PREŠERNOV SKLAD

 

Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti v Republiki Sloveniji. Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico; posameznik jo praviloma lahko prejme le enkrat. Nagrado Prešernovega sklada prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice.

 

Nagrade se podelijo na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku. Podeljevanje nagrad vrednoti vrhunsko ustvarjalnost, postavlja merila zanjo in jo spodbuja. Zakon določa podelitev največ dveh Prešernovih nagrad in največ šest nagrad Prešernovega sklada. Statut določa, da Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada podeljuje upravni odbor na osrednji proslavi v čast slovenskega kulturnega praznika.

 

Začetek podeljevanja nagrad sega v leto 1946, ko je bila izdana odredba tedanjega Ministrstva za prosveto o podeljevanju nagrad za umetnost in znanost, že leto prej pa je bil 8. februar razglašen za kulturni praznik. Omenjeni odločitvi sta potrdili zavest, da smo se kot narod oblikovali predvsem s kulturno in za znanstveno ustvarjalnostjo.

 

Prve nagrade so bile podeljene leta 1947, na dan kulturnega praznika. Predlagatelji so bili Društvo slovenskih književnikov, Glasbeni svet pri Ministrstvu za prosveto, Društvo slovenskih upodabljajočih umetnikov ter Akademija znanosti in umetnosti.

 

Nagrade so bile z zakonom, sprejetim leta 1955, poimenovane po Francetu Prešernu, ta zakon pa je tudi že razširil "bazo" morebitnih predlagateljev in ustanovil Prešernov sklad s pravno subjektiviteto.

 

V minulih desetletjih je bil zakon večkrat spremenjen. Že leta 1956 je natančneje opredelil znanstvena področja, največja sprememba pa je bila sprejeta leta 1961. Nagrade so od tedaj namenjene samo še umetniškim delom, razdeljene pa so na Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Število nagrad se je spreminjalo vse do sprejetja zakona konec leta 1981. Tedaj je bilo število nagrad omejeno na največ tri Prešernove nagrade in največ deset nagrad Prešernovega sklada, hkrati pa je sklad izgubil pravno subjektiviteto. Zakonska sprememba iz leta 1991 je število nagrad še bolj zmanjšala, in sicer na največ dve Prešernovi nagradi oziroma največ šest nagrad Prešernovega sklada.

 

Državni zbor Republike Slovenije je 26. septembra 2012 sprejel Sklep o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada, s katerim so bili za člane imenovani: dr. Janez Bogataj, mag. Srečo Dragan, dr. Kajetan Gantar, Jože Horvat, Slavko Hren, dr. Andrej Inkret, dr. Janko Kos, dr. Lado Kralj, dr. Jože Kušar, Lojze Lebič, Katja Pegan, Alenka Puhar, Hugo Šekoranja, Rudi Španzel in dr. Jože Trontelj. Na konstitutivni seji 5. oktobra 2012 so člani  Upravnega odbora Prešernovega sklada za predsednika izvolili dr. Jožeta Trontlja. Po smrti dr. Jožeta Trontlja so člani Upravnega odbora Prešernovega sklada 7. januarja 2014 za predsednika izvolili dr. Janeza Bogataja. Državni zbor Republike Slovenije je 4. Julija 2014 sprejel Sklep o prenehanju mandata člana, razrešitvi člana in imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada, s katerim v Upravnem odboru Prešernovega sklada preneha mandat člana dr. Jožeta Trontlja, se razreši dolžnosti člana Slavka Hrena in za člana imenuje Tejo Reba in Simona Popka.


Vabilo Upravnega odbora Prešernovega sklada k predlaganju kandidatov za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada za leto 2017

 

 

Strokovna komisija za glasbo za podelitev nagrad v letu 2016
predsednik: dr. Matjaž Barbo
člani: Primož Flesichman, Lea Hedžet, dr. Aleš Nagode, dr. Franc Križnar, Stojan Kuret, Žarko Prinčič, Gregor Pirš, Matjaž Drevenšek
 
Strokovna komisija za scenske umetnosti za podelitev nagrad v letu 2016
predsednik: Vojko Vidmar
člani: Saša Pavček, Silvan Omerzu, Bine Matoh, Valentin Perko, Robert Waltl, Zdenko Vrdlovec, Suzana Koncut, Mateja Rebolj 


Strokovna komisija za likovno umetnost za podelitev nagrad v letu 2016
predsednik: mag. Črtomir Frelih
člani: dr. Živa Deu, mag. Tadej Glažar, Nives Marvin, dr. Aleš Vaupotič, dr. Ferdinand Šerbelj, Matjaž Počivavšek, Žarko Kerin, Herman Gvardjančič

 

Strokovna komisija za literaturo za podelitev nagrad v letu 2016
predsednik: Urban Vovk
člani: Mitja Čander, dr. Tone Smolej, dr. Matija Ogrin, Lucija Stepančič, Alen Albin Širca, dr. David Bandelj

 

 

Naslov:

Prešernov sklad

Ministrstvo za kulturo

Maistrova ulica 10

1000 Ljubljana

 

 

Dokumenti, ki urejajo področje

 

Zbornik Prešernovega sklada

 

Poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2014

 

Poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2013

 

Poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2012

 

Zaključno poročilo o delu Upravnega odbora v mandatu 2008-2012 (s poročilom za 2011)

 

Poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2010 

 

Poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2009

 

Poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2008