Skoči na vsebino

POZIVI IN VABILA ZUNANJIH IZVAJALCEV

 

VABILA

 

 

Posvet in odprtje razstave likovnih del ob obeležitvi Svetovnega dneva beguncev 2018

Inštitut za afriške študije skupaj s partnerskima organizacijama Društvom za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS ter Javnim zavodom Cene Štupar - Centrom za izobraževanje Ljubljana, ob obeležitvi Svetovnega dneva beguncev že tretje leto zaporedoma organizira niz dogodkov v sklopu projekta »Med nami in z nami«, financiranega s strani Urada za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje.
V torek, 19. junija 2018, s pričetkom ob 13. uri bo v Slovenskem etnografskem muzeju potekal posvet, ki mu bo sledilo odprtje razstave likovnih del.
Posvet povezuje pomembne vladne in nevladne akterje na lokalni in državni ravni pri vključevanju oseb z begunsko ali migrantsko izkušnjo v lokalno okolje med drugim na področjih šolstva, trga dela, zdravstva, nastanitve in bivanja ter na kulturno-socialnem področju. Preko vodenega pogovora se naslavljajo konkretni izzivi na lokalni ravni na tem področju, praktični predlogi in rešitve ter dobre prakse.

 

 

Javni poziv Fundacije Adkins Chiti: Ženske v glasbi

Fundacija Adkins Chiti: Ženske v glasbi  je objavila javni poziv za nova glasbena dela skladateljic različnih starosti, narodnosti in glasbenih predznanj. Skladateljice in druge glasbene ustvarjalke različnih žanrov lahko ustvarijo pesem, zborovsko ali inštrumentalno delo, ki ga navdihuje boj za človekove pravice. Deset del, ki jih bo izbrala in v juliju objavila mednarodna komisija, bo javno izvedenih in posnetih na gala koncertu v Rimu (Italija), 5. novembra 2018.

Rok za oddajo del: 30. junij 2018.
Vse podrobnejše informacije v zvezi s projektom so na voljo na spletni strani;
www.standup4humanrights.org/en/highlights_15.html

 

 

Filmski teden Evrope

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji tudi letos med 9. in 27. majem vabi na brezplačen ogled sodobnih evropskih filmov pa 14 krajih v Sloveniji.

Uradno odprtje Filmskega tedna Evrope 2018 bo 10. maja ob 18. uri v Ljubljani v Hiši Evropske unije. Udeležence bosta pred projekcijo pozdravila vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič in v.d. vodje pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Manja Toplak. Otvoritveni film bo Belgijski kralj, ki ga v slovenskih kinematografih še ni bilo, pri nas pa bo predvajan tudi v okviru serije poljudnih dogodkov z imenom Odkrivaj EU, ki potekajo v Hiši EU vsak drugi četrtek v mesecu.

 

Celoten program je na ogled na spletni strani http://www.europedirect.si/sl/filmski-teden.

 

 

Nacionalni informativni dan na temo 4. javnega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo 11. maja 2018 organizirala nacionalni informativni dan na temo 4. javnega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe, ki bo odprt od 7. maja do 22. junija 2018. 
Namen programa Interreg Europe je izboljšanje uspešnosti politik regionalnega razvoja preko izmenjave izkušenj in povečanje zmogljivosti javnih organov.
Osnovno orodje programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj ter dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na naslednjih vsebinskih področjih:
raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, konkurenčnost MSP, nizkoogljično gospodarstvo, okolje in učinkovita raba virov.
 

Prijave so možne do 7. 5. 2018 na: 

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/nacionalni-informativni-dan-ob-objavi-cetrtega-javnega-razpisa-medregionalnega-programa-interreg-europe.

 

Razpisna dokumentacija za četrti javni razpis je na voljo na spletni strani programa www.interregeurope.eu.

 

 

______________________________________________

 

POZIVI

 

Festival Gibanica 2019 - poziv k sodelovanju

V izvršni produkciji Društva za sodobni ples Slovenije in koprodukciji Cankarjevega doma, zavoda Bunker, Plesnega Teatra Ljubljana, Zavoda En-Knap, zavoda Maska, Plesne izbe Maribor, zavoda Emanat, Društva Pekinpah, Društva Nagib ter Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bo med 27. februarjem in 2. marcem 2019 na različnih lokacijah v Ljubljani potekal 9. festival GIBANICA – Bienale slovenske sodobne plesne umetnosti.

 

Organizatorji do 5. 10. 2018 zbirajo prijave na kultura_org(at)yahoo.com.

Več podrobnosti o prijavi na festival najdete na http://veza.sigledal.org/prispevki/razpis-za-gibanico-2019.

 

 

Javna razprava Prispevek evropskega podeželja k letu kulturne dediščine 2018 za zagotovitev trajnostnosti in kohezije med mesti in podeželjem

Odločitev za določitev leta 2018 za evropsko leto kulturne dediščine je bila po mnenju Evropske komisije pravilna. Vsa prizadevanja predlagateljev in organizatorjev dogodkov in dejavnosti, s katerimi si prizadevajo za povečanje prepoznavnosti in ki slavijo raznoliko in bogato kulturno dediščino Evrope, si zaslužijo iskreno priznanje in pohvalo.

 

Vendar Evropski ekonomsko-socialni svet (ESSO) skrbi, ali je ELKD 2018 uspelo sprejeti čim širšo opredelitev kulture in vključiti vse državljane, tudi tiste, ki živijo na podeželju. Zato bi radi slišali možnosti, kakšne priložnosti ELKD 2018 ponuja podeželskim območjem in o zaključenih, odprtih ali načrtovanih projektih, ki bodo zaznamovali to leto, in s tem prispevali k uspešno delujočim in razvitejšim podeželskim območjem. Čas za to je ravno pravšnji, saj je polovica ELKD 2018 dobesedno že mimo.

 

V okviru svojega zakonodajnega dela bo Evropski ekonomsko-socialni svet 5. junija 2018 med 14.30 in 17.30 uro organiziral javno razpravo, v okviru katere bo pregledal, kaj je bilo doseženo in kaj še je treba storiti, in da se je treba naučiti, kako nadgraditi izkušnje in poglede ključnih interesnih strani in akterjev na področju kulturne dediščine. Razprava se bo dotaknila tudi posebnih tem, povezanih s podeželsko kulturno dediščino: vasi in njihova kulturna dediščina; ekonomska in družbena vrednost kulturne dediščine; kulturna dediščina ter pokrajine in stavbe; obrti in spretnosti; umetniško ustvarjanje in festivali; povezovanje med podeželskimi in mestnimi območji; inovativni načini predstavitve in prenosa kulturne dediščine.

Rezultati in zaključki razprave bodo podlaga za pripravo mnenja EESO o prispevku podeželskih območij k evropskemu letu kulturne dediščine 2018. Mnenje se bo osredotočilo na velike prednosti in nadarjenost, ki jih imajo podeželska območja in prebivalci le-teh, ter kako prispevajo k ohranjanju evropske kulturne dediščine.

 

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronsko pošto eych2018@eesc.europa.eu.

 

 

"Nineteen Session of Ismailia International Festival of Culture and Arts"

Egiptovsko ministrstvo za kulturo vabi k sodelovanju na festivalu "Nineteen Session of Ismailia International Festival of Culture and Arts", ki bo potekal v Ismailii od 1. do 7. septembra 2018. 

Rok za prijavo je 15. avgust 2018. Prijavni obrazec in več informacij v prilogi.

 

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva.

Nevladniki pozor! Ministrstvo za javno upravo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva. Razpis je namenjen subvencioniranju trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja, za kar je skupno na voljo 2.000.000 EUR.

 

Ministrstvo za javno upravo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo:
SKLOP A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;
SKLOP B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

 

Rok za oddajo vlog: do vključno 18. 6. 2018, najkasneje do 12. ure.

Podrobnosti, navodila in obrazci za prijavo na javni razpis so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/


Informativna delavnica za potencialne prijavitelje bo v petek, 11. 5. 2018, ob 11. uri v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prosijo za potrditev udeležbe preko spletne prijavnice.

 

 

Mobility First! - ASEF Cultural Mobility Initiative

ASEF letos drugič odpira javni poziv Mobility First! - ASEF Cultural Mobility Initiative, ki spodbuja boljšo povezljivost azijskih in evropskih ustvarjalcev na področju kulture tako, da podpira njihova potovanja na umetniške festivale, izobraževanja, partnerska sodelovanja ipd. Poziv je namenjen umetnikom, zaposlenim na področju umetnosti in kulture ter umetniškim organizacijam iz držav ASEM-a.

Rok za oddajo vlog je 30. junij 2018. Vse potrebne informacije v zvezi s projektom so na voljo na spletni strani ASEF-a: http://asef.live/mobilityfirst ali pri Anupami Sekharju (E: anupama.sekhar@asef.org; T: +65 6874 9721). Več o iniciativi tudi na Youtube strani: www.youtube.com/watch
 
 

4. mednarodne olimpijske igre v umetnosti "Kurshinale-2018"

Beloruska inštitucija s področja kulture »International Hopuse of Art« organizira 4. mednarodne olimpijske igre v umetnosti, ki bodo potekale med 25. junijem in 1. julijem v Belorusiji. Tema letošnjih olimpijskih iger je »Sreča v času in prostoru«.

Igre so namenjene razvoju in promociji kreativnih posameznikov, skupin in spodbud na različnih področjih umetniškega in kreativnega ustvarjanja ne glede na starost in družbeni status. V letu 2018 bo program sestavljen iz osrednjega programa, v katerem bodo nastopali starejši od 18 let in mladinskega programa, v katerem bodo sodelovali otroci, mlajši od 18 let.
Prijave je treba poslati na e-mail 2018(at)kurshinale.com. V prijavnem pismu naj bodo jasno izpostavljeni: žanr (usmeritev), ime sodelujočega ali skupine, naslov, kontaktna številka. Če bo sodelujoči sodeloval v več kategorijah, naj za vsako pošlje svojo prijavo z vsemi potrebnimi obrazci.


Razpisni pogoji in roki za prijavo
Prijavni obrazec skupine
Prijavni obrazec posamezniki

 

 

Sklad Jerneja Šugmana razpisuje štipendije za študijsko leto 2018/2019

Sklad Jerneja Šugmana razpisuje štipendije za študijsko leto 2018/2019 za študente dramskih umetnosti in gledališke raziskovalce. Na voljo sta dve celoletni štipendiji za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu ter celoletno štipendijo za magistrsko delo - raziskovalno nalogo o zgodovini in delovanju Zdus od leta 1918 do danes.

Rok za prijavo: 25. maj 2018. Več na: zdus.si/razpis-sklada-jerneja-sugmana/

 

 

"Mobility First 2018"

Ob svoji 20. Obletnici je ASEF - Asia-Europe Foundation lani nadgradila svojo podporo kulturni mobilnosti z zagonom novega sklada Mobility First! - Pobuda za kulturo mobilnosti ASEF, ki podpira mobilnost azijskih in evropskih umetnikov in kulturnih strokovnjakov v partnerskih državah Azije in Evrope (ASEM).
 

Trenutno je odprt razpis za sodelovanje, v okviru katerega bo ASEF podprla mobilnost umetnikov in kulturnih strokovnjakov v projektih sodelovanja na naslednjih sedmih vrstah dejavnosti:
1. Delavnice in usposabljanja; 2.Conference in forumi; 3. Festivali, bienali, mednarodne razstave; 4. Umetniške in pisateljske rezidence; 5. Sestanek partnerjev za vzpostavitev ali vzdrževanje obstoječega partnerstva; 6. Na praksi temelječe raziskave; 7."Pojdi in poglej" / kratko-/dolgoročno raziskovanje / mreženje

 

Podrobnosti o možnostih sodelovanja in dostop do prijavnega obrazca so dostopne tukaj (v angleščini).

 

 

Scenarnica 2018

Društvo slovenskih režiserjev in Slovenski filmski center, javna agencija RS pozivata vse, ki se želijo izmojstriti v pisanju scenarija za celovečerni igrani film in so pripravljeni na resno in poglobljeno delo, k prijavi na brezplačno intenzivno praktično scenaristično delavnico Scenarnica 2018 – od ideje do scenarija.


Delavnica traja od aprila do septembra (6 vikendov in zaključna predstavitev na Festivalu slovenskega filma v Portorožu) in bo potekala pod mentorskim vodstvom režiserja, dramaturga in visokošolskega profesorja Srdjana Koljevića.


Termini delavnice:
27. 4.-29. 4. 2018
18. 5.-20. 5. 2018
8. 6.-10. 6. 2018
29. 6.-1. 7. 2018
23. 8.-26. 8. 2018
7. 9.-9. 9. 2018


Predstavitev in zaključek Scenarnice na FSF v Portorožu.


Rok za prijave je 1. april 2018 do 24.00.

 

besedilo poziva

prijavnica


Sinopsise (1-3 strani) in/ali treatmente (5-10 strani) bo ocenjevala tričlanska komisija, ki bo izmed najboljših izbrala šest do osem kandidatov. Izbrani bodo o izbiri obveščeni najpozneje do 12. aprila. Vljudno vabljeni!

 

 

Možnost sofinanciranja projektov slovenskih ustvarjalcev na Finskem

Seznanjamo vas z možnostjo sofinanciranja projektov slovenskih ustvarjalcev na Finskem preko mehanizma "TelepART Mobility Support Platform" (gre za sofinanciranje manjše vrednosti do 1000 EUR), s katerim želi platforma spodbuditi kulturno izmenjavo med Finsko in Slovenijo. Prijavijo se lahko posamezni ustvarjalci, skupine ali predstavniki skupin ter organizatorji dogodkov.

Podrobnejše informacije glede samega mehanizma in prijave so na voljo na spletni povezavi: http://www.applytelepart.com/apply/.

 

 

Branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije  ponovno objavljajo  javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Po uspešnem prvem natečaju v letu 2017, ko je med 27 prijavljenimi občinami nazive prejelo 18 občin, od tega dve mestni občini, se projekt nadaljuje. Projekt je pritegnil veliko zanimanja za uvedbo dobrih praks v lokalnih skupnostih na področju bralne kultura in bralne pismenosti, kar je bil osnovni cilj projekta. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2018, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2018.

Nagrajene občine v letu 2017 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 17. aprila 2018 na Ministrstvu za kulturo RS, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

sporočilo za javnost

prijavni obrazec

 

 

Mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo »Auf Schmetterlings – und Schwanenflügeln« / »Na krilih metulja in laboda“

Mestna občina Schwanenstadt v Gornji Avstriji razpisuje mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo »Auf Schmetterlings – und Schwanenflügeln« / »Na krilih metulja in laboda“. Okvirna tema letošnjega natečaja je »Zaklad je tam, kjer so prijatelji«. Tema knjige naj se nanaša na prijateljstvo oziroma na doživetje skupnosti, srečanja in svet pustolovščin.
Dela naj bodo napisana v maternem jeziku ali pa dvo- oziroma večjezično. Prednost ima slikanica. Zaželena je tudi moderna tehnologija in uporaba različnih medijev pri oblikovanju knjige. Po želji se slikanici lahko priloži  zgoščenka, ki vsebuje na primer radijsko igro.

Rok za oddajo: 15. junij 2018, do 12. ure
Podelitev nagrad: v soboto, 22. septembra 2018, ob 15. uri v Mestni dvorani v Schwanenstadtu
Podrobnejše informacijev prilogi ali na spletni strani mestne občine Schwanenstadt www.schwanenstadt.at.

 

 ______________________________________________

 

NAPOVEDI

 

______________________________________________