Skoči na vsebino

POMEMBNI DOKUMENTI

V skladu s sklepom Vlade RS št. 06100-4/2015/15 z dne 2. 4. 2014 Inšpektorat RS za kulturo in medije objavlja Strateške usmeritve in prioritete dela za leto 2015.
 
V skladu s sklepom Vlade RS, št. 06100-4/2015/15, z dne 2. 4. 2015 Inšpektorat RS za kulturo in medije objavlja kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov, upoštevaje oceno tveganja:
- Navodilo o upravnem poslovanju in merilih prednostne obravnave
- Navodilo o spremembi in dopolnitvi Navodila o upravnem poslovanju in merilih prednostne obravnave z dne 17. 6. 2014.