Skoči na vsebino

PRIDOBITEV PRAVICE DO PLAČILA PRISPEVKOV

 

Samozaposleni v kulturi lahko zaprosijo za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna v primerih, ko njihovo delo pomeni izjemen kulturni prispevek v zadnjih treh letih ali ko gre za poklice ali dejavnosti, ki jih je treba zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati, če delo samozaposlenega v zadnjih treh letih pomeni prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic.

 • Pravna podlaga
 • Pojem – pogoji 
 • Obdobje pravice: začetek, trajanje in prenehanje ter mirovanje
 • Poklici in kriteriji
 • Upravičenost do izplačila: dohodkovni cenzus/rezidentstvo za davčne namene
 • Cenzus
 • Vloga
 • Dodatne informacije
 • Obveznosti iz naslova vpisa v razvid in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost
 • Vprašanja in odgovori
 • Koristne povezave