Skoči na vsebino

NOVICE

NOVICE MAREC 2019

RAZPISI POZIVI IN OBJAVE

 

Razpisi in pozivi Ministrstva za kulturo

 

 

Aktualno:

 

Od 1. 3. 2019 je odprt JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ

»Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019)

 

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Razpis je dostopen na povezavi:

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911

Razpis je odprt do 15. 4. 2019

 

Napoved:

Ministrstvo za kulturo bo jutri, 15. 3. 2019 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2019-USP).

Štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini so namenjene za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 6. 2018 in 30. 6. 2020, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.

Na razpis se lahko prijavijo mladi stari do vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1990), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen). Prijavitelj mora v času izobraževanja ali usposabljanja prebivati v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje, pri čemer ne gre za izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale v razpisu navedene pogoje.

Kot usposabljanje ali izobraževanje v tujini se šteje usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji. Usposabljanja ali izobraževanja izven Evropske unije niso predmet tega razpisa.

Višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4. 2019.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

 

Razpisi in pozivi Javne agencije za knjigo RS so dostopni na:

http://www.jakrs.si/baza-sofinanciranih-knjig-od-leta-2004/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/

 

Aktualno: 

Od 8. 3. 2019 je odprt Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju literarne kritike za leto 2019 (v nadaljevanju: JR4–LITERARNA KRITIKA–2019)

Predmet javnega razpisa je podpora projektom literarne kritike samozaposlenih v kulturi, ki celovito kritiško vrednotijo posamezni avtorski opus, založniški program, žanr ali zvrst, literarni festival ali prireditev.

Razpis je dostopen na povezavi:

http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/jr4-literarna-kritika-2019-354/

Razpis je odprt do 8. 4. 2019

 

Od 22. 2. 2019 je odprt Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2019 (v nadaljevanju: JR2–E–ZALOŽNIŠTVO–2019)

Predmet javnega razpisa je:
•Elektronske in zvočne knjige (EZ-K): sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave, objave in distribucije kakovostnih elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem jeziku,
•Spletni mediji (SM): sofinanciranje naslednjih kulturnih projektov: kritike in refleksije aktualne  izvirne in prevodne knjižne produkcije v slovenskem jeziku ter refleksije in analize knjižnega trga, založniške panoge, knjigotrštva, knjižničarstva, literarnih festivalov doma in v tujini in drugih dogodkov s področja knjige.

 

Razpis je dostopen na povezavi:

http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/jr2-e-zaloznistvo-2019-352/

Razpis je odprt do 25. 3. 2019

 

Razpisi in pozivi Slovenskega filmskega centra, javne agencije in napovedi za leto 2018 so dostopni na: https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/

 

POZIVI IN VABILA ZUNANJIH IZVAJALCEV

http://www.mk.gov.si/si/pozivi_in_vabila_zunanjih_izvajalcev/#c19418

 

17. mednarodni literarni natečaj v Schwanenstadtu v Gornji Avstriji

»V pričakovanju« ... se glasi okvirna tema 17. mednarodnega literarnega natečaja za najboljšo otroško in mladinsko knjigo, ki ga razpisuje mestna občina Schwanenstadt v Gornji Avstriji za leto 2019.

Človeško življenje niha med čakanjem in pričakovanjem. Skupni imenovalec človeške biti je upanje, da nam prihodnost podari boljše življenje. Udarci usode in vsakdanje skrbi nam poženejo sive lase. Vedno imamo v mislih prihodnost in njene spremljevalce: želje, sanje in predvidene možnosti. To naj bo vodilo »V pričakovanju«. Tema knjige naj se nanaša na doživetje družinske skupnosti, ko načrtujemo pustolovščine, potovanja, obdarovanja, kot šolsko oziroma poklicno življenje.

Prednost ima slikanica. Zaželena je tudi moderna tehnologija in uporaba različnih medijev pri oblikovanju knjige. Po želji se slikanici lahko priloži  zgoščenka, ki vsebuje na primer radijsko igro.

Natečaj: dela naj bodo napisana v maternem jeziku ali pa dvo- oziroma večjezično
Rok za oddajo: do petka, 21. junija 2019, do 12. ure na mestni urad Schwanenstadt
Nagrade za naslednje oddelke: 1) osnovna šola (ljudska šola) 2) osnovna šola (glavna šola/nova srednja šola/nižja stopnja gimnazije) 3) srednja šola, poklicna srednja šola, strokovna srednja šola, gimnazija 4) višja šola, višje-strokovna šola, izobrazbena ustanova za učitelje, univerza 5) odrasli

Podelitev nagrad: v soboto, 21. septembra 2019, ob 15.00 uri, v Mestni dvorani v Schwanenstadtu

Več informacij: http://www.schwanenstadt.at/

 

ASEF (Asia - Europe Foundation) je 15. februarja 2019 objavila razpis v zvezi z iniciativo Mobility First! – ASEF Cultural Mobility Initiative. Omenjena iniciativa spodbuja povezovanje med evropskimi in azijskimi ustvarjalci na področju kulture in umetnosti. Razpis je namenjen umetnikom, ustvarjalcem na področju kulture in organizacijam, ki so dejavne na področju umetnosti in kulture.

Podrobnejše informacije o projektih so dosegljive na spletni strani: http://asef.live/mobilityfirst2019.

Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na e - naslov: anupama.sekhar(at)asef.org.

 

Kairo med 20.-27. aprilom 2019  - sedmi mednarodni festival bobnanja in umetnosti

Več informacij: http://fitp.org/news/the-international-festival-for-drums-and-traditional-arts-166

 

 

POŠILJANJE NOVIC ZA SAMOZAPOSLENE


Ministrstvo za kulturo pripravlja novice za samozaposlene v kulturi o razpisih, pozivih in drugih aktualnih dogodkih, ki se tičejo samozaposlenih v kulturi. Novice objavljamo na spletni strani ministrstva, pošiljamo pa jih tudi na elektronske naslove samozaposlenih v kulturi, ki ste nam naslove posredovali.
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (kot upravljavec osebnih podatkov), hrani in obdeluje vaš elektronski naslov za namen pošiljanja mesečnih novic in obvestil za samozaposlene v kulturi.
Če ne želite prejemati novic in drugih aktualnih obvestil za samozaposlene v kulturi na vaš elektronski naslov, lahko skladno s pravili o varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uradni list EU, št. L 119/1; več informacij na spletni strani informacijskega pooblaščenca - https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/) kadarkoli prekličete privolitev,  da Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana hrani in obdeluje vaš elektronski naslov za namen pošiljanja novic  in drugih obvestil za samozaposlene v kulturi. Če v prihodnje NE ŽELITE več prejemati novic za samozaposlene, vas prosimo, da odgovorite na to elektronsko sporočilo in prekličete vašo privolitev.

 

Morebitna vprašanja v zvezi s samozaposlenimi v kulturi lahko pošljete na gp.mk(at)gov.si.
Lep pozdrav,


Ministrstvo za kulturo RS
Novice uredila:
Mojca Jurič, Ministrstvo za kulturo