Skoči na vsebino

DELOVNA SKUPINA ZA TRAJNI DIALOG S SAMOZAPOSLENIMI V KULTURI

Delovna skupina za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi je strokovno posvetovalno telo ministrstva v zadevah s področja samozaposlenih v kulturi. Naloga delovne skupine je trajni dialog med ministrstvom in civilno družbo, pri obravnavi vprašanj, povezanih s statusom samozaposlenih v kulturi, in sicer:
•    priprava predlogov in mnenj v zvezi z izboljšanjem položaja samozaposlenih v kulturi;
•    spremljanje in vrednotenje stanja na področju samozaposlenih v kulturi;
•    sodelovanje pri pripravi in medresorski obravnavi predlogov rešitev na področju samozaposlenih v kulturi;
•    sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in rešitev na področju samozaposlenih v kulturi.


Zainteresirana javnost lahko svoja vprašanja in pobude,  povezane s statusom samozaposlenih v kulturi, posreduje na naslov: gp.mk(at)gov.si


Predloge in pobude bo delovna skupina obravnavala na svojih rednih sejah, sklepi bodo objavljeni v okviru zapisnikov.

 

____________________

 


Minister za kulturo Anton Peršak je 9. januarja 2017 za čas trajanja mandata ministra v delovno skupino imenoval:
-    Laro Jankovič (področje: uprizoritvena umetnost),
-    Janeza Križaja (področje: mediji; predlagatelj: samozaposleni v kulturi),
-    Janeza Kromarja (področje: Kulturniška zbornica Slovenije),
-    Uršo Menart (področje: AV, film; predlagatelj: Društvo slovenskih režiserjev),
-    Tadeja Meserka (novinar s področja kulturne politike (predlagatelj: Asociacija)
-    Denisa Miklavčiča (področje: AV in film; predlagatelj: GLOSA),
-    Petro Ostanek (področje arhitekture; predlagatelj: Zbornica za arhitekturo in prostor),
-    Ano Pečar (področje: intermedijska umetnost; predlagatelj: samozaposleni),
-    Dušana Šarotarja (predlagatelj: Društvo slovenskih pisateljev)


ter predstavnike ministrstva:
-    Saša Gazdića (področje: Ministrstvo za kulturo, Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice),
-    Branka Jezovška (področje medijev: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za medije) in
-    Metko Šošterič (področje: statusne zadeve; Ministrstvo za kulturo, Sektor za statusne zadeve).

 

Minister je s Sklepom o spremembi sklepa o imenovanju delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi št. 024-7/2016/48 z dne 1. 9. 2017 v delovno skupino:
- imenoval članico Ireno Gubanc (področje oblikovanje, predlagatelj: Društvo oblikovalcev Slovenije) ter
- razrešil članico Ano Pečar (odstop članice).


Kontakt: Mojca Jurič, T: (01) 369 58 74, E: mojca.juric(at)gov.si
 
Zapisniki sej delovne skupine
 

 

 

______________________

 

 

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je 26. maja 2013 za čas trajanja mandata v delovno skupino imenoval

na predlog Nacionalnega sveta za kulturo:

  • Denisa Miklavčiča, kot predsednika,
  • Milka Lazarja,
  • Ireno Pivka (Ano Čigon kot namestnico),
  • mag. Marijo Mojco Pungerčar,
  • Anko Štular,
  • Ajdo Valcl in
  • Barbaro Zemljič

ter s strani ministrstva:

  • Branka Jezovška,
  • Judito Krivec Dragan in
  • Metko Šošterič.

Kontakt: Mojca Jurič, T: (01) 369 58 74, E: mojca.juric(at)gov.si

 

Zapisniki sej delovne skupine

 

 

 

Obravnava vsebinskih izhodišč javnih razpisov/pozivov