Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

 

Organigram ministrstva

 

Kabinet ministra

mag. Peter Bohinec, vodja kabineta ministra

T: (01) 369 59 18

E: peter.bohinec@gov.si

 

Direktorat za kulturno dediščino

Maja Bahar Didović, v. d. generalne direktorice

Metelkova 4, 1000 Ljubljana

T: (01) 400  79 44

E: maja.bahar-didovic(at)gov.si

 

Sektor za muzeje, arhive in knjižnice

mag. Nina Zupančič Pušavec, vodja

T: (01) 400 79 77

E: nina.zupancic(at)gov.si

 

Sektor za nepremično kulturno dediščino

Silvester Gaberšček, vodja

T: (01) 400 79 69

E: silvester.gaberscek(at)gov.si

 

Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino

mag. Ksenija Kovačec Naglič, vodja
T: (01) 400 79 38
E: ksenija.kovacec(at)gov.si

 

Direktorat za ustvarjalnost

Metka Šošterič, v. d. generalne direktorice

T: (01) 300 58 01

E: metka.sosteric@gov.si

 

Sektor za umetnost

Vesna Jurca Tadel, vodja po pooblastilu

T: (01) 369 59 63

E: Vesna.Jurca-Tadel(at)gov.si

 

Sektor za statusne zadeve

Metka Šošterič, vodja

T:  (01) 300 58 01

E: metka.sosteric(at)gov.si

 

Sektor za statistiko in analize

 

 

Direktorat za medije

Tamara Vonta, generalna direktorica
T: (01) 369 58 51

E: tamara.vonta(at)gov.si

 

 

Sekretariat

mag. Bojan Kurež, generalni sekretar

T: (01) 369 59 64

E: bojan.kurez@gov.si

 

Služba za pravne in kadrovske zadeve

Matej Srdinšek Firm, vodja
T: (01) 369 5870
E: matej.srdinsek-firm(at)gov.si

 

Služba za proračun in finance   

Urška Gruden, vodja
T: (01) 369 59 35
E: urska.gruden(at)gov.si

 

Služba za upravno poslovanje, splošne zadeve in informatiko

Kristijan Martinović, vodja
T: (01) 369 58 59

E: kristijan.martinovic(at)gov.si

 

Služba za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem

Anton Golob, vodja

T: (01) 369 5943

E: anton.golob(at)gov.si

 

Služba za izvajanje kohezijske politike

Irena Marš, vodja
T: (01) 369 59 06

E: irena.mars(at)gov.si

 

Služba za državne proslave

mag. Aleksej Adrijan Loos, vodja
T: (01) 369 59 23
E: aleksej.loos(at)gov.si

 

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje

Maja Čepin, vodja

Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 58 42

E: maja.cepin(at)gov.si

 

Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice

dr. Sašo Gazdić, vodja

Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 59 53
E: saso.gazdic(at)gov.si

 

Služba za slovenski jezik

dr. Simona Bergoč, vodja
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 58 82
E: simona.bergoc(at)gov.si

 

Služba za notranjo revizijo

Nataša Pečenko, vodja
T: (01) 369 58 72
E: natasa.pecenko(at)gov.si 

 

Urad za verske skupnosti

dr. Gregor Lesjak, direktor
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 59 46
E: gregor.lesjak(at)gov.si 

 

 

ORGANA V SESTAVI

 

Inšpektorat RS za kulturo in medije

Sonja Trančar, glavna inšpektorica

Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 79 01
E: sonja.trancar(at)gov.si

 

Arhiv Republike Slovenije

dr. Bojan Cvelfar, direktor
Zvezdarska ulica 1, 1000 Ljubljana
T: (01) 241 42 00
E: ars(at)gov.si
http://www.arhiv.gov.si