Skoči na vsebino

OBVESTILA

20. 7. 2018

Društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki imajo podeljen status društva oziroma delovanja v javnem interesu na področju kulture - POZOR!

 

Društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki imajo podeljen status društva oziroma delovanja v javnem interesu na področju kulture, obveščamo, da je s 14. aprilom 2018 začel veljati Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18; v nadaljevanju ZNOrg).

 

Na podlagi prehodnih določb ZNOrg morajo društva in druge pravne osebe, ki imajo status delovanja v javnem interesu uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg ter najkasneje do 31. marca 2019 posredovati pristojnemu ministrstvu:

  • predpisano izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg ter
  • poročilo in program iz prvega odstavka 11. člena ZNOrg.

Na podlagi zgoraj izpolnjenih obveznosti in ob ugotovitvi, da ne obstajajo razlogi za odvzem statusa, bo ministrstvo po uradni dolžnosti izdalo odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu ob smiselni uporabi 6. člena ZNOrg.


Opozarjamo, da je neizpolnitev obveznosti po ZNOrg razlog za odvzem statusa delovanja v javnem interesu.

 

 

16. 7. 2018

EuroAccess Macro-Regions, internetna informacijska točka in iskalno orodje za financiranje EU

 

Odslej je na voljo posodobljena spletna platforma EuroAccess Macro - Regions, ki vsebuje podatke o več kot 200 programih financiranja EU, tudi programih Interreg, ki delujejo na geografskem območju vseh 4. makroregionalnih strategij: EU strategija za Podonavsko regijo, EU strategija za Alpsko regijo, EU strategija za Baltsko regijo in EU strategija za Jadransko-jonsko regijo. Namenjena je predvsem potencialnim prosilcem za iskanje javnih razpisov za oddajo projektnih vlog. Spletna platforma prav tako omogoča, filtriranje rezultatov glede na vrsto organizacije, državo izvora in tematsko osredotočenost na projektno idejo.

Dostop je možen na povezavi EuroAccess.

 

 

10. 7. 2018

RegioStars Awards 2018
Projekt IRON-AGE-DANUBE je prišel med 20 finalistov Regio Stars.
Projekt se osredotoča na monumentalne arheološke pokrajine zgodnje železne dobe, s katerim si partnerstvo petih narodov prizadeva, da se te izgubljene krajine spet vključijo v zavest prihodnjih generacij.
Več informacij: ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
Za projekt lahko glasujete prek naslednje povezave: ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/finalists_2018/cat5_fin5