Skoči na vsebino

STRATEŠKI DOKUMENTI

V skladu s sklepom Vlade RS št. 06100-4/2015/15 z dne 2. 4. 2014 Inšpektorat RS za kulturo in medije objavlja:

1. Strateške usmeritve in prioritete dela za leto 2015
2. Strateške usmeritve in prioritete dela za leto 2016

3. Strateške usmeritve in prioritete dela za leto 2017

4. Strateške usmeritve in prioritete dela za leto 2018


Inšpektorat RS za kulturo in medije objavlja Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet dela za:

- leto 2015

- leto 2016

- leto 2017