Skoči na vsebino

POZIVI IN VABILA ZUNANJIH IZVAJALCEV

 

VABILA

 

2. mednarodna konferenca o filmski vzgoji: Metode in učinki filmske vzgoje

11. in 12. aprila 2018 bo v Kinodvoru in v Slovenski kinoteki potekala 2. mednarodna konferenca o filmski vzgoji: Metode in učinki filmske vzgoje

Prijave potekajo do petka, 6. aprila.

Več na: http://www.kinodvor.org/2-mednarodna-konferenca-o-filmski-vzgoji/

 

Nacionalni informativni dan v okviru 2. javnega razpisa programa ADRION
V ponedeljek, 16. aprila 2018 bo v Hotelu Mons (Four points by Sheraton) v Ljubljani potekal Nacionalni informativni dan v okviru 2. javnega razpisa programa ADRION za prednostno os 2 - turizem in okolje, odprtega do 26. 6. 2018. Okvirni dnevni red si lahko ogledate na povezavi.
Prijavena dogodek so mogoče preko spletnega obrazca do četrtka, 12. aprila 2018.

 

Mednarodni simpozij Umetnost kamišibaja - Beseda podobe in podoba besede

Od 10. do 12. maja 2018 bo v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta (Mestni trg 17, Ljubljana) potekal mednarodni simpozij Umetnost kamišibaja - Beseda podobe in podoba besede.

Program simpozija

Prijave sprejemajo do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do ponedeljka, 16. aprila 2018 do 12. ure. Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite na e-naslov: mihael.cepeljnik(at)slogi.si.

 

 

 

______________________________________________

 

POZIVI

 

"Mobility First 2018"

Ob svoji 20. Obletnici je ASEF - Asia-Europe Foundation lani nadgradila svojo podporo kulturni mobilnosti z zagonom novega sklada Mobility First! - Pobuda za kulturo mobilnosti ASEF, ki podpira mobilnost azijskih in evropskih umetnikov in kulturnih strokovnjakov v partnerskih državah Azije in Evrope (ASEM).
 

Trenutno je odprt razpis za sodelovanje, v okviru katerega bo ASEF podprla mobilnost umetnikov in kulturnih strokovnjakov v projektih sodelovanja na naslednjih sedmih vrstah dejavnosti:
1. Delavnice in usposabljanja; 2.Conference in forumi; 3. Festivali, bienali, mednarodne razstave; 4. Umetniške in pisateljske rezidence; 5. Sestanek partnerjev za vzpostavitev ali vzdrževanje obstoječega partnerstva; 6. Na praksi temelječe raziskave; 7."Pojdi in poglej" / kratko-/dolgoročno raziskovanje / mreženje

 

Podrobnosti o možnostih sodelovanja in dostop do prijavnega obrazca so dostopne tukaj (v angleščini).

 

 

Anketa o možnostih dostopa do financiranja za podjetja iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev
Evropska komisija objavlja spletno anketo, s katero želi raziskati s kakšnimi ovirami se srečujejo podjetja, ki delujejo v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih (CCS) pri dostopu do financiranja
Če želite sodelovati, do petka, 19. aprila 2018 izpolnite spletno anketo, do katere lahko dostopite s klikom na povezavo.
Vaši odgovori bodo obravnavani zaupno in bodo anonimizirani. Če imate kakršna koli vprašanja o anketi, se obrnite na gospoda Marka Bradshawa (mbradshaw@sqw.co.uk) iz podjetja SQW, ki izvaja anketo.

 

 

Routes4U projekt

Svet Evrope in Evropska komisija vabita strokovnjake k sodelovanju v projektu Routes4U, ki bo trajal od 2017 do 2020. Cilj tega 30-mesečnega projekta je spodbuditi regionalni razvoj skozi program Kulturne poti in se osredotoča na trajnostni regionalni razvoj prek kulturnih poti Sveta Evrope, spodbujanje kulturne in turistične industrije v regijah in sodelovanje civilne družbe in lokalnih interesnih skupin v štirih evropskih makro-regijah: Jadransko-jonska regiji, Alpski makroregiji, Baltskem morju in Podonavju. Te makroregije preči kar 25 evropskih kulturnih poti, ki niso namenjene le zabavi in izobraževanju, temveč so tudi platforme za razvijanje turizma, kulturnega sodelovanja in trajnostnega razvoja.

Strokovnjaki bodo sodelovali pri raziskavah obstoječih makroregionalnih politik na področju kulturnih poti ter izdelavi novih politik, smernic ali priporočil; pripravi študij ekonomskih, turističnih in političnih razmer v štirih makroregijah, prepoznavanje izzivov, priložnosti in potreb ter pri usposabljanju o temah, povezanih s kulturnimi potmi, kot so trženje, trajnostni turizem, mala in srednje velika podjetja.

 

Zainteresirani se lahko do 31. marca 2018 prijavijo prek spletnega obrazca goo.gl/forms/oSUkxT0TKAOGvjkm2, ki mu priložijo svoj življenjepis.

Več v prilogi.

 

 

Javni poziv stanovskim društvom pred izvedbo postopkov podeljevanja delovnih štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila

 

Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016) Javna agencija za knjigo RS podeljuje delovne štipendije za ustvarjalnost na petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo: leposlovje, prevodi leposlovnih in humanističnih del iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovna dela, ilustracija in fotografija, glasba in film. Pri dodeljevanju delovnih štipendij se kot kriterij izbire upošteva kvalitetna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc. Knjižnična nadomestila v obliki delovnih štipendij za ustvarjalnost s posamičnimi odločbami podeljuje direktor Javne agencije za knjigo RS na podlagi javnih razpisov po predhodnih predlogih pristojnih delovnih komisij. Podrobnejši kriteriji in merila za dodelitev delovnih štipendij za ustvarjalnost se določijo v besedilu posameznega javnega razpisa, ki ga agencija pripravi na podlagi strokovnih izhodišč, oblikovanih v sodelovanju s stanovskimi društvi s posameznega razpisnega področja. Strokovna izhodišča obsegajo najmanj opredelitev ciljev štipendiranja, kategorij avtorjev in meril oziroma kriterijev za ocenjevanje vlog skupaj s točkovnikom.
 
5. odstavek 10. člena pravilnika določa, da delovne komisije imenuje direktor Javne agencije za knjigo RS za vsak posamezni javni razpis s področij iz prvega odstavka tega poziva izmed strokovnjakov, ki jih predlagajo stanovska društva s posameznega področja. Posamezno delovno komisijo sestavlja tri do pet članov.
 
Na podlagi citiranih določb pravilnika Javna agencija za knjigo poziva stanovska društva, da jim najkasneje do 30. 3. 2018 na e-naslov: gp.jakrs(at)jakrs.si posredujejo predlog kadrovske sestave delovnih komisij na svojem področju, ki naj šteje najmanj tri in ne več kot pet kandidatov, izmed katerih bo direktor imenoval predvidoma tričlansko delovno komisijo.

 

Stanovska društva pozivajo tudi, da jim najkasneje do 30. 3. 2018 na gornji e-naslov posredujejo osnutek strokovnih izhodišč iz 4. odstavka 10. člena pravilnika.

 

 

Scenarnica 2018

Društvo slovenskih režiserjev in Slovenski filmski center, javna agencija RS pozivata vse, ki se želijo izmojstriti v pisanju scenarija za celovečerni igrani film in so pripravljeni na resno in poglobljeno delo, k prijavi na brezplačno intenzivno praktično scenaristično delavnico Scenarnica 2018 – od ideje do scenarija.


Delavnica traja od aprila do septembra (6 vikendov in zaključna predstavitev na Festivalu slovenskega filma v Portorožu) in bo potekala pod mentorskim vodstvom režiserja, dramaturga in visokošolskega profesorja Srdjana Koljevića.


Termini delavnice:
27. 4.-29. 4. 2018
18. 5.-20. 5. 2018
8. 6.-10. 6. 2018
29. 6.-1. 7. 2018
23. 8.-26. 8. 2018
7. 9.-9. 9. 2018


Predstavitev in zaključek Scenarnice na FSF v Portorožu.


Rok za prijave je 1. april 2018 do 24.00.

 

besedilo poziva

prijavnica


Sinopsise (1-3 strani) in/ali treatmente (5-10 strani) bo ocenjevala tričlanska komisija, ki bo izmed najboljših izbrala šest do osem kandidatov. Izbrani bodo o izbiri obveščeni najpozneje do 12. aprila. Vljudno vabljeni!

 

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju kulturne dediščine v  2018

EUNIC Jordan, združenje EU kulturnih centrov v Jordaniji in Delegacija EU v Ammanu objavljata javni razpis za sofinanciranje projektov na področju kulturne dediščine v  2018 - Evropskem letu kulturne dediščine. Sodelovanje na razpisu je pogojeno z vsaj 50 % sofinanciranjem države članice EU.

 

Rok za oddajo predlogov projektov je 1. april 2018. Več informacij vpriponki.  (v angleškem jeziku)

 

 

Možnost sofinanciranja projektov slovenskih ustvarjalcev na Finskem.

Seznanjamo vas z možnostjo sofinanciranja projektov slovenskih ustvarjalcev na Finskem preko mehanizma "TelepART Mobility Support Platform" (gre za sofinanciranje manjše vrednosti do 1000 EUR), s katerim želi platforma spodbuditi kulturno izmenjavo med Finsko in Slovenijo. Prijavijo se lahko posamezni ustvarjalci, skupine ali predstavniki skupin ter organizatorji dogodkov.

Podrobnejše informacije glede samega mehanizma in prijave so na voljo na spletni povezavi: http://www.applytelepart.com/apply/.

 

 

Branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije  ponovno objavljajo  javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Po uspešnem prvem natečaju v letu 2017, ko je med 27 prijavljenimi občinami nazive prejelo 18 občin, od tega dve mestni občini, se projekt nadaljuje. Projekt je pritegnil veliko zanimanja za uvedbo dobrih praks v lokalnih skupnostih na področju bralne kultura in bralne pismenosti, kar je bil osnovni cilj projekta. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2018, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2018.

Nagrajene občine v letu 2017 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 17. aprila 2018 na Ministrstvu za kulturo RS, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

sporočilo za javnost

prijavni obrazec

 

 

Mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo »Auf Schmetterlings – und Schwanenflügeln« / »Na krilih metulja in laboda“

Mestna občina Schwanenstadt v Gornji Avstriji razpisuje mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo »Auf Schmetterlings – und Schwanenflügeln« / »Na krilih metulja in laboda“. Okvirna tema letošnjega natečaja je »Zaklad je tam, kjer so prijatelji«. Tema knjige naj se nanaša na prijateljstvo oziroma na doživetje skupnosti, srečanja in svet pustolovščin.
Dela naj bodo napisana v maternem jeziku ali pa dvo- oziroma večjezično. Prednost ima slikanica. Zaželena je tudi moderna tehnologija in uporaba različnih medijev pri oblikovanju knjige. Po želji se slikanici lahko priloži  zgoščenka, ki vsebuje na primer radijsko igro.

Rok za oddajo: 15. junij 2018, do 12. ure
Podelitev nagrad: v soboto, 22. septembra 2018, ob 15. uri v Mestni dvorani v Schwanenstadtu
Podrobnejše informacijev prilogi ali na spletni strani mestne občine Schwanenstadt www.schwanenstadt.at.

 

 ______________________________________________

 

NAPOVEDI

 

______________________________________________