Skoči na vsebino

STROKOVNE KOMISIJE

Minister ima za obravnavo najpomembnejših vprašanj, ki se nanašajo na zakonsko urejanje, organizacijo javne službe, razdeljevanje javnih sredstev in priznavanje pravic iz Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, strokovne komisije. To so posvetovalna telesa ministra za posamezna področja oziroma vidike kulture.