Skoči na vsebino

NOVICE

NOVICE MAJ 2018 (25. 5. 2018)


RAZPISI POZIVI IN OBJAVE

 

Razpisi in pozivi Ministrstva za kulturo so dostopni na povezavi:
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

 

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2017/2018  (JPR-ESS-ŠTIP2017)
Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu objavilo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2017/2018 (oznaka JPR-ESS-ŠTIP2017).

 

Sredstva bodo namenjena za:
- štipendije za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom v študijskem letu 2017/2018,
- štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2017 in 31. 10. 2018, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.

 

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki v zgoraj navedenem obdobju študirajo oziroma se usposabljajo ali izobražujejo v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji. Štipendije izven Evropske unije niso predmet tega razpisa.

 

Razpis je v delu, ki se nanaša na Sklop 2 - štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, aktualen tudi za samozaposlene v kulturi, ki niso starejši od vključno 29 let.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 11. junij 2018.
Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so objavljene na spletni strani ministrstva za kulturo:

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1875

 

 

Razpisi in pozivi Javne agencije za knjigo RS so dostopni na:

http://www.jakrs.si/baza-sofinanciranih-knjig-od-leta-2004/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/

 

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2018 (JR6–ŠTIPENDIJE–2018)
Javna agencija za knjigo RS je 18. 5. 2018 objavila Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2018 (JR6–ŠTIPENDIJE–2018)
Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore kvalitetni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS (www.cobiss.si).

Štipendije za ustvarjalnost za tekoče leto se podeljujejo na petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo: leposlovje, prevajanje, ilustracija in fotografija, glasba in avdiovizualno področje.

 

Razpis je odprt do 18. junija 2018.
Več o razpisu: http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/jr6-stipendije-2018-345/

 

Drugi odprti razpisi JAK:
Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2018 (JP1–M–2018), odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 1. 10. 2018.

 

 

Razpisi in pozivi Slovenskega filmskega centra, javne agencije za leto 2018 so dostopni na: https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/

 

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov za leto 2018
Razpis je odprt do 11. junija 2018.

 

 

DRUGE NOVICE

Sklad Jerneja Šugmana razpisuje štipendije za študijsko leto 2018/2019
Sklad Jerneja Šugmana razpisuje štipendije za študijsko leto 2018/2019 za študente dramskih umetnosti in gledališke raziskovalce. Na voljo sta dve celoletni štipendiji za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu ter celoletno štipendijo za magistrsko delo - raziskovalno nalogo o zgodovini in delovanju Zdus od leta 1918 do danes.
Rok za prijavo: 25. maj 2018.
Več na: zdus.si/razpis-sklada-jerneja-sugmana/
 
Filmski teden Evrope še do 27. maja 2018
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji tudi letos med 9. in 27. majem vabi na brezplačen ogled sodobnih evropskih filmov pa 14 krajih v Sloveniji.
Celoten program je na ogled na spletni strani http://www.europedirect.si/sl/filmski-teden.

 

"Nineteen Session of Ismailia International Festival of Culture and Arts"
Egiptovsko ministrstvo za kulturo vabi k sodelovanju na festivalu "Nineteen Session of Ismailia International Festival of Culture and Arts", ki bo potekal v Ismailii od 1. do 7. septembra 2018.
Rok za prijavo je 15. avgust 2018.
Prijavni obrazec in več informacij: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/novice/2018/Ismailia_festival.pdf

 

Morebitna vprašanja v zvezi s samozaposlenimi v kulturi lahko pošljete na gp.mk(at)gov.si.