Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

 

Organigram ministrstva

 

Kabinet ministra

Maja Dimitrovski, vodja kabineta

T: (01) 369 5954

E: maja.dimitrovski(at)gov.si

 

 

Direktorat za kulturno dediščino

mag. Ksenija Kovačec Naglič, generalna direktorica

Metelkova 4, 1000 Ljubljana

T: (01) 300 58 03

E: ksenija.kovacec@gov.si

 

Sektor za muzeje, arhive in knjižnice

mag. Nina Zupančič Pušavec, vodja

T: (01) 369 58 88

E: nina.zupancic@gov.si

 

Sektor za nepremično kulturno dediščino

Silvester Gaberšček, vodja

T: (01) 369 58 57

E: silvester.gaberscek(at)gov.si

 

Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino

Magda Miklavčič Pintarič, vodja po pooblastilu
T: (01) 400 79 41
E: magda.miklavcic(at)gov.si

 

 

Direktorat za ustvarjalnost

mag. Igor Teršar, generalni direktor

T: (01) 300 58 01

E: igor.tersar(at)gov.si

 

Sektor za umetnost

Vesna Jurca Tadel, vodja po pooblastilu

T: (01) 369 59 63

E: Vesna.Jurca-Tadel(at)gov.si

 

Sektor za statusne zadeve

Metka Šošterič, vodja

T: (01) 369 59 82

E: metka.sosteric(at)gov.si

 

Sektor za statistiko in analize

dr. Blanka Tivadar, vodja

T: (01) 400 7959

E: blanka.tivadar(at)gov.si

 

 

Direktorat za medije

Tamara Vonta, generalna direktorica
T: (01) 369 58 51

E: tamara.vonta@gov.si

 

 

Generalni sekretariat

Darja Hrga, generalna sekretarka

T: (01) 369 59 64

E: darja.hrga(at)gov.si

 

Služba za pravne in kadrovske zadeve

Matej Srdinšek Firm, vodja
T: (01) 369 5870
E: matej.srdinsek-firm(at)gov.si

 

Služba za proračun in finance   

Urška Gruden, vodja
T: (01) 369 59 35
E: urska.gruden(at)gov.si

 

Služba za upravno poslovanje, splošne zadeve in informatiko

Sonja Hiti Ožinger, vodja
T: (01) 369 59 05
E: sonja.hiti-ozinger(at)gov.si

 

Služba za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem

Alenka Črnič
pooblaščena za vsebinsko usklajevanje dela na področju ravnanja s stvarnim premoženjem
T: (01) 369 59 84

E: alenka.crnic(at)gov.si


Miroslav Benulič
pooblaščen za vsebinsko usklajevanje dela na področju investicij
T: (01) 369 58 83

E: miroslav.benulic(at)gov.si

 

 

Služba za izvajanje kohezijske politike

Irena Marš, vodja
T: (01) 369 59 06

E: irena.mars(at)gov.si

 

Služba za odnose z javnostmi

Alenka Štrukelj, vodja po pooblastilu  

T: (01) 369 59 52

E: pr.mk(at)gov.si

 

Služba za državne proslave

mag. Aleksej Adrijan Loos, vodja
T: (01) 369 59 23
E: aleksej.loos(at)gov.si

 

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje

Katarina Culiberg, vodja po pooblastilu
T: (01) 369 58 66
E: katarina.culiberg(at)gov.si

 

Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice

dr. Sašo Gazdić, vodja

Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 79 44
E: saso.gazdic(at)gov.si

 

Služba za slovenski jezik

dr. Simona Bergoč, vodja
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 58 82
E: simona.bergoc(at)gov.si

 

Služba za notranjo revizijo

Nataša Pečenko, vodja
T: (01) 369 58 72
E: natasa.pecenko(at)gov.si 

 

Urad za verske skupnosti

dr. Gregor Lesjak, direktor
Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 79 69
E: gregor.lesjak(at)gov.si 

 

 

ORGANA V SESTAVI

 

Inšpektorat RS za kulturo in medije

Sonja Trančar, glavna inšpektorica

Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 79 01
E: sonja.trancar(at)gov.si

 

Arhiv Republike Slovenije

dr. Bojan Cvelfar, direktor
Zvezdarska ulica 1, 1000 Ljubljana
T: (01) 241 42 00
E: ars(at)gov.si
http://www.arhiv.gov.si