Skoči na vsebino

POZIVI IN VABILA ZUNANJIH IZVAJALCEV

 

VABILA

 

______________________________________________

 

POZIVI

 

2. festival Oda življenju, Črna gora

Organizatorji vabijo slovenske umetnike, da se udeležijo 2. festivala Oda življenju, ki bo potekal od 15. do 23. septembra  2018 v različnih mestih v Črni gori. Na tem osemdnevnem dogodku se bo zbralo okrog 100 umetnikov iz različnih zvrsti umetnosti iz 15-25 držav z vsega sveta. Festival se bo odvijal predvsem v Podgorici, nekateri deli programa pa naj bi bili izvedeni tudi v Baru, Cetinju, Kotoru, Kolašinu, Žabljaku in Tivtu. Program sestavljajo umetniške razstave, otroška likovna razstava (otroški projekt, ki ga podpira črnogorsko ministrstvo za šolstvo), glasbeni koncerti, pesniški večeri, umetnostne delavnice ter predavanja, plesne predstave, filmske predstavitve in kulturno-turistični izleti.
Organizator bo zagotovil prenočišče, prizorišča in izlete, izdelan pa bo tudi katalog sodelujočih. Udeleženci morajo pokriti svoje potne stroške in prijavnino.

Nekaj informacij o festivalu je na voljo na Facebook strani www.facebook.com/odazivotu/.

Vsi zaniteresirani naj se za podrobnejše ifnormacije o festivalu obrnejo na Milosa Mikija Popovića (tel: +382/69 435 776; e-mail: milosmikipopovic(at)gmail.com)

 

 

7. EUSDR letni forum, 18-19 oktober 2018, Sofija, Bulgarija

Odprte so registracije za udeležbo na 7. letnem forumr Donavske strategije, ki ga skupaj organizirata Bolgarija in Evropska komisija in bo potekal 18. in 19. oktobra 2018 v Narodni palači kulture v Sofiji.
Forum bo zajemal teme, ki so zlasti pomembne za Podonavje in povezane z ohranjanjem kulturne in zgodovinske dediščine, novimi tehnologijami in digitalizacijo v turističnem sektorju, zagotavljanjem varnosti in zaščite v turizmu, prometni povezljivosti in mobilnosti.
Podrobnejše informacije in prijava na dogodek na spletni povezavi: https://www.7danube-forum-sofia.eu/.

 

 

Likovni natečaj "Arhitekturna dediščina okoli nas"

Center arhitekture Slovenije kot eden od ambasadorjev evropskega leta kulturne dediščine skupaj z Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom RS za okolje in prostor v okviru Vseslovenskega habitata 2018 vabi šole k sodelovanju na likovnem natečaju "Arhitekturna dediščina okoli nas".

Šolo lahko prijavite do 1. oktobra 2018, prispevke oddate do 6. oktobra 2018.

Več podrobnosti o natečaju na spletni strani http://igrivarhitektura.org/vseslovenski-dan-habitata/.

 

 

2. srečanje mladih umetnikov jugovzhodne Evrope v Grčiji

Narodno gledališče severne Grčije med 22. in 29. septembrom 2018 v Solunu organizira 2. srečanje mladih umetnikov jugovzhodne Evrope z naslovom  »Ancient Drama and Politics. Approach of the Comic« (Antična drama in politika. Pristop komedije). Srečanje bo vključevalo serijo delavnic, predavanj in performansov, sodelovanje umetnikov iz različnih kulturnih okolij.

K udeležbi vabijo strokovnjake do 35 let in diplomante dramaturgije in drugih specializiranih univerz ter skupine umtnikov, ki so se že kdaj ukvarjale z grško dramo. Zainteresirani morajo poslati življenjepise udeležencev oziroma predstavitev dela skupine, fotografije in vsaj en videozapis oziroma posnetek predstave z vzorčnim besedilom v grščini ali angleščini. Potrebno je zadostno znanje angleščine. Organizatorji dogodka udeležencem krijejo namestitvene stroške in stroške prevoza v Grčijo.

 

Vloge je treba do 17. avgusta 2018 poslati na naslov drama(at)ntng.grz naslovom zadeve »Drama in politika« ali po pošti na naslov 2 Ethnikis Amynis, 54621 Thessaloniki 

Ostale podrobnosti, vezane na postopek prijave, so v vabilu in prilogi. 

 

 

35. Sarajevska zima
Organizatorji vabijo predstavnike kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k sodelovanju na mednarodnem festivalu »Sarajevska zima«, ki bo potekala med 7. februarjem in 21. marcem 2019 v Sarajevu. V okviru 35. mednarodnega festivala Sarajevska zima 2019 organizatorji festivala vabijo organizacije iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k sodelovanju na različnih področjih, in sicer: otroci in mladina, film in video, književnost, scenska umetnost, glasba in vizualna umetnost.
Dodatne informacije o festivalu so dostopne na spletni strani festivala sarajevskazima.ba, kjer so na voljo tudi prijavni obrazci. Prijave sprejemajo do 30. oktobra 2018.

Podrobnejše informacije: International Peace Center / Internacional Festival Sarajevo ”Sarajevo Winter”; T: +387 62 031 594, E: sarajevowinter2018@gmail.com

 

 

WeAre#EuropeForCulture

Evropska komisija je objavila javni razpis WeAre#EuropeForCulture, ki se povezuje s tremi cilji evropskega leta kulturne dediščine: 1) spodbujati na ljudi osredinjene pristope k dediščini 2) spodbujati dostop do dediščine za vse in 3) krepiti stopnjo zavedanja o pomembnosti ohranjanja evropske dediščine med težje dosegljivimi demografskimi skupinami.

V projekt želi vključiti starejše (55+) in mlajše (13-30) prebivalce evropskih držav, ki jih je težko doseči in ki še ne sodelujejo v aktivnostih, povezanih s kulturno dediščino – npr. tiste, ki živijo v relativni izolaciji ali revščini, ki niso vključeni v izobraževanje, učne procese oziroma so brez zaposlitve. Cilj projekta je te ciljne skupine spodbuditi, da delijo zgodbe o svoji osebni kulturni dediščini, dvigniti zavedanje o povezanosti med osebnimi, lokalnimi in skupno evropsko dediščino in okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.

Zahtevane naloge vključujejo:
- načrtovanje in izvedbo pop-up razstav v 7 do 10 državah članicah EU ter Bruslju,
- oblikovanje, izdelavo in distribucijo nabora virov za vsako pop-up razstavo,
- obveščanje o projektnih aktivnostih in rezultatih, tudi prek delavnice v Bruslju.

 

Projekt prispeva k evropski iniciativi »Shared heritage« (»Skupna dediščina«).

Več infomacij o projektu dobite na spletni strani https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-27-2018_en

Rok za oddajo prijav k sodelovanju v projektu je 10. september 2018, do 13. ure.

 

 

Evropska komisija podelujejo nagrado Access City Award za mesta, ki omogočajo dostop do svoje kulturne dediščine

Decembra letos bo Evropska komisija poleg tradicionalnih nagrad Access City Award nagradila tudi dve mesti, ki sta storili največ za zagotovitev dostopnosti do svoje kulturne dediščine.

 

Do leta 2020 naj bi EU imela 120 milijonov invalidov, prebivalstvo pa postaja vse tudi starejše. Evropska komisija zato že vrsto let podeljuje nagrado Access City Award, s katero nagrajuje evropska mesta, ki se izjemno trudijo za vključenost in dostopnost za vse. Namen nagrade Access City Award je spodbuditi skupno ambicijo mest EU za oblikovanje vključujoče Evrope, v kateri lahko vsi državljani uživajo svobodo življenja, dela in preživljanja prostega časa brez ovir za njihovo mobilnost ali sodelovanje. S to pobudo nagrajuje evropska mesta, ki si prizadevajo izboljšati kakovost življenja svojih prebivalcev in zagotavljajo vsem - ne glede na starost, mobilnost ali sposobnosti - enak dostop do vseh virov in užitkov, ki jih mesta ponujajo. Med drugim je leta 2017 drugo nagrado na tem natečaju prejela tudi Mestna občina Ljubljana.

 

Evropsko leto kulturne dediščine 2018 pa se je zdelo odlična priložnost, da Evropska komisija podeli nagrado tudi mestom, ki zagotavljajo dostop do svoje kulturne dediščine. Decembra bosta poleg tradicionalnih nagrad Access City Award zato nagrajeni tudi dve mesti, ki sta storili največ za zagotovitev dostopnosti do svoje kulturne dediščine. Nova nagrada za dostopnost do kulturne dediščine ima dve kategoriji: v prvi lahko sodelujejo mesta z manj kot 50.000 prebivalci, v drugi pa mesta z več kot 50.000 prebivalci.

 

Podrobnejše informacije o možnostih sodelovanja so objavljene na spletni strani Access City Award.
Rok za prijavo je 16. september 2018 do konca dneva (00:00).

 

 

Festival Gibanica 2019 - poziv k sodelovanju

V izvršni produkciji Društva za sodobni ples Slovenije in koprodukciji Cankarjevega doma, zavoda Bunker, Plesnega Teatra Ljubljana, Zavoda En-Knap, zavoda Maska, Plesne izbe Maribor, zavoda Emanat, Društva Pekinpah, Društva Nagib ter Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bo med 27. februarjem in 2. marcem 2019 na različnih lokacijah v Ljubljani potekal 9. festival GIBANICA – Bienale slovenske sodobne plesne umetnosti.

 

Organizatorji do 5. oktobra 2018 zbirajo prijave na kultura_org(at)yahoo.com.

Več podrobnosti o prijavi na festival najdete na http://veza.sigledal.org/prispevki/razpis-za-gibanico-2019.

 

 

Javna razprava Prispevek evropskega podeželja k letu kulturne dediščine 2018 za zagotovitev trajnostnosti in kohezije med mesti in podeželjem

Odločitev za določitev leta 2018 za evropsko leto kulturne dediščine je bila po mnenju Evropske komisije pravilna. Vsa prizadevanja predlagateljev in organizatorjev dogodkov in dejavnosti, s katerimi si prizadevajo za povečanje prepoznavnosti in ki slavijo raznoliko in bogato kulturno dediščino Evrope, si zaslužijo iskreno priznanje in pohvalo.

 

Vendar Evropski ekonomsko-socialni svet (ESSO) skrbi, ali je ELKD 2018 uspelo sprejeti čim širšo opredelitev kulture in vključiti vse državljane, tudi tiste, ki živijo na podeželju. Zato bi radi slišali možnosti, kakšne priložnosti ELKD 2018 ponuja podeželskim območjem in o zaključenih, odprtih ali načrtovanih projektih, ki bodo zaznamovali to leto, in s tem prispevali k uspešno delujočim in razvitejšim podeželskim območjem. Čas za to je ravno pravšnji, saj je polovica ELKD 2018 dobesedno že mimo.

 

V okviru svojega zakonodajnega dela bo Evropski ekonomsko-socialni svet 5. junija 2018 med 14.30 in 17.30 uro organiziral javno razpravo, v okviru katere bo pregledal, kaj je bilo doseženo in kaj še je treba storiti, in da se je treba naučiti, kako nadgraditi izkušnje in poglede ključnih interesnih strani in akterjev na področju kulturne dediščine. Razprava se bo dotaknila tudi posebnih tem, povezanih s podeželsko kulturno dediščino: vasi in njihova kulturna dediščina; ekonomska in družbena vrednost kulturne dediščine; kulturna dediščina ter pokrajine in stavbe; obrti in spretnosti; umetniško ustvarjanje in festivali; povezovanje med podeželskimi in mestnimi območji; inovativni načini predstavitve in prenosa kulturne dediščine.

Rezultati in zaključki razprave bodo podlaga za pripravo mnenja EESO o prispevku podeželskih območij k evropskemu letu kulturne dediščine 2018. Mnenje se bo osredotočilo na velike prednosti in nadarjenost, ki jih imajo podeželska območja in prebivalci le-teh, ter kako prispevajo k ohranjanju evropske kulturne dediščine.

 

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronsko pošto eych2018(at)eesc.europa.eu.

 

 

"Nineteen Session of Ismailia International Festival of Culture and Arts"

Egiptovsko ministrstvo za kulturo vabi k sodelovanju na festivalu "Nineteen Session of Ismailia International Festival of Culture and Arts", ki bo potekal v Ismailii od 1. do 7. septembra 2018. 

Rok za prijavo je 15. avgust 2018. Prijavni obrazec in več informacij v prilogi.

 

 

"Mobility First 2018"

Ob svoji 20. Obletnici je ASEF - Asia-Europe Foundation lani nadgradila svojo podporo kulturni mobilnosti z zagonom novega sklada Mobility First! - Pobuda za kulturo mobilnosti ASEF, ki podpira mobilnost azijskih in evropskih umetnikov in kulturnih strokovnjakov v partnerskih državah Azije in Evrope (ASEM).
 

Trenutno je odprt razpis za sodelovanje, v okviru katerega bo ASEF podprla mobilnost umetnikov in kulturnih strokovnjakov v projektih sodelovanja na naslednjih sedmih vrstah dejavnosti:
1. Delavnice in usposabljanja; 2.Conference in forumi; 3. Festivali, bienali, mednarodne razstave; 4. Umetniške in pisateljske rezidence; 5. Sestanek partnerjev za vzpostavitev ali vzdrževanje obstoječega partnerstva; 6. Na praksi temelječe raziskave; 7."Pojdi in poglej" / kratko-/dolgoročno raziskovanje / mreženje

 

Podrobnosti o možnostih sodelovanja in dostop do prijavnega obrazca so dostopne tukaj (v angleščini).

 

 

Možnost sofinanciranja projektov slovenskih ustvarjalcev na Finskem

Seznanjamo vas z možnostjo sofinanciranja projektov slovenskih ustvarjalcev na Finskem preko mehanizma "TelepART Mobility Support Platform" (gre za sofinanciranje manjše vrednosti do 1000 EUR), s katerim želi platforma spodbuditi kulturno izmenjavo med Finsko in Slovenijo. Prijavijo se lahko posamezni ustvarjalci, skupine ali predstavniki skupin ter organizatorji dogodkov.

Podrobnejše informacije glede samega mehanizma in prijave so na voljo na spletni povezavi: http://www.applytelepart.com/apply/.

 

 

Branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije  ponovno objavljajo  javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Po uspešnem prvem natečaju v letu 2017, ko je med 27 prijavljenimi občinami nazive prejelo 18 občin, od tega dve mestni občini, se projekt nadaljuje. Projekt je pritegnil veliko zanimanja za uvedbo dobrih praks v lokalnih skupnostih na področju bralne kultura in bralne pismenosti, kar je bil osnovni cilj projekta. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2018, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2018.

Nagrajene občine v letu 2017 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 17. aprila 2018 na Ministrstvu za kulturo RS, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

sporočilo za javnost

prijavni obrazec

 

 ______________________________________________

 

NAPOVEDI

 

______________________________________________