Skoči na vsebino

NOVICE

NOVICE AVGUST 2018 (7. 8. 2018)

 

RAZPISI POZIVI IN OBJAVE

Razpisi in pozivi Ministrstva za kulturo so dostopni na povezavi: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

 

ŠE VEDNO JE ODPRT
Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 (JPR-ESS-ŠTIP2018-USP)za usposabljanje ali izobraževanje v tujini, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 7. 2018 in 31. 10. 2019.
Štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini so namenjene za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 7. 2018 in 31. 10. 2019, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.


Na razpis se lahko prijavijo mladi stari do vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1989), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen). Prijavitelj mora v času izobraževanja ali usposabljanja prebivati v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje, pri čemer ne gre za izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale v razpisu navedene pogoje.


Kot usposabljanje ali izobraževanje v tujini se šteje usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji. Usposabljanja ali izobraževanja izven Evropske unije niso predmet tega razpisa.


Višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju.


Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.


Rok za oddajo vlog je 31. 8. 2018.
Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so objavljene na spletni strani ministrstva za kulturo
Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369 59 87 ali pišete na elektronski naslov neza.prevodnik@gov.si.

 


POZIVI IN VABILA ZUNANJIH IZVAJALCEV – POVZETEK S SPLETNE STRANI MINISTRSTVA ZA KULTURO:http://www.mk.gov.si/si/pozivi_in_vabila_zunanjih_izvajalcev/#c19418

 

2. srečanje mladih umetnikov jugovzhodne Evrope v Grčiji
Narodno gledališče severne Grčije med 22. in 29. septembrom 2018 v Solunu organizira 2. srečanje mladih umetnikov jugovzhodne Evrope z naslovom  »Ancient Drama and Politics. Approach of the Comic« (Antična drama in politika. Pristop komedije). Srečanje bo vključevalo serijo delavnic, predavanj in performansov, sodelovanje umetnikov iz različnih kulturnih okolij.
K udeležbi vabijo strokovnjake do 35 let in diplomante dramaturgije in drugih specializiranih univerz ter skupine umtnikov, ki so se že kdaj ukvarjale z grško dramo. Zainteresirani morajo poslati življenjepise udeležencev oziroma predstavitev dela skupine, fotografije in vsaj en videozapis oziroma posnetek predstave z vzorčnim besedilom v grščini ali angleščini. Potrebno je zadostno znanje angleščine. Organizatorji dogodka udeležencem krijejo namestitvene stroške in stroške prevoza v Grčijo.
Vloge sprejemajo do 17. avgusta 2018. (več podatkov je na zgornji povezavi).
 
35. Sarajevska zima
Organizatorji vabijo predstavnike kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k sodelovanju na mednarodnem festivalu »Sarajevska zima«, ki bo potekala med 7. februarjem in 21. marcem 2019 v Sarajevu. V okviru 35. mednarodnega festivala Sarajevska zima 2019 organizatorji festivala vabijo organizacije iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k sodelovanju na različnih področjih, in sicer: otroci in mladina, film in video, književnost, scenska umetnost, glasba in vizualna umetnost.
Prijave sprejemajo do 30. oktobra 2018 (več podatkov je na zgornji povezavi).
 
WeAre#EuropeForCulture
Evropska komisija je objavila javni razpis WeAre#EuropeForCulture, ki se povezuje s tremi cilji evropskega leta kulturne dediščine: 1) spodbujati na ljudi osredinjene pristope k dediščini 2) spodbujati dostop do dediščine za vse in 3) krepiti stopnjo zavedanja o pomembnosti ohranjanja evropske dediščine med težje dosegljivimi demografskimi skupinami.
Več infomacij o projektu dobite na spletni strani ec.europa.eu/culture/calls/eac-27-2018_en
Rok za oddajo prijav k sodelovanju v projektu je 10. september 2018, do 13. ure.

Morebitna vprašanja v zvezi s samozaposlenimi v kulturi lahko pošljete na gp.mk@gov.si.