Skoči na vsebino

DIALOŠKE SKUPINE

Ministrstvo si za temelj delovanja postavlja dialog in sledi cilju prenosa dela odločanja s politične ravni na stroko (participacija civilne družbe), tudi z uvedbo dialoških skupin kot interesnih skupin producentskih oblik v kulturi za trajnejši dialog z ministrstvom in drugimi vladnimi resorji.