Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORGANIZIRANOST

 

Organigram ministrstva

 

Kabinet ministra

mag. Peter Bohinec, vodja kabineta ministra

T: (01) 369 59 18

E: peter.bohinec(at)gov.si

 

Direktorat za kulturno dediščino

Maja Bahar Didović, generalna direktorica

Metelkova 4, 1000 Ljubljana

T: (01) 400  79 44

E: maja.bahar-didovic(at)gov.si

 

Sektor za muzeje, arhive in knjižnice

mag. Nina Zupančič Pušavec, vodja

T: (01) 400 79 77

E: nina.zupancic(at)gov.si

 

Sektor za nepremično kulturno dediščino

Silvester Gaberšček, vodja

T: (01) 400 79 69

E: silvester.gaberscek(at)gov.si

 

Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino

mag. Ksenija Kovačec Naglič, vodja
T: (01) 400 79 38
E: ksenija.kovacec(at)gov.si

 

Direktorat za ustvarjalnost

mag. Marjeta Pečarič, v. d. generalne direktorice

T: (01) 369 58 73

E: marjeta.pecaric@gov.si

 

Sektor za umetnost

Vesna Jurca Tadel, vodja po pooblastilu

T: (01) 369 59 63

E: Vesna.Jurca-Tadel(at)gov.si

 

Sektor za statusne zadeve

Metka Šošterič, vodja

T:  (01) 300 58 01

E: metka.sosteric(at)gov.si

 

Sektor za statistiko in analize

mag. Marjeta Pečarič

T: (01) 369 58 73

E: marjeta.pecaric@gov.si

 

Direktorat za medije

Tamara Vonta, generalna direktorica
T: (01) 369 58 51

E: tamara.vonta(at)gov.si

 

 

Sekretariat

mag. Bojan Kurež, generalni sekretar

T: (01) 369 59 64

E: bojan.kurez(at)gov.si

 

Miloš Kosić, namestnik generalnega sekretarja

T: (01)369 58 79

E: milos.kosic@gov.si

 

Služba za pravne in kadrovske zadeve

Matej Srdinšek Firm, vodja
T: (01) 369 5870
E: matej.srdinsek-firm(at)gov.si

 

Služba za proračun in finance   

Urška Gruden, vodja
T: (01) 369 59 35
E: urska.gruden(at)gov.si

 

Služba za upravno poslovanje, splošne zadeve in informatiko

Kristijan Martinović, vodja
T: (01) 369 58 59

E: kristijan.martinovic(at)gov.si

 

Služba za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem

Anton Golob, vodja

T: (01) 369 5943

E: anton.golob(at)gov.si

 

Služba za izvajanje kohezijske politike

Irena Marš, vodja
T: (01) 369 59 06

E: irena.mars(at)gov.si

 

Služba za državne proslave

mag. Aleksej Adrijan Loos, vodja
T: (01) 369 59 23
E: aleksej.loos(at)gov.si

 

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje

Maja Čepin, vodja

Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 58 42

E: maja.cepin(at)gov.si

 

Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice

dr. Sašo Gazdić, vodja

Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 59 53
E: saso.gazdic(at)gov.si

 

Služba za slovenski jezik

Marko Jenšterle, vodja po pooblastilu
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 59 42
E: marko.jensterle@gov.si

 

Služba za notranjo revizijo

Nataša Pečenko, vodja
T: (01) 369 58 72
E: natasa.pecenko(at)gov.si 

 

Urad za verske skupnosti

dr. Gregor Lesjak, direktor
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 369 59 46
E: gregor.lesjak(at)gov.si 

 

 

ORGANA V SESTAVI

 

Inšpektorat RS za kulturo in medije

Sonja Trančar, glavna inšpektorica

Metelkova 4, 1000 Ljubljana
T: (01) 400 79 01
E: sonja.trancar(at)gov.si

 

Arhiv Republike Slovenije

dr. Bojan Cvelfar, direktor
Zvezdarska ulica 1, 1000 Ljubljana
T: (01) 241 42 00
E: ars(at)gov.si
http://www.arhiv.gov.si