Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

 

Organigram ministrstva

 

Kabinet ministra

mag. Petra Culetto, vodja kabineta ministra

T: (01) 369 59 18

E: petra.culetto(at)gov.si

 

Direktorat za kulturno dediščino

Maja Bahar Didović, v. d. generalne direktorice

Maistrova 10, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 59 53

E: maja.bahar-didovic(at)gov.si

Sektor za muzeje, arhive in knjižnice

mag. Nina Zupančič Pušavec, vodja

T: (01) 369 58 88

E: nina.zupancic(at)gov.si

Sektor za nepremično kulturno dediščino

Silvester Gaberšček, vodja

T: (01) 369 58 57

E: silvester.gaberscek(at)gov.si

Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino

mag. Ksenija Kovačec Naglič
T: (01) 400 79 38
E: ksenija.kovacec(at)gov.si

Direktorat za ustvarjalnost

mag. Igor Teršar, generalni direktor

T: (01) 300 58 01

E: igor.tersar(at)gov.si

Sektor za umetnost

Vesna Jurca Tadel, vodja po pooblastilu

T: (01) 369 59 63

E: Vesna.Jurca-Tadel(at)gov.si

Sektor za statusne zadeve

Metka Šošterič, vodja

T: (01) 369 59 82

E: metka.sosteric(at)gov.si

Sektor za statistiko in analize

mag. Igor Teršar, generalni direktor

T: (01) 300 58 01

E: igor.tersar(at)gov.si

Direktorat za medije

Tamara Vonta, generalna direktorica
T: (01) 369 58 51

E: tamara.vonta(at)gov.si

Sekretariat

mag. Bojan Kurež, v. d. generalnega sekretarja

T: (01) 369 59 64

E: bojan.kurez@gov.si

Služba za pravne in kadrovske zadeve

Matej Srdinšek Firm, vodja
T: (01) 369 5870
E: matej.srdinsek-firm(at)gov.si

Služba za proračun in finance   

Urška Gruden, vodja
T: (01) 369 59 35
E: urska.gruden(at)gov.si

Služba za upravno poslovanje, splošne zadeve in informatiko

Sonja Hiti Ožinger, vodja
T: (01) 369 59 05
E: sonja.hiti-ozinger(at)gov.si

Služba za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem

Alenka Črnič
pooblaščena za vsebinsko usklajevanje dela na področju ravnanja s stvarnim premoženjem
T: (01) 369 59 84

E: alenka.crnic(at)gov.si


Miroslav Benulič
pooblaščen za vsebinsko usklajevanje dela na področju investicij
T: (01) 369 58 83

E: miroslav.benulic(at)gov.si

Služba za izvajanje kohezijske politike

Irena Marš, vodja
T: (01) 369 59 06

E: irena.mars(at)gov.si

Služba za državne proslave

mag. Aleksej Adrijan Loos, vodja
T: (01) 369 59 23
E: aleksej.loos(at)gov.si

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje

Katarina Culiberg, vodja po pooblastilu
T: (01) 369 58 66
E: katarina.culiberg(at)gov.si

Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice

dr. Sašo Gazdić, vodja

Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 79 44
E: saso.gazdic(at)gov.si

Služba za slovenski jezik

dr. Simona Bergoč, vodja
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 58 82
E: simona.bergoc(at)gov.si

Služba za notranjo revizijo

Nataša Pečenko, vodja
T: (01) 369 58 72
E: natasa.pecenko(at)gov.si 

Urad za verske skupnosti

dr. Gregor Lesjak, direktor
Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 79 69
E: gregor.lesjak(at)gov.si 

ORGANA V SESTAVI

Inšpektorat RS za kulturo in medije

Sonja Trančar, glavna inšpektorica

Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 79 01
E: sonja.trancar(at)gov.si

Arhiv Republike Slovenije

dr. Bojan Cvelfar, direktor
Zvezdarska ulica 1, 1000 Ljubljana
T: (01) 241 42 00
E: ars(at)gov.si
http://www.arhiv.gov.si