Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVESTILA

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2019


Ministrstvo za javno upravo je dne 24. 5. 2019 v Uradnem listu RS, št. 34/2019 objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.


Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo predložene osebno ali bodo prispele po pošti na naslov Ministrstva za javno upravo do vključno 8. 7. 2019 najkasneje do 12.00 ure.

Razpis je objavljen na tej povezavi.

 

 

 

Na spletni strani programa ADRION je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis za  prednostno os 1 (PO 1) s tematikama - Modra rast preko strategije pametne specializacije (S3) in Socialne inovacije.
Na isti povezavi bo objavljen tudi razpis za  prednostno os 3 (PO 3) s tematikama - Pomorski transport in Mestni transport, ki bo odprt od 22. maja 2019.
Rok za prijave za PO 1 je 29. julij 2019 medtem, ko je za PO 3 rok 31. julij 2019. V obeh razpisih velja, da mora prijava biti oddana v sistemu eMS do 15.00 CEST.
Za PO 1 je na voljo približno 5,3 MEUR ESRR sredstev (od tega za vsako tematiko 1/2) ter za PO 3 6,3 MEUR ESRR (od tega za vsako tematiko 1/2).
Vsaka institucija lahko sodeluje v največ enem projektnem predlogu na posamezni PO.
Informativni dan za slovenske prijavitelje bo 6. junija v Ljubljani. Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si v naslednjih dneh.

 

 

 

 

 

Kohezijski dnevi 2019 - Vabilo na dogodke EU projekt, moj projekt 2019

 

S pomočjo sredstev evropske kohezijske politike smo v Sloveniji v zadnjih 15 letih uresničili več kot 10.000 projektov, ki so spisali mnoge uspešne zgodbe posameznikov, podjetij, občin, nevladnih in drugih organizacij ter mnogih drugih. Nekatere med njimi bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) tudi letos predstavila v okviru kampanje EU projekt, moj projekt, ki se začenja v soboto, 11. maja, in zaključuje 18. maja


2019. Na več kot 100 dogodkih po vsej Sloveniji bodo lahko obiskovalci spoznavali EU projekte in njihove rezultate, s katerimi se srečujemo na vsakem koraku, pa naj gre za pitno vodo ali za čiščenje odpadne vode, za hitrejši zagon malih in srednjih podjetij, za naložbe v trajnostno mobilnost ali boljšo rabo energije, za skrb za ranljive skupine, starejše pa tudi mlade ali za boljše e-storitve za državljane.

 

Z dogodki v  okviru kampanje EU projekt, moj projekt SVRK v sodelovanju s projektnimi partnerji širi sporočilo, da je vsak projekt, ki ga v Sloveniji uresničimo s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki se letos prvič pridružuje kampanji, tudi naš skupen projekt.

 

Med 11. in 18. majem 2019 se bodo lahko obiskovalci udeležili številnih zanimivih in poučnih delavnic, ogledov ter rekreativnih pohodov, obiskali dneve odprtih vrat slovenskih kmetij in gledališke predstave ter tudi sami preverili svoje igralske talente, preizkušali domače dobrote, pridobili koristne informacije za svojo poslovno pot in se poučili o dobri skrbi za svoje zdravje.

 

Programi vseh dogodkov so objavljeni na tej povezavi.

 

Lepo vabljeni, da se udeležite dogodkov, ki predstavljajo naše skupne dobre zgodbe.

 

 

 

 

 

20. 7. 2018

Društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki imajo podeljen status društva oziroma delovanja v javnem interesu na področju kulture - POZOR!

 

Društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki imajo podeljen status društva oziroma delovanja v javnem interesu na področju kulture, obveščamo, da je s 14. aprilom 2018 začel veljati Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18; v nadaljevanju ZNOrg).

 

Na podlagi prehodnih določb ZNOrg morajo društva in druge pravne osebe, ki imajo status delovanja v javnem interesu uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg ter najkasneje do 31. marca 2019 posredovati pristojnemu ministrstvu:

  • predpisano izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg ter
  • poročilo in program iz prvega odstavka 11. člena ZNOrg.

Na podlagi zgoraj izpolnjenih obveznosti in ob ugotovitvi, da ne obstajajo razlogi za odvzem statusa, bo ministrstvo po uradni dolžnosti izdalo odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu ob smiselni uporabi 6. člena ZNOrg.


Opozarjamo, da je neizpolnitev obveznosti po ZNOrg razlog za odvzem statusa delovanja v javnem interesu.

 

 

16. 7. 2018

EuroAccess Macro-Regions, internetna informacijska točka in iskalno orodje za financiranje EU

 

Odslej je na voljo posodobljena spletna platforma EuroAccess Macro - Regions, ki vsebuje podatke o več kot 200 programih financiranja EU, tudi programih Interreg, ki delujejo na geografskem območju vseh 4. makroregionalnih strategij: EU strategija za Podonavsko regijo, EU strategija za Alpsko regijo, EU strategija za Baltsko regijo in EU strategija za Jadransko-jonsko regijo. Namenjena je predvsem potencialnim prosilcem za iskanje javnih razpisov za oddajo projektnih vlog. Spletna platforma prav tako omogoča, filtriranje rezultatov glede na vrsto organizacije, državo izvora in tematsko osredotočenost na projektno idejo.

Dostop je možen na povezavi EuroAccess.

 

 

10. 7. 2018

RegioStars Awards 2018
Projekt IRON-AGE-DANUBE je prišel med 20 finalistov Regio Stars.
Projekt se osredotoča na monumentalne arheološke pokrajine zgodnje železne dobe, s katerim si partnerstvo petih narodov prizadeva, da se te izgubljene krajine spet vključijo v zavest prihodnjih generacij.
Več informacij: ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
Za projekt lahko glasujete prek naslednje povezave: ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/finalists_2018/cat5_fin5