Skoči na vsebino

INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE (ORGAN V SESTAVI)

 

Metelkova 4, 1000 Ljubljana

T: (01) 400 7901
F: (01) 400 7981
E: gp.irskm(at)gov.si
 
Glavna inšpektorica: Sonja Trančar
E: sonja.trancar(at)gov.si
 
Inšpektorat RS za kulturo in medije je samostojen organ v sestavi Ministrstva za kulturo RS z nalogami izvajanja inšpekcijskega nadzora in vodenja postopkov o prekršku na področju varstva kulturne dediščine, arhivov in arhivskega gradiva, medijev in avdiovizualne kulture, knjižničarstva in obveznega izvoda publikacij ter javne rabe slovenščine in uresničevanja javnega interesa za kulturo.
 
Katalog informacij javnega značaja Inšpektorata RS za kulturo in medije