMK in uvedlo nekatere nove načine obveščanja:

• samodejno elektronsko obveščanje samozaposlenih v kulturi glede poteka pravice do plačila prispevkov tri mesece pred pretekom,
• samodejno elektronsko obveščanje samozaposlenih s pravico do plačila prispevkov ob preseganju cenzusa in
• obveščanje o drugih aktualnih dogodkih, ki se tičejo samozaposlenih v kulturi.
Z uvedenimi elektronskimi možnostmi obveščanja želi Ministrstvo za kulturo podkrepiti ustaljene in uveljavljene načine poslovanja in komuniciranja.


Samozaposlene v kulturi želimo na to pridobitev še posebej opozoriti ter spodbuditi k temu, da tovrsten način poslovanja podprejo z ažurnimi e-naslovi in odzivnostjo oziroma potrjevanjem prejetih obvestil.